Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

372 sàn

Các bộ lọc
Phí thấp
Nạp tiền 0%
Rút tiền 0%
Fiat Deposit
Fiat Withdrawal
Regulation
Hỗ trợ 24H
Đăng ký dễ dàng
AÁp dụng bộ lọc
Sắp xếp theo:
Xếp hạng
Tên
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Khối lượng/Người dùng
Chênh lệnh
Phí giao dịch
Phí rút tiền
#Đồng xu
Thứ hạng Sàn giao dịch Xếp hạng Khối lượng 24h Khối lượng/Người dùng Chênh lệnh Phí giao dịch Phí rút tiền #Đồng xu Ứng dụng \ Trang web
Updated less than an 5 minutes ago 1

Binance Centralized

10
$79.37B 0.0059 0.04%
0.0400% - 0.1000%
933 NCASH 299
Binance Centralized
$79.37B
10
Khối lượng 24h
$79.37B
Khối lượng/Người dùng
0.0059
Chênh lệnh
0.04%
Phí giao dịch
0.0400% - 0.1000%
Phí rút tiền (BTC)
933 NCASH
Coins \ Pairs
299 \ 990
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 2

Coinbase Pro Centralized

10
$6.09B 0.0044 0.14%
0.00% - 0.50%
50
Coinbase Pro Centralized
$6.09B
10
Khối lượng 24h
$6.09B
Khối lượng/Người dùng
0.0044
Chênh lệnh
0.14%
Phí giao dịch
0.00% - 0.50%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
50 \ 152
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 3

Kraken Centralized

10
$4.91B 0.0043 0.13%
0.10% - 0.26%
55
Kraken Centralized
$4.91B
10
Khối lượng 24h
$4.91B
Khối lượng/Người dùng
0.0043
Chênh lệnh
0.13%
Phí giao dịch
0.10% - 0.26%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
55 \ 276
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 4

Binance US Centralized

10
$2.68B 0.0021 0.43%
0.0200% - 0.1000%
100 52
Binance US Centralized
$2.68B
10
Khối lượng 24h
$2.68B
Khối lượng/Người dùng
0.0021
Chênh lệnh
0.43%
Phí giao dịch
0.0200% - 0.1000%
Phí rút tiền (BTC)
100
Coins \ Pairs
52 \ 105
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 5

Bitfinex Centralized

10
$2.52B 0.0047 0.01%
0.055% - 0.200%
96.429 VEE 135
Bitfinex Centralized
$2.52B
10
Khối lượng 24h
$2.52B
Khối lượng/Người dùng
0.0047
Chênh lệnh
0.01%
Phí giao dịch
0.055% - 0.200%
Phí rút tiền (BTC)
96.429 VEE
Coins \ Pairs
135 \ 280
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 6

Gate.io Centralized

10
$2.39B 0.0051 0.18%
622
Gate.io Centralized
$2.39B
10
Khối lượng 24h
$2.39B
Khối lượng/Người dùng
0.0051
Chênh lệnh
0.18%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
622 \ 1188
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 7

Crypto.com Centralized

10
$595.14M 0.0007 0.56%
64
Crypto.com Centralized
$595.14M
10
Khối lượng 24h
$595.14M
Khối lượng/Người dùng
0.0007
Chênh lệnh
0.56%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
64 \ 138
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 8

Gemini Centralized

9
$383.85M 0.0078 0.19%
33
Gemini Centralized
$383.85M
9
Khối lượng 24h
$383.85M
Khối lượng/Người dùng
0.0078
Chênh lệnh
0.19%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
33 \ 106
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 9

Huobi Global Centralized

9
$25.33B 0.008 0.09%
0.0156% - 0.0429%
315
Huobi Global Centralized
$25.33B
9
Khối lượng 24h
$25.33B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.09%
Phí giao dịch
0.0156% - 0.0429%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
315 \ 853
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 10

OKEx Centralized

9
$22.36B 0.008 0.08%
0.090% - 0.150%
256
OKEx Centralized
$22.36B
9
Khối lượng 24h
$22.36B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.08%
Phí giao dịch
0.090% - 0.150%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
256 \ 497
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 11

KuCoin Centralized

9
$3.82B 0.0023 0.68%
0.100%
116
KuCoin Centralized
$3.82B
9
Khối lượng 24h
$3.82B
Khối lượng/Người dùng
0.0023
Chênh lệnh
0.68%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
116 \ 200
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 12

FTX Centralized

9
$2.09B 0.008 50.00%
266
FTX Centralized
$2.09B
9
Khối lượng 24h
$2.09B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
50.00%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
266 \ 371
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 13

Bitstamp Centralized

9
$1.50B 0.0049 0.16%
0.0% - 0.50%
0.1% 10
Bitstamp Centralized
$1.50B
9
Khối lượng 24h
$1.50B
Khối lượng/Người dùng
0.0049
Chênh lệnh
0.16%
Phí giao dịch
0.0% - 0.50%
Phí rút tiền (BTC)
0.1%
Coins \ Pairs
10 \ 42
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 14

Bittrex Centralized

9
$0.96B 0.0041 7.69%
275
Bittrex Centralized
$0.96B
9
Khối lượng 24h
$0.96B
Khối lượng/Người dùng
0.0041
Chênh lệnh
7.69%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
275 \ 500
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 15

Hotbit Centralized

9
$833.55M 0.008 2.38%
271
Hotbit Centralized
$833.55M
9
Khối lượng 24h
$833.55M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
2.38%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
271 \ 700
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 16

AscendEX (BitMax) Centralized

9
$642.95M 0.0063 3.90%
0.015% - 0.085%
5 BTMX 162
AscendEX (BitMax) Centralized
$642.95M
9
Khối lượng 24h
$642.95M
Khối lượng/Người dùng
0.0063
Chênh lệnh
3.90%
Phí giao dịch
0.015% - 0.085%
Phí rút tiền (BTC)
5 BTMX
Coins \ Pairs
162 \ 200
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 17

Bithumb Global Centralized

9
$538.49M 0.008 1.91%
5000 245
Bithumb Global Centralized
$538.49M
9
Khối lượng 24h
$538.49M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
1.91%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
5000
Coins \ Pairs
245 \ 311
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 18

Bitkub Centralized

9
$418.25M 0.0003 0.80%
50.00000000 40
Bitkub Centralized
$418.25M
9
Khối lượng 24h
$418.25M
Khối lượng/Người dùng
0.0003
Chênh lệnh
0.80%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
50.00000000
Coins \ Pairs
40 \ 40
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 19

CEX.IO Centralized

9
$66.11M 0.0006 0.20%
0.00% - 0.16%
44
CEX.IO Centralized
$66.11M
9
Khối lượng 24h
$66.11M
Khối lượng/Người dùng
0.0006
Chênh lệnh
0.20%
Phí giao dịch
0.00% - 0.16%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
44 \ 100
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 20

Bitso Centralized

9
$47.78M 0.0006 0.59%
0.065% - 0.098%
9
Bitso Centralized
$47.78M
9
Khối lượng 24h
$47.78M
Khối lượng/Người dùng
0.0006
Chênh lệnh
0.59%
Phí giao dịch
0.065% - 0.098%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
9 \ 24
Updated less than an 5 minutes ago

Giao dịch với Tín hiệu Crypto tốt nhất - Đảm bảo tỷ lệ thắng hơn 70%

Tham gia ngay

Want to learn how to trade? Get a beginners guide from BeInCrypto Academy!

Learn now