Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

362 sàn

Các bộ lọc
Phí thấp
Nạp tiền 0%
Rút tiền 0%
Fiat Deposit
Fiat Withdrawal
Regulation
Hỗ trợ 24H
Đăng ký dễ dàng
AÁp dụng bộ lọc
Sắp xếp theo:
Xếp hạng
Tên
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Khối lượng/Người dùng
Chênh lệnh
Phí giao dịch
Phí rút tiền
#Đồng xu
Thứ hạng Sàn giao dịch Xếp hạng Khối lượng 24h Khối lượng/Người dùng Chênh lệnh Phí giao dịch Phí rút tiền #Đồng xu Ứng dụng \ Trang web
2

Coinbase Pro Centralized

10
$257M 0.00283 0.367553
0.500%
n/a 26 Chuyển đến Coinbase Pro Giao dịch ngay
Coinbase Pro Centralized
$257M
10
Khối lượng 24h
$257M
Khối lượng/Người dùng
0.00283
Chênh lệnh
0.36755310364891
Phí giao dịch
0.500%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
26 \ 63
3

Bithumb Centralized

10
$194.75M 0.01406 1.613112
0.250%
BTC 0.001 108 Chuyển đến Bithumb Giao dịch ngay
Bithumb Centralized
$194.75M
10
Khối lượng 24h
$194.75M
Khối lượng/Người dùng
0.01406
Chênh lệnh
1.6131127617917
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
108 \ 108
4

Huobi Global Centralized

10
$177.60M 0.03103 0.998119
0.043%
n/a 221 Chuyển đến Huobi Global Giao dịch ngay
Huobi Global Centralized
$177.60M
10
Khối lượng 24h
$177.60M
Khối lượng/Người dùng
0.03103
Chênh lệnh
0.99811944875995
Phí giao dịch
0.043%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
221 \ 555
5

Kraken Centralized

10
$152.59M 0.00281 0.508698
0.260%
n/a 33 Chuyển đến Kraken Giao dịch ngay
Kraken Centralized
$152.59M
10
Khối lượng 24h
$152.59M
Khối lượng/Người dùng
0.00281
Chênh lệnh
0.50869830158487
Phí giao dịch
0.260%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
33 \ 146
7

Bitstamp Centralized

10
$129.57M 0.00366 0.155482
0.500%
n/a 5 Chuyển đến Bitstamp Giao dịch ngay
Bitstamp Centralized
$129.57M
10
Khối lượng 24h
$129.57M
Khối lượng/Người dùng
0.00366
Chênh lệnh
0.15548230115849
Phí giao dịch
0.500%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 14
7

Bitfinex Centralized

10
$93.17M 0.00159 0.1000%
0.200%
BTC 0.0004 135 Chuyển đến Bitfinex Giao dịch ngay
Bitfinex Centralized
$93.17M
10
Khối lượng 24h
$93.17M
Khối lượng/Người dùng
0.00159
Chênh lệnh
0.1000%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0004
Coins \ Pairs
135 \ 266
8

KuCoin Centralized

10
$75.55M 0.00237 0.1005%
n/a
n/a 205 Chuyển đến KuCoin Giao dịch ngay
KuCoin Centralized
$75.55M
10
Khối lượng 24h
$75.55M
Khối lượng/Người dùng
0.00237
Chênh lệnh
0.1005%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
205 \ 439
9

Poloniex Centralized

10
$55.75M 0.00119 1.351967
n/a
n/a 80 Chuyển đến Poloniex Giao dịch ngay
Poloniex Centralized
$55.75M
10
Khối lượng 24h
$55.75M
Khối lượng/Người dùng
0.00119
Chênh lệnh
1.3519677409
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
80 \ 158
11

bitFlyer Centralized

10
$43.47M 0.00300 0.808795
n/a
n/a 3 Chuyển đến bitFlyer Giao dịch ngay
bitFlyer Centralized
$43.47M
10
Khối lượng 24h
$43.47M
Khối lượng/Người dùng
0.00300
Chênh lệnh
0.80879523684077
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
3 \ 6
11

BTCTurk Centralized

10
$41.56M 0.00201 0.1419%
0.180%
n/a 12 Chuyển đến BTCTurk Giao dịch ngay
BTCTurk Centralized
$41.56M
10
Khối lượng 24h
$41.56M
Khối lượng/Người dùng
0.00201
Chênh lệnh
0.1419%
Phí giao dịch
0.180%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
12 \ 33
13

FTX (Spot) Centralized

10
$28.10M 0.01303 0.195521
n/a
n/a 77 Chuyển đến FTX (Spot) Giao dịch ngay
FTX (Spot) Centralized
$28.10M
10
Khối lượng 24h
$28.10M
Khối lượng/Người dùng
0.01303
Chênh lệnh
0.19552114097148
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
77 \ 115
15

Binance US

10
$17.94M n/a 0.1006%
0.100%
BTC 0.005 32 Chuyển đến Binance US Giao dịch ngay
Binance US
$17.94M
10
Khối lượng 24h
$17.94M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1006%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.005
Coins \ Pairs
32 \ 61
15

Bittrex Centralized

10
$38.18M 0.00058 3.765160
n/a
n/a 269 Chuyển đến Bittrex Giao dịch ngay
Bittrex Centralized
$38.18M
10
Khối lượng 24h
$38.18M
Khối lượng/Người dùng
0.00058
Chênh lệnh
3.7651600494231
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
269 \ 434
16

OKEx Centralized

9
$305.38M 0.08208 4.745674
0.150%
n/a 144 Chuyển đến OKEx Giao dịch ngay
OKEx Centralized
$305.38M
9
Khối lượng 24h
$305.38M
Khối lượng/Người dùng
0.08208
Chênh lệnh
4.7456743100705
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
144 \ 366
18

Gate.io Centralized

9
$44.29M 0.00215 1.339135
n/a
n/a 231 Chuyển đến Gate.io Giao dịch ngay
Gate.io Centralized
$44.29M
9
Khối lượng 24h
$44.29M
Khối lượng/Người dùng
0.00215
Chênh lệnh
1.3391350994859
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
231 \ 456
20

EXMO Centralized

9
$19.48M 0.00106 0.1005%
n/a
BTC 0.0005 45 Chuyển đến EXMO Giao dịch ngay
EXMO Centralized
$19.48M
9
Khối lượng 24h
$19.48M
Khối lượng/Người dùng
0.00106
Chênh lệnh
0.1005%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
45 \ 169
20

Bitbank Centralized

9
$23.38M 0.00199 0.189671
0.120%
BTC 0.001 6 Chuyển đến Bitbank Giao dịch ngay
Bitbank Centralized
$23.38M
9
Khối lượng 24h
$23.38M
Khối lượng/Người dùng
0.00199
Chênh lệnh
0.18967127692482
Phí giao dịch
0.120%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
6 \ 11
21

Gemini Centralized

9
$14.14M 0.00151 0.454369
n/a
n/a 8 Chuyển đến Gemini Giao dịch ngay
Gemini Centralized
$14.14M
9
Khối lượng 24h
$14.14M
Khối lượng/Người dùng
0.00151
Chênh lệnh
0.45436926236697
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
8 \ 22
22

Zaif Centralized

9
$9.75M 0.00058 5.497534
0.000%
n/a 9 Chuyển đến Zaif Giao dịch ngay
Zaif Centralized
$9.75M
9
Khối lượng 24h
$9.75M
Khối lượng/Người dùng
0.00058
Chênh lệnh
5.4975344789305
Phí giao dịch
0.000%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 17
25

CEX.IO Centralized

9
$4.91M 0.00034 2.433504
0.160%
n/a 24 Chuyển đến CEX.IO Giao dịch ngay
CEX.IO Centralized
$4.91M
9
Khối lượng 24h
$4.91M
Khối lượng/Người dùng
0.00034
Chênh lệnh
2.4335042745803
Phí giao dịch
0.160%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
24 \ 82
27

Upbit Centralized

8
$156.20M 0.01056 2.405345
0.050%
BTC 0.0005 163 Chuyển đến Upbit Giao dịch ngay
Upbit Centralized
$156.20M
8
Khối lượng 24h
$156.20M
Khối lượng/Người dùng
0.01056
Chênh lệnh
2.4053454444215
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
163 \ 254
27

Coinsbit Centralized

8
$191.59M 0.02149 25.94151
n/a
BTC 0.002 85 Chuyển đến Coinsbit Giao dịch ngay
Coinsbit Centralized
$191.59M
8
Khối lượng 24h
$191.59M
Khối lượng/Người dùng
0.02149
Chênh lệnh
25.941514963004
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.002
Coins \ Pairs
85 \ 205
27

ZB Centralized

7
$300.06M 0.38929 n/a
0.100%
BTC 60 76 Chuyển đến ZB Giao dịch ngay
ZB Centralized
$300.06M
7
Khối lượng 24h
$300.06M
Khối lượng/Người dùng
0.38929
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 60
Coins \ Pairs
76 \ 135
28

BW.com Centralized

8
$75.41M 0.02502 9.418559
n/a
n/a 85 Chuyển đến BW.com Giao dịch ngay
BW.com Centralized
$75.41M
8
Khối lượng 24h
$75.41M
Khối lượng/Người dùng
0.02502
Chênh lệnh
9.4185593238646
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
85 \ 136
29

HitBTC Centralized

8
$70.01M 0.02427 0.1002%
0.070%
n/a 374 Chuyển đến HitBTC Giao dịch ngay
HitBTC Centralized
$70.01M
8
Khối lượng 24h
$70.01M
Khối lượng/Người dùng
0.02427
Chênh lệnh
0.1002%
Phí giao dịch
0.070%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
374 \ 854
29

Lbank Centralized

8
$64.53M 0.10618 0.1007%
n/a
BTC 0.0005 106 Chuyển đến Lbank Giao dịch ngay
Lbank Centralized
$64.53M
8
Khối lượng 24h
$64.53M
Khối lượng/Người dùng
0.10618
Chênh lệnh
0.1007%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
106 \ 137
30

Probit Centralized

9
$48.03M 0.05099 19.83965
0.180%
n/a 229 Chuyển đến Probit Giao dịch ngay
Probit Centralized
$48.03M
9
Khối lượng 24h
$48.03M
Khối lượng/Người dùng
0.05099
Chênh lệnh
19.839653828243
Phí giao dịch
0.180%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
229 \ 404
31

Coinone Centralized

8
$33.84M 0.01014 5.289073
0.100%
BTC 0.0015 79 Chuyển đến Coinone Giao dịch ngay
Coinone Centralized
$33.84M
8
Khối lượng 24h
$33.84M
Khối lượng/Người dùng
0.01014
Chênh lệnh
5.2890733175567
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0015
Coins \ Pairs
79 \ 79
31

Coincheck Centralized

8
$38.22M 0.00405 0.045285
n/a
n/a 1 Chuyển đến Coincheck Giao dịch ngay
Coincheck Centralized
$38.22M
8
Khối lượng 24h
$38.22M
Khối lượng/Người dùng
0.00405
Chênh lệnh
0.045285102227981
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
1 \ 1
32

LATOKEN Centralized

9
$47.10M 0.01131 56.00283
n/a
n/a 165 Chuyển đến LATOKEN Giao dịch ngay
LATOKEN Centralized
$47.10M
9
Khối lượng 24h
$47.10M
Khối lượng/Người dùng
0.01131
Chênh lệnh
56.002833168485
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
165 \ 279
33

Paribu Centralized

8
$33.71M 0.00171 0.1217%
0.350%
n/a 22 Chuyển đến Paribu Giao dịch ngay
Paribu Centralized
$33.71M
8
Khối lượng 24h
$33.71M
Khối lượng/Người dùng
0.00171
Chênh lệnh
0.1217%
Phí giao dịch
0.350%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
22 \ 22
33

XT Centralized

8
$69.68M 0.78666 0.1022%
n/a
BTC 0.001 65 Chuyển đến XT Giao dịch ngay
XT Centralized
$69.68M
8
Khối lượng 24h
$69.68M
Khối lượng/Người dùng
0.78666
Chênh lệnh
0.1022%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
65 \ 150
34

Liquid Centralized

8
$38.05M 0.02298 0.1107%
n/a
BTC 0.0005 85 Chuyển đến Liquid Giao dịch ngay
Liquid Centralized
$38.05M
8
Khối lượng 24h
$38.05M
Khối lượng/Người dùng
0.02298
Chênh lệnh
0.1107%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
85 \ 162
35

Tokenlon

8
$17.67M n/a 0.1005%
n/a
n/a 178 Chuyển đến Tokenlon Giao dịch ngay
Tokenlon
$17.67M
8
Khối lượng 24h
$17.67M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1005%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
178 \ 194
38

AEX Centralized

8
$14.60M 0.07501 0.1039%
n/a
BTC 0.001 114 Chuyển đến AEX Giao dịch ngay
AEX Centralized
$14.60M
8
Khối lượng 24h
$14.60M
Khối lượng/Người dùng
0.07501
Chênh lệnh
0.1039%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
114 \ 134
39

BitMart Centralized

8
$13.51M 0.03049 0.1042%
0.200%
BTC 0.0005 128 Chuyển đến BitMart Giao dịch ngay
BitMart Centralized
$13.51M
8
Khối lượng 24h
$13.51M
Khối lượng/Người dùng
0.03049
Chênh lệnh
0.1042%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
128 \ 232
41

OKCoin Centralized

8
$5.98M 0.01277 0.1001%
0.200%
n/a 15 Chuyển đến OKCoin Giao dịch ngay
OKCoin Centralized
$5.98M
8
Khối lượng 24h
$5.98M
Khối lượng/Người dùng
0.01277
Chênh lệnh
0.1001%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
15 \ 20
42

Bitso Centralized

8
$5.52M 0.00032 0.780716
0.098%
n/a 10 Chuyển đến Bitso Giao dịch ngay
Bitso Centralized
$5.52M
8
Khối lượng 24h
$5.52M
Khối lượng/Người dùng
0.00032
Chênh lệnh
0.78071643706477
Phí giao dịch
0.098%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
10 \ 21
43

Max Maicoin Centralized

8
$3.21M 0.00143 24.99872
0.001%
n/a 9 Chuyển đến Max Maicoin Giao dịch ngay
Max Maicoin Centralized
$3.21M
8
Khối lượng 24h
$3.21M
Khối lượng/Người dùng
0.00143
Chênh lệnh
24.998728334018
Phí giao dịch
0.001%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 18
43

Coindeal Centralized

8
$8.88M 0.00123 n/a
0.300%
BTC 0.0004 39 Chuyển đến Coindeal Giao dịch ngay
Coindeal Centralized
$8.88M
8
Khối lượng 24h
$8.88M
Khối lượng/Người dùng
0.00123
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.300%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0004
Coins \ Pairs
39 \ 47
44

Luno Centralized

8
$2.97M 0.00023 0.1006%
1.000%
n/a 5 Chuyển đến Luno Giao dịch ngay
Luno Centralized
$2.97M
8
Khối lượng 24h
$2.97M
Khối lượng/Người dùng
0.00023
Chênh lệnh
0.1006%
Phí giao dịch
1.000%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 15
45

BitoPro Centralized

8
$2.59M 0.00085 0.1288%
0.200%
BTC 50 15 Chuyển đến BitoPro Giao dịch ngay
BitoPro Centralized
$2.59M
8
Khối lượng 24h
$2.59M
Khối lượng/Người dùng
0.00085
Chênh lệnh
0.1288%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 50
Coins \ Pairs
15 \ 28
46

Bitkub Centralized

8
$5.17M 0.00247 n/a
n/a
BTC 0.0002 28 Chuyển đến Bitkub Giao dịch ngay
Bitkub Centralized
$5.17M
8
Khối lượng 24h
$5.17M
Khối lượng/Người dùng
0.00247
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0002
Coins \ Pairs
28 \ 28
47

Bitpanda Global Exchange

8
$1.68M n/a 0.1029%
0.100%
n/a 6 Chuyển đến Bitpanda Global Exchange Giao dịch ngay
Bitpanda Global Exchange
$1.68M
8
Khối lượng 24h
$1.68M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1029%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
6 \ 11
47

OKEx Korea

8
$1.21M n/a 0.1010%
0.100%
BTC 3 76 Chuyển đến OKEx Korea Giao dịch ngay
OKEx Korea
$1.21M
8
Khối lượng 24h
$1.21M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1010%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 3
Coins \ Pairs
76 \ 126
48

Coinfloor

8
$1.31M n/a 0.1400%
0.300%
n/a 1 Chuyển đến Coinfloor Giao dịch ngay
Coinfloor
$1.31M
8
Khối lượng 24h
$1.31M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1400%
Phí giao dịch
0.300%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
1 \ 2
50

Float SV Centralized

8
$147.73K 0.00125 2.334620
0.150%
n/a 10 Chuyển đến Float SV Giao dịch ngay
Float SV Centralized
$147.73K
8
Khối lượng 24h
$147.73K
Khối lượng/Người dùng
0.00125
Chênh lệnh
2.334620537757
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
10 \ 17
51

Whitebit Centralized

7
$187.57M 3.36143 0.1160%
n/a
BTC 0.0005 44 Chuyển đến Whitebit Giao dịch ngay
Whitebit Centralized
$187.57M
7
Khối lượng 24h
$187.57M
Khối lượng/Người dùng
3.36143
Chênh lệnh
0.1160%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
44 \ 119
52

BigONE Centralized

7
$115.89M 0.17394 5.985426
0.010%
n/a 80 Chuyển đến BigONE Giao dịch ngay
BigONE Centralized
$115.89M
7
Khối lượng 24h
$115.89M
Khối lượng/Người dùng
0.17394
Chênh lệnh
5.9854262757083
Phí giao dịch
0.010%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
80 \ 131
53

ZBG Centralized

7
$96.06M 0.12084 15.22996
n/a
n/a 53 Chuyển đến ZBG Giao dịch ngay
ZBG Centralized
$96.06M
7
Khối lượng 24h
$96.06M
Khối lượng/Người dùng
0.12084
Chênh lệnh
15.229962550669
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
53 \ 61
54

Dcoin Centralized

7
$33.61M 0.02395 0.1022%
0.200%
BTC 0.001 60 Chuyển đến Dcoin Giao dịch ngay
Dcoin Centralized
$33.61M
7
Khối lượng 24h
$33.61M
Khối lượng/Người dùng
0.02395
Chênh lệnh
0.1022%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
60 \ 72
56

Independent Reserve Centralized

8
$613.24K 0.00046 5.313707
0.500%
BTC 0.0003 15 Chuyển đến Independent Reserve Giao dịch ngay
Independent Reserve Centralized
$613.24K
8
Khối lượng 24h
$613.24K
Khối lượng/Người dùng
0.00046
Chênh lệnh
5.3137077111589
Phí giao dịch
0.500%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0003
Coins \ Pairs
15 \ 45
57

CoinTiger Centralized

7
$67.07M 0.01938 25.90721
0.150%
BTC 0.0005 88 Chuyển đến CoinTiger Giao dịch ngay
CoinTiger Centralized
$67.07M
7
Khối lượng 24h
$67.07M
Khối lượng/Người dùng
0.01938
Chênh lệnh
25.907214516788
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
88 \ 139
59

BitMax Centralized

7
$13.95M 0.03953 0.1019%
0.085%
BTC 0.0005 103 Chuyển đến BitMax Giao dịch ngay
BitMax Centralized
$13.95M
7
Khối lượng 24h
$13.95M
Khối lượng/Người dùng
0.03953
Chênh lệnh
0.1019%
Phí giao dịch
0.085%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
103 \ 188
59

Hotbit Centralized

7
$36.41M 0.03103 0.1002%
n/a
n/a 446 Chuyển đến Hotbit Giao dịch ngay
Hotbit Centralized
$36.41M
7
Khối lượng 24h
$36.41M
Khối lượng/Người dùng
0.03103
Chênh lệnh
0.1002%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
446 \ 835
60

Bitforex Centralized

7
$56.22M 0.12038 0.1012%
0.100%
BTC 0.0005 135 Chuyển đến Bitforex Giao dịch ngay
Bitforex Centralized
$56.22M
7
Khối lượng 24h
$56.22M
Khối lượng/Người dùng
0.12038
Chênh lệnh
0.1012%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
135 \ 208
61

GMO Japan Centralized

7
$6.11M 0.00046 0.1074%
0.050%
n/a 5 Chuyển đến GMO Japan Giao dịch ngay
GMO Japan Centralized
$6.11M
7
Khối lượng 24h
$6.11M
Khối lượng/Người dùng
0.00046
Chênh lệnh
0.1074%
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 5
61

Atomars Centralized

7
$8.94M n/a 0.1663%
n/a
n/a 100 Chuyển đến Atomars Giao dịch ngay
Atomars Centralized
$8.94M
7
Khối lượng 24h
$8.94M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1663%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
100 \ 239
61

BitBay Centralized

7
$24.02M 0.00109 1.911621
0.100%
n/a 34 Chuyển đến BitBay Giao dịch ngay
BitBay Centralized
$24.02M
7
Khối lượng 24h
$24.02M
Khối lượng/Người dùng
0.00109
Chênh lệnh
1.9116218421053
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
34 \ 106
61

GoPax Centralized

7
$9.51M 0.00231 0.1211%
0.040%
BTC 0.002 50 Chuyển đến GoPax Giao dịch ngay
GoPax Centralized
$9.51M
7
Khối lượng 24h
$9.51M
Khối lượng/Người dùng
0.00231
Chênh lệnh
0.1211%
Phí giao dịch
0.040%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.002
Coins \ Pairs
50 \ 73
61

Tokenize Centralized

7
$10.96M 0.00431 2.443191
n/a
n/a 34 Chuyển đến Tokenize Giao dịch ngay
Tokenize Centralized
$10.96M
7
Khối lượng 24h
$10.96M
Khối lượng/Người dùng
0.00431
Chênh lệnh
2.4431913834989
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
34 \ 85
61

STEX Centralized

7
$23.30M 0.00359 999
n/a
n/a 252 Chuyển đến STEX Giao dịch ngay
STEX Centralized
$23.30M
7
Khối lượng 24h
$23.30M
Khối lượng/Người dùng
0.00359
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
252 \ 328
64

Indodax Centralized

7
$5.09M 0.00007 3.560605
n/a
n/a 41 Chuyển đến Indodax Giao dịch ngay
Indodax Centralized
$5.09M
7
Khối lượng 24h
$5.09M
Khối lượng/Người dùng
0.00007
Chênh lệnh
3.5606055364118
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
41 \ 48
65

Bithumb Global Centralized

7
$5.35M n/a 0.1029%
n/a
BTC 0.001 135 Chuyển đến Bithumb Global Giao dịch ngay
Bithumb Global Centralized
$5.35M
7
Khối lượng 24h
$5.35M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1029%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
135 \ 194
65

NovaDAX Centralized

7
$2.57M 0.00095 999
n/a
n/a 18 Chuyển đến NovaDAX Giao dịch ngay
NovaDAX Centralized
$2.57M
7
Khối lượng 24h
$2.57M
Khối lượng/Người dùng
0.00095
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
18 \ 62
66

Korbit Centralized

7
$2.54M 0.00151 0.290470
n/a
n/a 5 Chuyển đến Korbit Giao dịch ngay
Korbit Centralized
$2.54M
7
Khối lượng 24h
$2.54M
Khối lượng/Người dùng
0.00151
Chênh lệnh
0.29047035559925
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 5
66

CREX24 Centralized

7
$5.28M 0.00014 0.1070%
0.100%
n/a 536 Chuyển đến CREX24 Giao dịch ngay
CREX24 Centralized
$5.28M
7
Khối lượng 24h
$5.28M
Khối lượng/Người dùng
0.00014
Chênh lệnh
0.1070%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
536 \ 729
66

Digifinex Centralized

7
$10.91M 0.32797 2.148277
n/a
n/a 58 Chuyển đến Digifinex Giao dịch ngay
Digifinex Centralized
$10.91M
7
Khối lượng 24h
$10.91M
Khối lượng/Người dùng
0.32797
Chênh lệnh
2.148277013602
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
58 \ 100
69

Oceanex Centralized

7
$4.90M 0.02186 0.1291%
0.050%
BTC 0.0005 41 Chuyển đến Oceanex Giao dịch ngay
Oceanex Centralized
$4.90M
7
Khối lượng 24h
$4.90M
Khối lượng/Người dùng
0.02186
Chênh lệnh
0.1291%
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
41 \ 77
70

Tidex Centralized

7
$1.33M 0.00073 0.3569%
0.100%
BTC 0.0007 15 Chuyển đến Tidex Giao dịch ngay
Tidex Centralized
$1.33M
7
Khối lượng 24h
$1.33M
Khối lượng/Người dùng
0.00073
Chênh lệnh
0.3569%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0007
Coins \ Pairs
15 \ 23
71

WazirX Centralized

7
$3.96M 0.00126 0.1224%
0.250%
BTC 0.0005 53 Chuyển đến WazirX Giao dịch ngay
WazirX Centralized
$3.96M
7
Khối lượng 24h
$3.96M
Khối lượng/Người dùng
0.00126
Chênh lệnh
0.1224%
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
53 \ 91
71

itBit Centralized

7
$1.09M 0.00569 0.1006%
3.000%
n/a 3 Chuyển đến itBit Giao dịch ngay
itBit Centralized
$1.09M
7
Khối lượng 24h
$1.09M
Khối lượng/Người dùng
0.00569
Chênh lệnh
0.1006%
Phí giao dịch
3.000%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
3 \ 5
72

Bitexlive Centralized

7
$4.15M 0.04525 122.2537
n/a
n/a 24 Chuyển đến Bitexlive Giao dịch ngay
Bitexlive Centralized
$4.15M
7
Khối lượng 24h
$4.15M
Khối lượng/Người dùng
0.04525
Chênh lệnh
122.25376765023
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
24 \ 35
73

BTCMarkets Centralized

7
$2.07M 0.00020 0.3396%
0.200%
n/a 13 Chuyển đến BTCMarkets Giao dịch ngay
BTCMarkets Centralized
$2.07M
7
Khối lượng 24h
$2.07M
Khối lượng/Người dùng
0.00020
Chênh lệnh
0.3396%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
13 \ 25
73

TheRockTrading Centralized

7
$541.25K 0.00060 0.1750%
0.200%
n/a 9 Chuyển đến TheRockTrading Giao dịch ngay
TheRockTrading Centralized
$541.25K
7
Khối lượng 24h
$541.25K
Khối lượng/Người dùng
0.00060
Chênh lệnh
0.1750%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 16
74

Coinfield Centralized

7
$3.50M 0.03388 0.838370
n/a
n/a 20 Chuyển đến Coinfield Giao dịch ngay
Coinfield Centralized
$3.50M
7
Khối lượng 24h
$3.50M
Khối lượng/Người dùng
0.03388
Chênh lệnh
0.83837083067675
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
20 \ 75
75

Bitrue Centralized

6
$5.39M 0.08971 0.1017%
n/a
BTC 0.0005 74 Chuyển đến Bitrue Giao dịch ngay
Bitrue Centralized
$5.39M
6
Khối lượng 24h
$5.39M
Khối lượng/Người dùng
0.08971
Chênh lệnh
0.1017%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
74 \ 170
78

Coinzo Centralized

6
$0.99M 0.00055 0.1094%
0.200%
BTC 0.0004 7 Chuyển đến Coinzo Giao dịch ngay
Coinzo Centralized
$0.99M
6
Khối lượng 24h
$0.99M
Khối lượng/Người dùng
0.00055
Chênh lệnh
0.1094%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0004
Coins \ Pairs
7 \ 15
78

Eterbase Centralized

7
$842.71K 0.00050 999
n/a
n/a 35 Chuyển đến Eterbase Giao dịch ngay
Eterbase Centralized
$842.71K
7
Khối lượng 24h
$842.71K
Khối lượng/Người dùng
0.00050
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
35 \ 109
80

Binance DEX Decentralized

6
$439.52K 0.00003 11.81003
n/a
n/a 103 Chuyển đến Binance DEX Giao dịch ngay
Binance DEX Decentralized
$439.52K
6
Khối lượng 24h
$439.52K
Khối lượng/Người dùng
0.00003
Chênh lệnh
11.810036555992
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
103 \ 107
81

OasisDEX

6
$1.43M n/a 0.6826%
n/a
n/a 6 Chuyển đến OasisDEX Giao dịch ngay
OasisDEX
$1.43M
6
Khối lượng 24h
$1.43M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.6826%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
6 \ 8
82

Resfinex

6
$270.58K n/a 0.1046%
n/a
n/a 32 Chuyển đến Resfinex Giao dịch ngay
Resfinex
$270.58K
6
Khối lượng 24h
$270.58K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1046%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
32 \ 47
83

CoinJar Exchange Centralized

6
$487.72K 0.00434 0.2335%
0.300%
n/a 8 Chuyển đến CoinJar Exchange Giao dịch ngay
CoinJar Exchange Centralized
$487.72K
6
Khối lượng 24h
$487.72K
Khối lượng/Người dùng
0.00434
Chênh lệnh
0.2335%
Phí giao dịch
0.300%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
8 \ 20
83

Bkex Centralized

6
$117.86M 0.64211 0.1182%
0.200%
BTC 0.0008 136 Chuyển đến Bkex Giao dịch ngay
Bkex Centralized
$117.86M
6
Khối lượng 24h
$117.86M
Khối lượng/Người dùng
0.64211
Chênh lệnh
0.1182%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0008
Coins \ Pairs
136 \ 181
83

COSS Centralized

7
$3.80K n/a n/a
n/a
n/a 11 Chuyển đến COSS Giao dịch ngay
COSS Centralized
$3.80K
7
Khối lượng 24h
$3.80K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
11 \ 11
84

Beaxy Centralized

7
$46.46K 0.00002 0.1025%
0.250%
BTC 0.00006506 24 Chuyển đến Beaxy Giao dịch ngay
Beaxy Centralized
$46.46K
7
Khối lượng 24h
$46.46K
Khối lượng/Người dùng
0.00002
Chênh lệnh
0.1025%
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.00006506
Coins \ Pairs
24 \ 26
85

Bamboo Relay Decentralized

7
$127.96K 0.00061 0.8147%
0.200%
n/a 52 Chuyển đến Bamboo Relay Giao dịch ngay
Bamboo Relay Decentralized
$127.96K
7
Khối lượng 24h
$127.96K
Khối lượng/Người dùng
0.00061
Chênh lệnh
0.8147%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
52 \ 53
89

BTC-Alpha Centralized

6
$26.11M 0.00862 0.1502%
0.200%
BTC 0.00135 62 Chuyển đến BTC-Alpha Giao dịch ngay
BTC-Alpha Centralized
$26.11M
6
Khối lượng 24h
$26.11M
Khối lượng/Người dùng
0.00862
Chênh lệnh
0.1502%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.00135
Coins \ Pairs
62 \ 93
90

dYdX

5
$2.39M n/a 0.1272%
n/a
n/a 2 Chuyển đến dYdX Giao dịch ngay
dYdX
$2.39M
5
Khối lượng 24h
$2.39M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1272%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
2 \ 3
90

BitHash Centralized

5
$5.37M 0.25070 0.1042%
0.100%
BTC 0.0005 11 Chuyển đến BitHash Giao dịch ngay
BitHash Centralized
$5.37M
5
Khối lượng 24h
$5.37M
Khối lượng/Người dùng
0.25070
Chênh lệnh
0.1042%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
11 \ 46
91

Biki Centralized

6
$4.42M 0.93557 9.388145
n/a
n/a 209 Chuyển đến Biki Giao dịch ngay
Biki Centralized
$4.42M
6
Khối lượng 24h
$4.42M
Khối lượng/Người dùng
0.93557
Chênh lệnh
9.3881452456205
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
209 \ 254
96

Decoin

4
$5.37M n/a 0.1035%
0.150%
BTC 0.0005 15 Chuyển đến Decoin Giao dịch ngay
Decoin
$5.37M
4
Khối lượng 24h
$5.37M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1035%
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
15 \ 22
97

Waves Platform Decentralized

6
$2.13M 0.00026 999
n/a
n/a 16 Chuyển đến Waves Platform Giao dịch ngay
Waves Platform Decentralized
$2.13M
6
Khối lượng 24h
$2.13M
Khối lượng/Người dùng
0.00026
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
16 \ 36
97

Mercado Bitcoin Centralized

6
$602.96K 0.00001 n/a
n/a
n/a 3 Chuyển đến Mercado Bitcoin Giao dịch ngay
Mercado Bitcoin Centralized
$602.96K
6
Khối lượng 24h
$602.96K
Khối lượng/Người dùng
0.00001
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
3 \ 3
98

ViteX

6
$848.10K n/a 0.1035%
n/a
n/a 33 Chuyển đến ViteX Giao dịch ngay
ViteX
$848.10K
6
Khối lượng 24h
$848.10K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1035%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
33 \ 50
99

C2CX Centralized

4
$369.16K 0.01853 0.1398%
0.000%
0.15% 19 Chuyển đến C2CX Giao dịch ngay
C2CX Centralized
$369.16K
4
Khối lượng 24h
$369.16K
Khối lượng/Người dùng
0.01853
Chênh lệnh
0.1398%
Phí giao dịch
0.000%
Phí rút tiền (BTC)
0.15%
Coins \ Pairs
19 \ 47
99

Dove Wallet Centralized

2
$142.05K 0.00118 0.1000%
0.100%
n/a 31 Chuyển đến Dove Wallet Giao dịch ngay
Dove Wallet Centralized
$142.05K
2
Khối lượng 24h
$142.05K
Khối lượng/Người dùng
0.00118
Chênh lệnh
0.1000%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
31 \ 176
99

XCOEX Centralized

4
$227.43K 0.01690 0.00%
0.150%
BTC 0.0091 6 Chuyển đến XCOEX Giao dịch ngay
XCOEX Centralized
$227.43K
4
Khối lượng 24h
$227.43K
Khối lượng/Người dùng
0.01690
Chênh lệnh
0.00%
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0091
Coins \ Pairs
6 \ 14
100

CoinHe Centralized

6
$707.56K 0.00730 0.1146%
n/a
BTC 0.0005 15 Chuyển đến CoinHe Giao dịch ngay
CoinHe Centralized
$707.56K
6
Khối lượng 24h
$707.56K
Khối lượng/Người dùng
0.00730
Chênh lệnh
0.1146%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
15 \ 35
101

YoBit Centralized

6
$62.29M 0.00164 0.1000%
n/a
n/a 408 Chuyển đến YoBit Giao dịch ngay
YoBit Centralized
$62.29M
6
Khối lượng 24h
$62.29M
Khối lượng/Người dùng
0.00164
Chênh lệnh
0.1000%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
408 \ 1431
102

LakeBTC Centralized

6
$315.66K 0.06886 0.1340%
0.200%
n/a 3 Chuyển đến LakeBTC Giao dịch ngay
LakeBTC Centralized
$315.66K
6
Khối lượng 24h
$315.66K
Khối lượng/Người dùng
0.06886
Chênh lệnh
0.1340%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
3 \ 10
103

BTCBox Centralized

6
$0.94M 0.19055 n/a
n/a
BTC 0.001 4 Chuyển đến BTCBox Giao dịch ngay
BTCBox Centralized
$0.94M
6
Khối lượng 24h
$0.94M
Khối lượng/Người dùng
0.19055
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
4 \ 4
104

Livecoin Centralized

8
$23.31M 0.00192 0.1007%
0.180%
n/a 308 Chuyển đến Livecoin Giao dịch ngay
Livecoin Centralized
$23.31M
8
Khối lượng 24h
$23.31M
Khối lượng/Người dùng
0.00192
Chênh lệnh
0.1007%
Phí giao dịch
0.180%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
308 \ 626
106

CoinEx Centralized

3
$15.17M 0.18343 0.1053%
0.100%
BTC 0.0001 123 Chuyển đến CoinEx Giao dịch ngay
CoinEx Centralized
$15.17M
3
Khối lượng 24h
$15.17M
Khối lượng/Người dùng
0.18343
Chênh lệnh
0.1053%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0001
Coins \ Pairs
123 \ 304
107

CoinFLEX Centralized

6
$139.73K 0.00293 0.1836%
0.020%
n/a 4 Chuyển đến CoinFLEX Giao dịch ngay
CoinFLEX Centralized
$139.73K
6
Khối lượng 24h
$139.73K
Khối lượng/Người dùng
0.00293
Chênh lệnh
0.1836%
Phí giao dịch
0.020%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
4 \ 4
107

Kuna Exchange Centralized

6
$309.50K 0.00007 0.1633%
n/a
BTC 0.0005 16 Chuyển đến Kuna Exchange Giao dịch ngay
Kuna Exchange Centralized
$309.50K
6
Khối lượng 24h
$309.50K
Khối lượng/Người dùng
0.00007
Chênh lệnh
0.1633%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
16 \ 19
107

Mercatox Centralized

6
$17.72M 0.00156 0.1079%
n/a
BTC 0.0003 224 Chuyển đến Mercatox Giao dịch ngay
Mercatox Centralized
$17.72M
6
Khối lượng 24h
$17.72M
Khối lượng/Người dùng
0.00156
Chênh lệnh
0.1079%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0003
Coins \ Pairs
224 \ 352
108

SouthXchange Centralized

6
$64.35K 0.00001 0.1000%
0.300%
0.05% 140 Chuyển đến SouthXchange Giao dịch ngay
SouthXchange Centralized
$64.35K
6
Khối lượng 24h
$64.35K
Khối lượng/Người dùng
0.00001
Chênh lệnh
0.1000%
Phí giao dịch
0.300%
Phí rút tiền (BTC)
0.05%
Coins \ Pairs
140 \ 316
108

Idax Centralized

5
$52.78M 0.21978 n/a
0.150%
BTC 0.0005 167 Chuyển đến Idax Giao dịch ngay
Idax Centralized
$52.78M
5
Khối lượng 24h
$52.78M
Khối lượng/Người dùng
0.21978
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
167 \ 240
110

Vindax Centralized

5
$12.53M 0.01742 0.1000%
0.050%
BTC 0.0005 113 Chuyển đến Vindax Giao dịch ngay
Vindax Centralized
$12.53M
5
Khối lượng 24h
$12.53M
Khối lượng/Người dùng
0.01742
Chênh lệnh
0.1000%
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
113 \ 170
111

EtherFlyer Decentralized

0
$10.64M 0.56865 999
n/a
n/a 138 Chuyển đến EtherFlyer Giao dịch ngay
EtherFlyer Decentralized
$10.64M
0
Khối lượng 24h
$10.64M
Khối lượng/Người dùng
0.56865
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
138 \ 138
113

Bibox Centralized

6
$10.15M 0.28155 0.1015%
0.050%
BTC 0.0006 95 Chuyển đến Bibox Giao dịch ngay
Bibox Centralized
$10.15M
6
Khối lượng 24h
$10.15M
Khối lượng/Người dùng
0.28155
Chênh lệnh
0.1015%
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0006
Coins \ Pairs
95 \ 194
117

Saturn Network Decentralized

6
$1.91K 0.00000 275.7789
n/a
n/a 47 Chuyển đến Saturn Network Giao dịch ngay
Saturn Network Decentralized
$1.91K
6
Khối lượng 24h
$1.91K
Khối lượng/Người dùng
0.00000
Chênh lệnh
275.77892660212
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
47 \ 47
117

CoinBene Centralized

5
$8.01M 0.34151 0.1054%
0.100%
n/a 165 Chuyển đến CoinBene Giao dịch ngay
CoinBene Centralized
$8.01M
5
Khối lượng 24h
$8.01M
Khối lượng/Người dùng
0.34151
Chênh lệnh
0.1054%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
165 \ 189
118

Vebitcoin

5
$4.72M n/a n/a
n/a
BTC 0.0005 28 Chuyển đến Vebitcoin Giao dịch ngay
Vebitcoin
$4.72M
5
Khối lượng 24h
$4.72M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
28 \ 28
120

Bit-Z Centralized

5
$9.85M 2.76380 0.1001%
0.100%
n/a 148 Chuyển đến Bit-Z Giao dịch ngay
Bit-Z Centralized
$9.85M
5
Khối lượng 24h
$9.85M
Khối lượng/Người dùng
2.76380
Chênh lệnh
0.1001%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
148 \ 220
121

Bilaxy Centralized

5
$38.99M 0.26990 35.05348
n/a
n/a 168 Chuyển đến Bilaxy Giao dịch ngay
Bilaxy Centralized
$38.99M
5
Khối lượng 24h
$38.99M
Khối lượng/Người dùng
0.26990
Chênh lệnh
35.05348946747
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
168 \ 192
122

Bitsonic Centralized

4
$4.96M 0.04842 0.1225%
0.100%
n/a 92 Chuyển đến Bitsonic Giao dịch ngay
Bitsonic Centralized
$4.96M
4
Khối lượng 24h
$4.96M
Khối lượng/Người dùng
0.04842
Chênh lệnh
0.1225%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
92 \ 106
124

MXC Centralized

5
$8.12M 0.16003 0.1001%
n/a
BTC 0.0005 235 Chuyển đến MXC Giao dịch ngay
MXC Centralized
$8.12M
5
Khối lượng 24h
$8.12M
Khối lượng/Người dùng
0.16003
Chênh lệnh
0.1001%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
235 \ 300
125

ExMarkets Centralized

5
$6.64M 0.01947 52.46478
n/a
n/a 31 Chuyển đến ExMarkets Giao dịch ngay
ExMarkets Centralized
$6.64M
5
Khối lượng 24h
$6.64M
Khối lượng/Người dùng
0.01947
Chênh lệnh
52.464782526994
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
31 \ 60
128

FatBTC Centralized

5
$5.40M 1.09928 0.1722%
0.050%
BTC 0.0005 201 Chuyển đến FatBTC Giao dịch ngay
FatBTC Centralized
$5.40M
5
Khối lượng 24h
$5.40M
Khối lượng/Người dùng
1.09928
Chênh lệnh
0.1722%
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
201 \ 225
129

Satang Pro Centralized

5
$2.54M 0.01282 999
n/a
n/a 18 Chuyển đến Satang Pro Giao dịch ngay
Satang Pro Centralized
$2.54M
5
Khối lượng 24h
$2.54M
Khối lượng/Người dùng
0.01282
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
18 \ 18
130

DragonEx Centralized

5
$1.43M 0.69199 0.1042%
0.200%
n/a 98 Chuyển đến DragonEx Giao dịch ngay
DragonEx Centralized
$1.43M
5
Khối lượng 24h
$1.43M
Khối lượng/Người dùng
0.69199
Chênh lệnh
0.1042%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
98 \ 100
130

ExtStock Centralized

5
$6.47M n/a n/a
0.100%
n/a 44 Chuyển đến ExtStock Giao dịch ngay
ExtStock Centralized
$6.47M
5
Khối lượng 24h
$6.47M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
44 \ 85
132

CoinAll Centralized

5
$1.24M 0.00419 0.1011%
0.150%
BTC 0.0005 86 Chuyển đến CoinAll Giao dịch ngay
CoinAll Centralized
$1.24M
5
Khối lượng 24h
$1.24M
Khối lượng/Người dùng
0.00419
Chênh lệnh
0.1011%
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
86 \ 123
132

VCC Exchange

1
$4.26M n/a 0.2460%
n/a
n/a 134 Chuyển đến VCC Exchange Giao dịch ngay
VCC Exchange
$4.26M
1
Khối lượng 24h
$4.26M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.2460%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
134 \ 204
136

TOKOK Centralized

5
$1.20M 0.40758 0.1090%
n/a
BTC 0.0008 60 Chuyển đến TOKOK Giao dịch ngay
TOKOK Centralized
$1.20M
5
Khối lượng 24h
$1.20M
Khối lượng/Người dùng
0.40758
Chênh lệnh
0.1090%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0008
Coins \ Pairs
60 \ 93
137

Bgogo Centralized

5
$324.66K 0.00299 0.1996%
0.100%
BTC 0.0005 20 Chuyển đến Bgogo Giao dịch ngay
Bgogo Centralized
$324.66K
5
Khối lượng 24h
$324.66K
Khối lượng/Người dùng
0.00299
Chênh lệnh
0.1996%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
20 \ 31
139

CBX Centralized

5
$409.19K 0.87926 0.1078%
0.200%
BTC 0.002 18 Chuyển đến CBX Giao dịch ngay
CBX Centralized
$409.19K
5
Khối lượng 24h
$409.19K
Khối lượng/Người dùng
0.87926
Chênh lệnh
0.1078%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.002
Coins \ Pairs
18 \ 32
140

Ethfinex Centralized

4
$1.27M 0.04183 n/a
0.200%
n/a 0 Chuyển đến Ethfinex Giao dịch ngay
Ethfinex Centralized
$1.27M
4
Khối lượng 24h
$1.27M
Khối lượng/Người dùng
0.04183
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
0 \ 0
142

BHEX

5
$2.26M n/a 0.1043%
0.100%
n/a 37 Chuyển đến BHEX Giao dịch ngay
BHEX
$2.26M
5
Khối lượng 24h
$2.26M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1043%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
37 \ 68
144

Upbit Indonesia

$1.36M n/a n/a
n/a
n/a 148 Chuyển đến Upbit Indonesia Giao dịch ngay
Upbit Indonesia
$1.36M
Khối lượng 24h
$1.36M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
148 \ 173
144

TradeOgre Centralized

5
$187.43K 0.00001 n/a
n/a
BTC 0.00005 76 Chuyển đến TradeOgre Giao dịch ngay
TradeOgre Centralized
$187.43K
5
Khối lượng 24h
$187.43K
Khối lượng/Người dùng
0.00001
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.00005
Coins \ Pairs
76 \ 82
145

qTrade Centralized

5
$9.98K 0.00001 32.01033
n/a
n/a 17 Chuyển đến qTrade Giao dịch ngay
qTrade Centralized
$9.98K
5
Khối lượng 24h
$9.98K
Khối lượng/Người dùng
0.00001
Chênh lệnh
32.010330255271
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
17 \ 17
146

Bitci Centralized

1
$1.33M 0.00034 999
n/a
n/a 19 Chuyển đến Bitci Giao dịch ngay
Bitci Centralized
$1.33M
1
Khối lượng 24h
$1.33M
Khối lượng/Người dùng
0.00034
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
19 \ 51
149

Lukki

5
$1.23M n/a 0.1000%
0.050%
BTC 0.001 15 Chuyển đến Lukki Giao dịch ngay
Lukki
$1.23M
5
Khối lượng 24h
$1.23M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1000%
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
15 \ 25
149

EtoroX

6
$1.30M n/a 0.1000%
n/a
n/a 14 Chuyển đến EtoroX Giao dịch ngay
EtoroX
$1.30M
6
Khối lượng 24h
$1.30M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1000%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
14 \ 19
149

SafeTrade Centralized

5
$2.65K 0.00000 0.1000%
0.002%
BTC 0.0003 21 Chuyển đến SafeTrade Giao dịch ngay
SafeTrade Centralized
$2.65K
5
Khối lượng 24h
$2.65K
Khối lượng/Người dùng
0.00000
Chênh lệnh
0.1000%
Phí giao dịch
0.002%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0003
Coins \ Pairs
21 \ 28
149

CoinEgg Centralized

4
$1.24M 0.09282 0.5000%
n/a
BTC 0.001 43 Chuyển đến CoinEgg Giao dịch ngay
CoinEgg Centralized
$1.24M
4
Khối lượng 24h
$1.24M
Khối lượng/Người dùng
0.09282
Chênh lệnh
0.5000%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
43 \ 43
153

Bvnex

3
$1.07M n/a 0.1755%
n/a
n/a 17 Chuyển đến Bvnex Giao dịch ngay
Bvnex
$1.07M
3
Khối lượng 24h
$1.07M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1755%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
17 \ 20
153

AlterDice Centralized

4
$11.23M 0.01208 0.1301%
0.200%
BTC 0.0001 37 Chuyển đến AlterDice Giao dịch ngay
AlterDice Centralized
$11.23M
4
Khối lượng 24h
$11.23M
Khối lượng/Người dùng
0.01208
Chênh lệnh
0.1301%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0001
Coins \ Pairs
37 \ 83
154

Tidebit Centralized

5
$1.15M 0.05386 25.50540
n/a
n/a 8 Chuyển đến Tidebit Giao dịch ngay
Tidebit Centralized
$1.15M
5
Khối lượng 24h
$1.15M
Khối lượng/Người dùng
0.05386
Chênh lệnh
25.505406696827
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
8 \ 9
155

Exrates Centralized

4
$16.88M 0.76943 11.94769
n/a
n/a 86 Chuyển đến Exrates Giao dịch ngay
Exrates Centralized
$16.88M
4
Khối lượng 24h
$16.88M
Khối lượng/Người dùng
0.76943
Chênh lệnh
11.947697094442
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
86 \ 178
157

Zebpay

1
$1.05M n/a n/a
n/a
n/a 9 Chuyển đến Zebpay Giao dịch ngay
Zebpay
$1.05M
1
Khối lượng 24h
$1.05M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 21
158

Simex

1
$1M n/a n/a
0.075%
n/a 10 Chuyển đến Simex Giao dịch ngay
Simex
$1M
1
Khối lượng 24h
$1M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.075%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
10 \ 17
158

Idex Decentralized

6
$1.01M 0.00007 0.1061%
0.100%
n/a 236 Chuyển đến Idex Giao dịch ngay
Idex Decentralized
$1.01M
6
Khối lượng 24h
$1.01M
Khối lượng/Người dùng
0.00007
Chênh lệnh
0.1061%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
236 \ 239
158

P2PB2B Centralized

4
$126.43M 0.25356 0.1002%
n/a
BTC 0.001 251 Chuyển đến P2PB2B Giao dịch ngay
P2PB2B Centralized
$126.43M
4
Khối lượng 24h
$126.43M
Khối lượng/Người dùng
0.25356
Chênh lệnh
0.1002%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
251 \ 509
158

FinexBox Centralized

4
$9.48M 0.51881 0.1004%
0.100%
BTC 0.002 191 Chuyển đến FinexBox Giao dịch ngay
FinexBox Centralized
$9.48M
4
Khối lượng 24h
$9.48M
Khối lượng/Người dùng
0.51881
Chênh lệnh
0.1004%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.002
Coins \ Pairs
191 \ 236
159

EXX Centralized

4
$6.20M 1.62502 n/a
n/a
n/a 51 Chuyển đến EXX Giao dịch ngay
EXX Centralized
$6.20M
4
Khối lượng 24h
$6.20M
Khối lượng/Người dùng
1.62502
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
51 \ 57
160

Coineal Centralized

4
$11.81M 0.60493 0.1015%
0.150%
n/a 41 Chuyển đến Coineal Giao dịch ngay
Coineal Centralized
$11.81M
4
Khối lượng 24h
$11.81M
Khối lượng/Người dùng
0.60493
Chênh lệnh
0.1015%
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
41 \ 51
161

Bitsten Centralized

6
$0.94M 0.00280 0.3304%
0.150%
BTC 0.0003 7 Chuyển đến Bitsten Giao dịch ngay
Bitsten Centralized
$0.94M
6
Khối lượng 24h
$0.94M
Khối lượng/Người dùng
0.00280
Chênh lệnh
0.3304%
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0003
Coins \ Pairs
7 \ 9
161

Shortex Centralized

5
$0.91M 0.01211 0.1013%
0.100%
BTC 0.002 4 Chuyển đến Shortex Giao dịch ngay
Shortex Centralized
$0.91M
5
Khối lượng 24h
$0.91M
Khối lượng/Người dùng
0.01211
Chênh lệnh
0.1013%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.002
Coins \ Pairs
4 \ 6
162

Bitcoin.com

4
$7.78M n/a n/a
n/a
n/a 36 Chuyển đến Bitcoin.com Giao dịch ngay
Bitcoin.com
$7.78M
4
Khối lượng 24h
$7.78M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
36 \ 98
162

Catex Centralized

4
$7.24M 0.50869 0.1025%
n/a
BTC 0.0005 74 Chuyển đến Catex Giao dịch ngay
Catex Centralized
$7.24M
4
Khối lượng 24h
$7.24M
Khối lượng/Người dùng
0.50869
Chênh lệnh
0.1025%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
74 \ 148
163

Hanbitco

6
$839.02K n/a 0.3138%
n/a
n/a 29 Chuyển đến Hanbitco Giao dịch ngay
Hanbitco
$839.02K
6
Khối lượng 24h
$839.02K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.3138%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
29 \ 35
163

cry_trex

4
$6.72M n/a 0.1018%
n/a
n/a 85 Chuyển đến cry_trex Giao dịch ngay
cry_trex
$6.72M
4
Khối lượng 24h
$6.72M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1018%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
85 \ 97
164

BitAsset Centralized

4
$2.44M n/a 0.1011%
0.100%
BTC 0.0005 36 Chuyển đến BitAsset Giao dịch ngay
BitAsset Centralized
$2.44M
4
Khối lượng 24h
$2.44M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1011%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
36 \ 83
167

BitStorage Centralized

5
$729.27K n/a 1.0050%
n/a
BTC 0.0005 10 Chuyển đến BitStorage Giao dịch ngay
BitStorage Centralized
$729.27K
5
Khối lượng 24h
$729.27K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
1.0050%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
10 \ 19
168

CITEX Centralized

4
$5.60M 0.04723 0.1061%
0.100%
BTC 0.0005 101 Chuyển đến CITEX Giao dịch ngay
CITEX Centralized
$5.60M
4
Khối lượng 24h
$5.60M
Khối lượng/Người dùng
0.04723
Chênh lệnh
0.1061%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
101 \ 163
168

IDCM Centralized

4
$2.28M 1.26456 0.5262%
0.100%
BTC 0.0005 24 Chuyển đến IDCM Giao dịch ngay
IDCM Centralized
$2.28M
4
Khối lượng 24h
$2.28M
Khối lượng/Người dùng
1.26456
Chênh lệnh
0.5262%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
24 \ 34
169

Vinex Centralized

4
$569.89K 0.00121 0.4204%
0.250%
BTC 0.0005 20 Chuyển đến Vinex Giao dịch ngay
Vinex Centralized
$569.89K
4
Khối lượng 24h
$569.89K
Khối lượng/Người dùng
0.00121
Chênh lệnh
0.4204%
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
20 \ 34
169

KuCoin (Kumex)

4
$24.77M n/a n/a
0.100%
n/a 0 Chuyển đến KuCoin (Kumex) Giao dịch ngay
KuCoin (Kumex)
$24.77M
4
Khối lượng 24h
$24.77M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
0 \ 0
169

Indoex

4
$527.66K n/a 0.1011%
0.150%
BTC 0.00043 24 Chuyển đến Indoex Giao dịch ngay
Indoex
$527.66K
4
Khối lượng 24h
$527.66K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1011%
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.00043
Coins \ Pairs
24 \ 107
170

ABCC Centralized

0
$569.50K 0.01000 999
n/a
n/a 5 Chuyển đến ABCC Giao dịch ngay
ABCC Centralized
$569.50K
0
Khối lượng 24h
$569.50K
Khối lượng/Người dùng
0.01000
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 5
171

Synthetix Exchange Decentralized

0
$512.04K n/a 999
n/a
n/a 12 Chuyển đến Synthetix Exchange Giao dịch ngay
Synthetix Exchange Decentralized
$512.04K
0
Khối lượng 24h
$512.04K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
12 \ 20
172

Dobitrade Centralized

4
$1.98M 2.10514 0.1196%
n/a
n/a 24 Chuyển đến Dobitrade Giao dịch ngay
Dobitrade Centralized
$1.98M
4
Khối lượng 24h
$1.98M
Khối lượng/Người dùng
2.10514
Chênh lệnh
0.1196%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
24 \ 36
172

Hb.top Centralized

4
$229.64K 0.30068 15.25757
n/a
n/a 5 Chuyển đến Hb.top Giao dịch ngay
Hb.top Centralized
$229.64K
4
Khối lượng 24h
$229.64K
Khối lượng/Người dùng
0.30068
Chênh lệnh
15.257575733942
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 9
173

Binance Jersey Centralized

2
$479.01K 0.00008 n/a
n/a
BTC 0.0005 6 Chuyển đến Binance Jersey Giao dịch ngay
Binance Jersey Centralized
$479.01K
2
Khối lượng 24h
$479.01K
Khối lượng/Người dùng
0.00008
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
6 \ 11
173

Tokenomy Centralized

4
$98.24K 0.00023 16.15164
n/a
n/a 22 Chuyển đến Tokenomy Giao dịch ngay
Tokenomy Centralized
$98.24K
4
Khối lượng 24h
$98.24K
Khối lượng/Người dùng
0.00023
Chênh lệnh
16.151646867914
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
22 \ 26
174

CPDAX Centralized

4
$100.48K 0.00028 29.40192
n/a
n/a 3 Chuyển đến CPDAX Giao dịch ngay
CPDAX Centralized
$100.48K
4
Khối lượng 24h
$100.48K
Khối lượng/Người dùng
0.00028
Chênh lệnh
29.401920532062
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
3 \ 4
175

Bitoffer Centralized

4
$335.34K n/a 0.1201%
0.075%
BTC 0.0005 7 Chuyển đến Bitoffer Giao dịch ngay
Bitoffer Centralized
$335.34K
4
Khối lượng 24h
$335.34K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1201%
Phí giao dịch
0.075%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
7 \ 14
175

Velic Centralized

4
$669.98K 0.03536 4.443997
n/a
n/a 12 Chuyển đến Velic Giao dịch ngay
Velic Centralized
$669.98K
4
Khối lượng 24h
$669.98K
Khối lượng/Người dùng
0.03536
Chênh lệnh
4.4439977973847
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
12 \ 21
177

Huobi Japan Centralized

2
$445.06K 0.01445 999
n/a
n/a 6 Chuyển đến Huobi Japan Giao dịch ngay
Huobi Japan Centralized
$445.06K
2
Khối lượng 24h
$445.06K
Khối lượng/Người dùng
0.01445
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
6 \ 10
179

BCEX Centralized

2
$357.53K 1.17903 0.1540%
0.200%
BTC 0.0009 51 Chuyển đến BCEX Giao dịch ngay
BCEX Centralized
$357.53K
2
Khối lượng 24h
$357.53K
Khối lượng/Người dùng
1.17903
Chênh lệnh
0.1540%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0009
Coins \ Pairs
51 \ 64
181

Unnamed

4
$24.97K n/a 0.1000%
0.200%
BTC 0.0005 134 Chuyển đến Unnamed Giao dịch ngay
Unnamed
$24.97K
4
Khối lượng 24h
$24.97K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1000%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
134 \ 364
182

Bitalong Centralized

3
$1.38M 0.12387 3.742762
n/a
n/a 25 Chuyển đến Bitalong Giao dịch ngay
Bitalong Centralized
$1.38M
3
Khối lượng 24h
$1.38M
Khối lượng/Người dùng
0.12387
Chênh lệnh
3.7427625915411
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
25 \ 34
182

dex.blue

4
$12.20K n/a 0.3123%
n/a
n/a 10 Chuyển đến dex.blue Giao dịch ngay
dex.blue
$12.20K
4
Khối lượng 24h
$12.20K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.3123%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
10 \ 16
183

BitOnBay Centralized

3
$578.69K 2.21043 2.5427%
0.250%
n/a 6 Chuyển đến BitOnBay Giao dịch ngay
BitOnBay Centralized
$578.69K
3
Khối lượng 24h
$578.69K
Khối lượng/Người dùng
2.21043
Chênh lệnh
2.5427%
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
6 \ 9
183

Vb

3
$361.61K n/a 0.1738%
n/a
n/a 15 Chuyển đến Vb Giao dịch ngay
Vb
$361.61K
3
Khối lượng 24h
$361.61K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1738%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
15 \ 15
183

BitRabbit Centralized

3
$318.32K 0.11877 0.1168%
0.100%
BTC 0.0005 28 Chuyển đến BitRabbit Giao dịch ngay
BitRabbit Centralized
$318.32K
3
Khối lượng 24h
$318.32K
Khối lượng/Người dùng
0.11877
Chênh lệnh
0.1168%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
28 \ 32
183

Coinsuper Centralized

3
$3.15M 0.15214 0.1000%
0.200%
BTC 0.0005 38 Chuyển đến Coinsuper Giao dịch ngay
Coinsuper Centralized
$3.15M
3
Khối lượng 24h
$3.15M
Khối lượng/Người dùng
0.15214
Chênh lệnh
0.1000%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
38 \ 56
186

COINBIG Centralized

3
$275.53K 1.13693 10.35667
n/a
n/a 24 Chuyển đến COINBIG Giao dịch ngay
COINBIG Centralized
$275.53K
3
Khối lượng 24h
$275.53K
Khối lượng/Người dùng
1.13693
Chênh lệnh
10.35667362856
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
24 \ 24
187

Dex-Trade Centralized

3
$298.90K n/a 0.1072%
0.200%
n/a 37 Chuyển đến Dex-Trade Giao dịch ngay
Dex-Trade Centralized
$298.90K
3
Khối lượng 24h
$298.90K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1072%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
37 \ 85
188

Cryptex Centralized

1
$306.73K 0.00710 n/a
0.100%
BTC 0.0001 2 Chuyển đến Cryptex Giao dịch ngay
Cryptex Centralized
$306.73K
1
Khối lượng 24h
$306.73K
Khối lượng/Người dùng
0.00710
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0001
Coins \ Pairs
2 \ 2
188

Lucent

$282.80K n/a n/a
n/a
n/a 9 Chuyển đến Lucent Giao dịch ngay
Lucent
$282.80K
Khối lượng 24h
$282.80K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 14
188

Omgfin Centralized

5
$280.08K 1.16800 2.243455
n/a
BTC 0.0005 44 Chuyển đến Omgfin Giao dịch ngay
Omgfin Centralized
$280.08K
5
Khối lượng 24h
$280.08K
Khối lượng/Người dùng
1.16800
Chênh lệnh
2.2434559084531
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
44 \ 163
189

Bitsoda

3
n/a n/a n/a
n/a
n/a 14 Chuyển đến Bitsoda Giao dịch ngay
Bitsoda
n/a
3
Khối lượng 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
14 \ 17
191

6x Centralized

3
$201.29K 0.55866 0.6845%
0.100%
BTC 0.001 9 Chuyển đến 6x Giao dịch ngay
6x Centralized
$201.29K
3
Khối lượng 24h
$201.29K
Khối lượng/Người dùng
0.55866
Chênh lệnh
0.6845%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
9 \ 25
191

JEX Centralized

3
$1.23M 0.77724 n/a
0.100%
n/a 26 Chuyển đến JEX Giao dịch ngay
JEX Centralized
$1.23M
3
Khối lượng 24h
$1.23M
Khối lượng/Người dùng
0.77724
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
26 \ 32
192

Hubi Centralized

1
$270.58K 2.67178 n/a
n/a
BTC 0.0005 21 Chuyển đến Hubi Giao dịch ngay
Hubi Centralized
$270.58K
1
Khối lượng 24h
$270.58K
Khối lượng/Người dùng
2.67178
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
21 \ 29
192

CoinExchange.io Centralized

2
n/a n/a n/a
n/a
n/a 0 Chuyển đến CoinExchange.io Giao dịch ngay
CoinExchange.io Centralized
n/a
2
Khối lượng 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
0 \ 0
193

Chiliz

3
n/a n/a n/a
n/a
n/a Chuyển đến Chiliz Giao dịch ngay
Chiliz
n/a
3
Khối lượng 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
\
194

Huobi US (HBUS) Centralized

3
$5.02K 17.03497 0.442209
0.200%
n/a 21 Chuyển đến Huobi US (HBUS) Giao dịch ngay
Huobi US (HBUS) Centralized
$5.02K
3
Khối lượng 24h
$5.02K
Khối lượng/Người dùng
17.03497
Chênh lệnh
0.44220983903101
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
21 \ 46
195

SatoExchange Centralized

3
$56.05K 0.00013 2.2727%
n/a
BTC 0.0005 33 Chuyển đến SatoExchange Giao dịch ngay
SatoExchange Centralized
$56.05K
3
Khối lượng 24h
$56.05K
Khối lượng/Người dùng
0.00013
Chênh lệnh
2.2727%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
33 \ 55
196

Coinpark Centralized

0
$214.69K n/a 999
n/a
n/a 15 Chuyển đến Coinpark Giao dịch ngay
Coinpark Centralized
$214.69K
0
Khối lượng 24h
$214.69K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
15 \ 32
196

QBTC Centralized

3
$204.80K 2.85745 0.1625%
n/a
0% 89 Chuyển đến QBTC Giao dịch ngay
QBTC Centralized
$204.80K
3
Khối lượng 24h
$204.80K
Khối lượng/Người dùng
2.85745
Chênh lệnh
0.1625%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
0%
Coins \ Pairs
89 \ 92
199

DDEX Decentralized

1
$1.89M 0.00057 999
n/a
n/a 2 Chuyển đến DDEX Giao dịch ngay
DDEX Decentralized
$1.89M
1
Khối lượng 24h
$1.89M
Khối lượng/Người dùng
0.00057
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
2 \ 4
200

Huobi Korea Centralized

2
$8.16M 0.02743 n/a
n/a
BTC 0.0005 186 Chuyển đến Huobi Korea Giao dịch ngay
Huobi Korea Centralized
$8.16M
2
Khối lượng 24h
$8.16M
Khối lượng/Người dùng
0.02743
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
186 \ 421
200

Kryptono Centralized

2
$486.95K 0.21360 24.14650
n/a
n/a 14 Chuyển đến Kryptono Giao dịch ngay
Kryptono Centralized
$486.95K
2
Khối lượng 24h
$486.95K
Khối lượng/Người dùng
0.21360
Chênh lệnh
24.146503263087
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
14 \ 24
203

Raidofinance

2
$185.63K n/a n/a
n/a
n/a 2 Chuyển đến Raidofinance Giao dịch ngay
Raidofinance
$185.63K
2
Khối lượng 24h
$185.63K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
2 \ 3
203

Sistemkoin Centralized

2
$18.19M 0.34054 0.1071%
0.200%
BTC 0.00075 148 Chuyển đến Sistemkoin Giao dịch ngay
Sistemkoin Centralized
$18.19M