Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

343 sàn

Các bộ lọc
Phí thấp
Nạp tiền 0%
Rút tiền 0%
Fiat Deposit
Fiat Withdrawal
Regulation
Hỗ trợ 24H
Đăng ký dễ dàng
AÁp dụng bộ lọc
Sắp xếp theo:
Xếp hạng
Tên
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Khối lượng/Người dùng
Chênh lệnh
Phí giao dịch
Phí rút tiền
#Đồng xu
Thứ hạng Sàn giao dịch Xếp hạng Khối lượng 24h Khối lượng/Người dùng Chênh lệnh Phí giao dịch Phí rút tiền #Đồng xu Ứng dụng \ Trang web
Updated less than an 5 minutes ago 1

Binance Centralized

10
$12.96B 0.0059 0.27%
0.0400% - 0.1000%
933 NCASH 275
Binance Centralized
$12.96B
10
Khối lượng 24h
$12.96B
Khối lượng/Người dùng
0.0059
Chênh lệnh
0.27%
Phí giao dịch
0.0400% - 0.1000%
Phí rút tiền (BTC)
933 NCASH
Coins \ Pairs
275 \ 879
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 2

Coinbase Pro Centralized

10
$2.66B 0.0044 0.13%
0.00% - 0.50%
44
Coinbase Pro Centralized
$2.66B
10
Khối lượng 24h
$2.66B
Khối lượng/Người dùng
0.0044
Chênh lệnh
0.13%
Phí giao dịch
0.00% - 0.50%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
44 \ 129
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 3

Bitfinex Centralized

10
$1.24B 0.0047 0.20%
0.055% - 0.200%
96.429 VEE 147
Bitfinex Centralized
$1.24B
10
Khối lượng 24h
$1.24B
Khối lượng/Người dùng
0.0047
Chênh lệnh
0.20%
Phí giao dịch
0.055% - 0.200%
Phí rút tiền (BTC)
96.429 VEE
Coins \ Pairs
147 \ 278
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 4

FTX Centralized

10
$336.28M 0.008 0.30%
173
FTX Centralized
$336.28M
10
Khối lượng 24h
$336.28M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.30%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
173 \ 272
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 5

Gate.io Centralized

10
$244.06M 0.0051 50.00%
402
Gate.io Centralized
$244.06M
10
Khối lượng 24h
$244.06M
Khối lượng/Người dùng
0.0051
Chênh lệnh
50.00%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
402 \ 750
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 6

Binance US Centralized

10
$193.64M 0.0021 7.14%
0.0200% - 0.1000%
100 52
Binance US Centralized
$193.64M
10
Khối lượng 24h
$193.64M
Khối lượng/Người dùng
0.0021
Chênh lệnh
7.14%
Phí giao dịch
0.0200% - 0.1000%
Phí rút tiền (BTC)
100
Coins \ Pairs
52 \ 104
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 7

Gemini Centralized

10
$182.21M 0.0078 0.15%
26
Gemini Centralized
$182.21M
10
Khối lượng 24h
$182.21M
Khối lượng/Người dùng
0.0078
Chênh lệnh
0.15%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
26 \ 45
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 8

Crypto.com Centralized

10
$97.88M 0.0007 0.17%
45
Crypto.com Centralized
$97.88M
10
Khối lượng 24h
$97.88M
Khối lượng/Người dùng
0.0007
Chênh lệnh
0.17%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
45 \ 107
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 9

Huobi Global Centralized

9
$5.54B 0.008 0.14%
0.0156% - 0.0429%
305
Huobi Global Centralized
$5.54B
9
Khối lượng 24h
$5.54B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.14%
Phí giao dịch
0.0156% - 0.0429%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
305 \ 1632
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 10

Kraken Centralized

9
$1.26B 0.0043 0.17%
0.10% - 0.26%
53
Kraken Centralized
$1.26B
9
Khối lượng 24h
$1.26B
Khối lượng/Người dùng
0.0043
Chênh lệnh
0.17%
Phí giao dịch
0.10% - 0.26%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
53 \ 265
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 11

Bitstamp Centralized

9
$610.57M 0.0049 0.16%
0.0% - 0.50%
0.1% 10
Bitstamp Centralized
$610.57M
9
Khối lượng 24h
$610.57M
Khối lượng/Người dùng
0.0049
Chênh lệnh
0.16%
Phí giao dịch
0.0% - 0.50%
Phí rút tiền (BTC)
0.1%
Coins \ Pairs
10 \ 42
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 12

Bitrue

9
$603.81M 0.008 0.13%
1294 96
Bitrue
$603.81M
9
Khối lượng 24h
$603.81M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.13%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
1294
Coins \ Pairs
96 \ 201
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 13

Poloniex Centralized

9
$183.40M 0.0017 1.71%
170
Poloniex Centralized
$183.40M
9
Khối lượng 24h
$183.40M
Khối lượng/Người dùng
0.0017
Chênh lệnh
1.71%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
170 \ 280
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 14

LATOKEN Centralized

9
$173.60M 0.008 2.63%
166
LATOKEN Centralized
$173.60M
9
Khối lượng 24h
$173.60M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
2.63%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
166 \ 270
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 15

Bittrex Centralized

9
$126.14M 0.0041 8.70%
315
Bittrex Centralized
$126.14M
9
Khối lượng 24h
$126.14M
Khối lượng/Người dùng
0.0041
Chênh lệnh
8.70%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
315 \ 574
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 16

Bithumb Global Centralized

9
$98.99M 0.008 2.25%
5000 230
Bithumb Global Centralized
$98.99M
9
Khối lượng 24h
$98.99M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
2.25%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
5000
Coins \ Pairs
230 \ 299
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 17

Bitso Centralized

9
$14.64M 0.0006 1.14%
0.065% - 0.098%
10
Bitso Centralized
$14.64M
9
Khối lượng 24h
$14.64M
Khối lượng/Người dùng
0.0006
Chênh lệnh
1.14%
Phí giao dịch
0.065% - 0.098%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
10 \ 25
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 18

OKEx Centralized

8
$3.64B 0.008 0.48%
0.090% - 0.150%
219
OKEx Centralized
$3.64B
8
Khối lượng 24h
$3.64B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.48%
Phí giao dịch
0.090% - 0.150%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
219 \ 500
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 19

BKEX Centralized

8
$1.51B 0.008 1.74%
0.2%
80000 256
BKEX Centralized
$1.51B
8
Khối lượng 24h
$1.51B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
1.74%
Phí giao dịch
0.2%
Phí rút tiền (BTC)
80000
Coins \ Pairs
256 \ 282
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 20

Bithumb Centralized

8
$1.24B 0.004 0.11%
0.25 %
EOS 129
Bithumb Centralized
$1.24B
8
Khối lượng 24h
$1.24B
Khối lượng/Người dùng
0.004
Chênh lệnh
0.11%
Phí giao dịch
0.25 %
Phí rút tiền (BTC)
EOS
Coins \ Pairs
129 \ 129
Updated less than an 5 minutes ago

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

×

Nhận tín hiệu giao dịch chất lượng và tin tức thị trường hằng ngày tại Telegram của chúng tôi

Tham gia