Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

357 exchanges

Các bộ lọc
Phí thấp
Nạp tiền 0%
Rút tiền 0%
Fiat Deposit
Fiat Withdrawal
Regulation
Hỗ trợ 24H
Đăng ký dễ dàng
AÁp dụng bộ lọc
Sắp xếp theo:
Xếp hạng
Tên
Xếp hạng
Khối lượng giao dịch 24h
Khối lượng/Người dùng
Chênh lệnh
Phí giao dịch
Phí rút tiền
#Đồng coins
Sàn giao dịch Xếp hạng Khối lượng giao dịch 24h Khối lượng/Người dùng Chênh lệnh Phí giao dịch Phí rút tiền #Đồng coins Ứng dụng \ Trang web

Binance Centralized

10
$1.51B 0.00656 2.7562%
0.100%
BTC 0.0000019 194 Chuyển đến Binance
Binance Centralized
$1.51B
10
Khối lượng giao dịch 24h
$1.51B
Khối lượng/Người dùng
0.00656
Chênh lệnh
2.7562%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0000019
Coins \ Pairs
194 \ 630

Binance US

10
$13.80M n/a 0.3521%
0.100%
BTC 0.005 30 Chuyển đến Binance US
Binance US
$13.80M
10
Khối lượng giao dịch 24h
$13.80M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.3521%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.005
Coins \ Pairs
30 \ 57

Bitbank Centralized

10
$32.61M 0.00424 0.1001%
0.120%
BTC 0.001 6 Chuyển đến Bitbank
Bitbank Centralized
$32.61M
10
Khối lượng giao dịch 24h
$32.61M
Khối lượng/Người dùng
0.00424
Chênh lệnh
0.1001%
Phí giao dịch
0.120%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
6 \ 8

Bitfinex Centralized

10
$166M 0.00432 9.0909%
0.200%
BTC 0.0004 142 Chuyển đến Bitfinex
Bitfinex Centralized
$166M
10
Khối lượng giao dịch 24h
$166M
Khối lượng/Người dùng
0.00432
Chênh lệnh
9.0909%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0004
Coins \ Pairs
142 \ 345

bitFlyer Centralized

10
$52.77M 0.00555 0.1912%
n/a
n/a 3 Chuyển đến bitFlyer
bitFlyer Centralized
$52.77M
10
Khối lượng giao dịch 24h
$52.77M
Khối lượng/Người dùng
0.00555
Chênh lệnh
0.1912%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
3 \ 6

Bithumb Centralized

10
$254.78M 0.02302 0.4779%
0.250%
BTC 0.001 101 Chuyển đến Bithumb
Bithumb Centralized
$254.78M
10
Khối lượng giao dịch 24h
$254.78M
Khối lượng/Người dùng
0.02302
Chênh lệnh
0.4779%
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
101 \ 103

Bitstamp Centralized

10
$100.70M 0.00563 0.2670%
0.500%
n/a 5 Chuyển đến Bitstamp
Bitstamp Centralized
$100.70M
10
Khối lượng giao dịch 24h
$100.70M
Khối lượng/Người dùng
0.00563
Chênh lệnh
0.2670%
Phí giao dịch
0.500%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 14

Bittrex Centralized

10
$26.18M 0.00061 2.5773%
n/a
n/a 240 Chuyển đến Bittrex
Bittrex Centralized
$26.18M
10
Khối lượng giao dịch 24h
$26.18M
Khối lượng/Người dùng
0.00061
Chênh lệnh
2.5773%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
240 \ 367

Coinbase Pro Centralized

10
$241.76M 0.00441 0.1001%
0.500%
n/a 25 Chuyển đến Coinbase Pro
Coinbase Pro Centralized
$241.76M
10
Khối lượng giao dịch 24h
$241.76M
Khối lượng/Người dùng
0.00441
Chênh lệnh
0.1001%
Phí giao dịch
0.500%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
25 \ 58

Kraken Centralized

10
$178.42M 0.00502 0.2705%
0.260%
n/a 32 Chuyển đến Kraken
Kraken Centralized
$178.42M
10
Khối lượng giao dịch 24h
$178.42M
Khối lượng/Người dùng
0.00502
Chênh lệnh
0.2705%
Phí giao dịch
0.260%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
32 \ 131

KuCoin Centralized

10
$50.43M 0.00216 0.2060%
n/a
n/a 212 Chuyển đến KuCoin
KuCoin Centralized
$50.43M
10
Khối lượng giao dịch 24h
$50.43M
Khối lượng/Người dùng
0.00216
Chênh lệnh
0.2060%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
212 \ 451

Poloniex Centralized

10
$28.37M 0.00093 25.0000%
n/a
n/a 48 Chuyển đến Poloniex
Poloniex Centralized
$28.37M
10
Khối lượng giao dịch 24h
$28.37M
Khối lượng/Người dùng
0.00093
Chênh lệnh
25.0000%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
48 \ 100

StormGain Centralized

10
$4.38M 0.00700 0.00%
0.080%
0.1% 5 Chuyển đến StormGain
StormGain Centralized
$4.38M
10
Khối lượng giao dịch 24h
$4.38M
Khối lượng/Người dùng
0.00700
Chênh lệnh
0.00%
Phí giao dịch
0.080%
Phí rút tiền (BTC)
0.1%
Coins \ Pairs
5 \ 9

Bitpanda Global Exchange

9
$3.34M n/a 0.2210%
0.100%
n/a 6 Chuyển đến Bitpanda Global Exchange
Bitpanda Global Exchange
$3.34M
9
Khối lượng giao dịch 24h
$3.34M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.2210%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
6 \ 11

Bitso Centralized

9
$8.55M 0.00076 0.5172%
0.098%
n/a 9 Chuyển đến Bitso
Bitso Centralized
$8.55M
9
Khối lượng giao dịch 24h
$8.55M
Khối lượng/Người dùng
0.00076
Chênh lệnh
0.5172%
Phí giao dịch
0.098%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 18

BTCMarkets Centralized

9
$5.01M 0.00074 3.1250%
0.200%
n/a 13 Chuyển đến BTCMarkets
BTCMarkets Centralized
$5.01M
9
Khối lượng giao dịch 24h
$5.01M
Khối lượng/Người dùng
0.00074
Chênh lệnh
3.1250%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
13 \ 24

BTSE

9
$13.78M n/a 1.4749%
0.100%
BTC 0.0005 6 Chuyển đến BTSE
BTSE
$13.78M
9
Khối lượng giao dịch 24h
$13.78M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
1.4749%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
6 \ 6

CEX.IO Centralized

9
$3.69M 0.00039 0.7722%
0.160%
n/a 21 Chuyển đến CEX.IO
CEX.IO Centralized
$3.69M
9
Khối lượng giao dịch 24h
$3.69M
Khối lượng/Người dùng
0.00039
Chênh lệnh
0.7722%
Phí giao dịch
0.160%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
21 \ 72

FTX (Spot) Centralized

9
$20.38M 0.01443 n/a
n/a
n/a 82 Chuyển đến FTX (Spot)
FTX (Spot) Centralized
$20.38M
9
Khối lượng giao dịch 24h
$20.38M
Khối lượng/Người dùng
0.01443
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
82 \ 84

Gate.io Centralized

9
$52.88M 0.00392 0.1318%
n/a
n/a 213 Chuyển đến Gate.io
Gate.io Centralized
$52.88M
9
Khối lượng giao dịch 24h
$52.88M
Khối lượng/Người dùng
0.00392
Chênh lệnh
0.1318%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
213 \ 420

Gemini Centralized

9
$22.87M 0.00374 0.1954%
n/a
n/a 5 Chuyển đến Gemini
Gemini Centralized
$22.87M
9
Khối lượng giao dịch 24h
$22.87M
Khối lượng/Người dùng
0.00374
Chênh lệnh
0.1954%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 15

Huobi Global Centralized

9
$485.94M 0.06971 0.1614%
0.043%
n/a 226 Chuyển đến Huobi Global
Huobi Global Centralized
$485.94M
9
Khối lượng giao dịch 24h
$485.94M
Khối lượng/Người dùng
0.06971
Chênh lệnh
0.1614%
Phí giao dịch
0.043%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
226 \ 555

Zaif Centralized

9
$9.71M 0.00089 0.1055%
0.000%
n/a 11 Chuyển đến Zaif
Zaif Centralized
$9.71M
9
Khối lượng giao dịch 24h
$9.71M
Khối lượng/Người dùng
0.00089
Chênh lệnh
0.1055%
Phí giao dịch
0.000%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
11 \ 19

ZB Centralized

9
$268.87M 0.80105 1.7857%
0.100%
BTC 60 88 Chuyển đến ZB
ZB Centralized
$268.87M
9
Khối lượng giao dịch 24h
$268.87M
Khối lượng/Người dùng
0.80105
Chênh lệnh
1.7857%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 60
Coins \ Pairs
88 \ 180

BitBay Centralized

8
$18.44M 0.00128 1.7516%
0.100%
n/a 7 Chuyển đến BitBay
BitBay Centralized
$18.44M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$18.44M
Khối lượng/Người dùng
0.00128
Chênh lệnh
1.7516%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
7 \ 24

Bithumb Global Centralized

8
$5.48M n/a 0.1667%
n/a
BTC 0.001 114 Chuyển đến Bithumb Global
Bithumb Global Centralized
$5.48M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$5.48M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1667%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
114 \ 164

Bitkub Centralized

8
$4.79M 0.00349 2.0619%
n/a
BTC 0.0002 28 Chuyển đến Bitkub
Bitkub Centralized
$4.79M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$4.79M
Khối lượng/Người dùng
0.00349
Chênh lệnh
2.0619%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0002
Coins \ Pairs
28 \ 28

BitMax Centralized

8
$21.74M 0.03326 0.7837%
0.085%
BTC 0.0005 89 Chuyển đến BitMax
BitMax Centralized
$21.74M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$21.74M
Khối lượng/Người dùng
0.03326
Chênh lệnh
0.7837%
Phí giao dịch
0.085%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
89 \ 175

BitoPro Centralized

8
$3.90M 0.00195 2.4302%
0.200%
BTC 50 16 Chuyển đến BitoPro
BitoPro Centralized
$3.90M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$3.90M
Khối lượng/Người dùng
0.00195
Chênh lệnh
2.4302%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 50
Coins \ Pairs
16 \ 31

BTCTurk Centralized

8
n/a n/a n/a
0.180%
n/a 6 Chuyển đến BTCTurk
BTCTurk Centralized
n/a
8
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.180%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
6 \ 7

Coincheck Centralized

8
$28.59M 0.00463 0.1250%
n/a
n/a 1 Chuyển đến Coincheck
Coincheck Centralized
$28.59M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$28.59M
Khối lượng/Người dùng
0.00463
Chênh lệnh
0.1250%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
1 \ 1

Coindeal Centralized

8
$7.55M 0.00160 n/a
0.300%
BTC 0.0004 38 Chuyển đến Coindeal
Coindeal Centralized
$7.55M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$7.55M
Khối lượng/Người dùng
0.00160
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.300%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0004
Coins \ Pairs
38 \ 47

Coinone Centralized

8
$51.20M 0.01131 2.4038%
0.100%
BTC 0.0015 76 Chuyển đến Coinone
Coinone Centralized
$51.20M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$51.20M
Khối lượng/Người dùng
0.01131
Chênh lệnh
2.4038%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0015
Coins \ Pairs
76 \ 76

EXMO Centralized

8
$13.08M 0.00109 0.2174%
n/a
BTC 0.0005 48 Chuyển đến EXMO
EXMO Centralized
$13.08M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$13.08M
Khối lượng/Người dùng
0.00109
Chênh lệnh
0.2174%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
48 \ 167

Float SV Centralized

8
$351.48K 0.00455 0.1102%
0.150%
n/a 13 Chuyển đến Float SV
Float SV Centralized
$351.48K
8
Khối lượng giao dịch 24h
$351.48K
Khối lượng/Người dùng
0.00455
Chênh lệnh
0.1102%
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
13 \ 24

GMO Japan Centralized

8
$11.39M 0.00131 0.9466%
0.050%
n/a 5 Chuyển đến GMO Japan
GMO Japan Centralized
$11.39M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$11.39M
Khối lượng/Người dùng
0.00131
Chênh lệnh
0.9466%
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 5

HitBTC Centralized

8
$93.20M 0.02809 2.4315%
0.070%
n/a 370 Chuyển đến HitBTC
HitBTC Centralized
$93.20M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$93.20M
Khối lượng/Người dùng
0.02809
Chênh lệnh
2.4315%
Phí giao dịch
0.070%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
370 \ 830

Independent Reserve Centralized

8
$2.60M 0.00296 0.3069%
0.500%
BTC 0.0003 16 Chuyển đến Independent Reserve
Independent Reserve Centralized
$2.60M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$2.60M
Khối lượng/Người dùng
0.00296
Chênh lệnh
0.3069%
Phí giao dịch
0.500%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0003
Coins \ Pairs
16 \ 48

Luno Centralized

8
$3.80M 0.00046 0.9156%
1.000%
n/a 3 Chuyển đến Luno
Luno Centralized
$3.80M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$3.80M
Khối lượng/Người dùng
0.00046
Chênh lệnh
0.9156%
Phí giao dịch
1.000%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
3 \ 11

Max Maicoin Centralized

8
$2.60M 0.00177 1.5909%
0.001%
n/a 9 Chuyển đến Max Maicoin
Max Maicoin Centralized
$2.60M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$2.60M
Khối lượng/Người dùng
0.00177
Chênh lệnh
1.5909%
Phí giao dịch
0.001%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 18

Probit Centralized

8
$29.92M 0.04849 0.1178%
0.180%
n/a 188 Chuyển đến Probit
Probit Centralized
$29.92M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$29.92M
Khối lượng/Người dùng
0.04849
Chênh lệnh
0.1178%
Phí giao dịch
0.180%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
188 \ 344

Upbit Centralized

8
$190.90M 0.01482 1.9157%
0.050%
BTC 0.0005 167 Chuyển đến Upbit
Upbit Centralized
$190.90M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$190.90M
Khối lượng/Người dùng
0.01482
Chênh lệnh
1.9157%
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
167 \ 251

XT Centralized

8
$28.18M 0.95960 0.3984%
n/a
BTC 0.001 58 Chuyển đến XT
XT Centralized
$28.18M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$28.18M
Khối lượng/Người dùng
0.95960
Chênh lệnh
0.3984%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
58 \ 140

ZBG Centralized

8
$83.34M 0.00959 n/a
n/a
n/a 67 Chuyển đến ZBG
ZBG Centralized
$83.34M
8
Khối lượng giao dịch 24h
$83.34M
Khối lượng/Người dùng
0.00959
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
67 \ 81

ACX Centralized

7
$166.43K 0.00082 1.4964%
n/a
BTC 0.0006 7 Chuyển đến ACX
ACX Centralized
$166.43K
7
Khối lượng giao dịch 24h
$166.43K
Khối lượng/Người dùng
0.00082
Chênh lệnh
1.4964%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0006
Coins \ Pairs
7 \ 10

AEX Centralized

7
$8.29M 0.10574 2.3810%
n/a
BTC 0.001 110 Chuyển đến AEX
AEX Centralized
$8.29M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$8.29M
Khối lượng/Người dùng
0.10574
Chênh lệnh
2.3810%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
110 \ 130

Beaxy Centralized

7
$48.81K 0.00003 0.2186%
0.250%
BTC 0.00006506 11 Chuyển đến Beaxy
Beaxy Centralized
$48.81K
7
Khối lượng giao dịch 24h
$48.81K
Khối lượng/Người dùng
0.00003
Chênh lệnh
0.2186%
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.00006506
Coins \ Pairs
11 \ 13

Bibox Centralized

7
$9.64M 0.51351 2.1277%
0.050%
BTC 0.0006 95 Chuyển đến Bibox
Bibox Centralized
$9.64M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$9.64M
Khối lượng/Người dùng
0.51351
Chênh lệnh
2.1277%
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0006
Coins \ Pairs
95 \ 206

BigONE Centralized

7
$73.64M 0.29438 1.5483%
0.010%
n/a 90 Chuyển đến BigONE
BigONE Centralized
$73.64M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$73.64M
Khối lượng/Người dùng
0.29438
Chênh lệnh
1.5483%
Phí giao dịch
0.010%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
90 \ 149

Bitexlive Centralized

7
$272.23K 0.00454 0.2650%
n/a
n/a 26 Chuyển đến Bitexlive
Bitexlive Centralized
$272.23K
7
Khối lượng giao dịch 24h
$272.23K
Khối lượng/Người dùng
0.00454
Chênh lệnh
0.2650%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
26 \ 36

Bitforex Centralized

7
$43.23M 0.22182 8.3333%
0.100%
BTC 0.0005 133 Chuyển đến Bitforex
Bitforex Centralized
$43.23M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$43.23M
Khối lượng/Người dùng
0.22182
Chênh lệnh
8.3333%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
133 \ 208

BTC-Alpha Centralized

7
$40.15M 0.00843 1.0026%
0.200%
BTC 0.00135 51 Chuyển đến BTC-Alpha
BTC-Alpha Centralized
$40.15M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$40.15M
Khối lượng/Người dùng
0.00843
Chênh lệnh
1.0026%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.00135
Coins \ Pairs
51 \ 75

BW.com Centralized

7
$51.62M 0.02106 6.4706%
n/a
n/a 84 Chuyển đến BW.com
BW.com Centralized
$51.62M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$51.62M
Khối lượng/Người dùng
0.02106
Chênh lệnh
6.4706%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
84 \ 133

Coinfloor

7
$1.20M n/a 0.3375%
0.300%
n/a 1 Chuyển đến Coinfloor
Coinfloor
$1.20M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$1.20M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.3375%
Phí giao dịch
0.300%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
1 \ 2

Coinsbit Centralized

7
$292.79M 0.13347 1.0526%
n/a
BTC 0.002 63 Chuyển đến Coinsbit
Coinsbit Centralized
$292.79M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$292.79M
Khối lượng/Người dùng
0.13347
Chênh lệnh
1.0526%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.002
Coins \ Pairs
63 \ 177

CoinTiger Centralized

7
$66.63M 0.02335 2.1467%
0.150%
BTC 0.0005 100 Chuyển đến CoinTiger
CoinTiger Centralized
$66.63M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$66.63M
Khối lượng/Người dùng
0.02335
Chênh lệnh
2.1467%
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
100 \ 161

dYdX

7
$3M n/a 0.4379%
n/a
n/a 2 Chuyển đến dYdX
dYdX
$3M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$3M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.4379%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
2 \ 3

Eterbase Centralized

7
$376.45K 0.00024 3.8462%
n/a
n/a 26 Chuyển đến Eterbase
Eterbase Centralized
$376.45K
7
Khối lượng giao dịch 24h
$376.45K
Khối lượng/Người dùng
0.00024
Chênh lệnh
3.8462%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
26 \ 69

ExMarkets Centralized

7
$10.40M 0.01366 0.2119%
n/a
n/a 24 Chuyển đến ExMarkets
ExMarkets Centralized
$10.40M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$10.40M
Khối lượng/Người dùng
0.01366
Chênh lệnh
0.2119%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
24 \ 44

GoPax Centralized

7
$10.79M 0.00400 0.6603%
0.040%
BTC 0.002 50 Chuyển đến GoPax
GoPax Centralized
$10.79M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$10.79M
Khối lượng/Người dùng
0.00400
Chênh lệnh
0.6603%
Phí giao dịch
0.040%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.002
Coins \ Pairs
50 \ 63

Hotbit Centralized

7
$46.87M 0.57577 3.8467%
n/a
n/a 401 Chuyển đến Hotbit
Hotbit Centralized
$46.87M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$46.87M
Khối lượng/Người dùng
0.57577
Chênh lệnh
3.8467%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
401 \ 762

Idex Decentralized

7
$449.19K 0.00005 0.9104%
0.100%
n/a 206 Chuyển đến Idex
Idex Decentralized
$449.19K
7
Khối lượng giao dịch 24h
$449.19K
Khối lượng/Người dùng
0.00005
Chênh lệnh
0.9104%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
206 \ 209

Indodax Centralized

7
$5.68M 0.00012 0.2128%
n/a
n/a 36 Chuyển đến Indodax
Indodax Centralized
$5.68M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$5.68M
Khối lượng/Người dùng
0.00012
Chênh lệnh
0.2128%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
36 \ 43

Korbit Centralized

7
$4.20M 0.00381 0.1163%
n/a
n/a 5 Chuyển đến Korbit
Korbit Centralized
$4.20M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$4.20M
Khối lượng/Người dùng
0.00381
Chênh lệnh
0.1163%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 5

Liquid Centralized

7
$19.95M 0.02540 0.1087%
n/a
BTC 0.0005 78 Chuyển đến Liquid
Liquid Centralized
$19.95M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$19.95M
Khối lượng/Người dùng
0.02540
Chênh lệnh
0.1087%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
78 \ 142

Livecoin Centralized

7
$16.55M 0.00208 3.8760%
0.180%
n/a 315 Chuyển đến Livecoin
Livecoin Centralized
$16.55M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$16.55M
Khối lượng/Người dùng
0.00208
Chênh lệnh
3.8760%
Phí giao dịch
0.180%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
315 \ 575

Oceanex Centralized

7
$5.06M 0.01642 0.8666%
0.050%
BTC 0.0005 36 Chuyển đến Oceanex
Oceanex Centralized
$5.06M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$5.06M
Khối lượng/Người dùng
0.01642
Chênh lệnh
0.8666%
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
36 \ 70

OKCoin Centralized

7
$2.67M 0.00880 0.4078%
0.200%
n/a 17 Chuyển đến OKCoin
OKCoin Centralized
$2.67M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$2.67M
Khối lượng/Người dùng
0.00880
Chênh lệnh
0.4078%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
17 \ 23

OKEx Korea

7
$2.19M n/a 0.6459%
0.100%
BTC 3 82 Chuyển đến OKEx Korea
OKEx Korea
$2.19M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$2.19M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.6459%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 3
Coins \ Pairs
82 \ 169

Paribu Centralized

7
$14.47M 0.00112 2.1164%
0.350%
n/a 19 Chuyển đến Paribu
Paribu Centralized
$14.47M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$14.47M
Khối lượng/Người dùng
0.00112
Chênh lệnh
2.1164%
Phí giao dịch
0.350%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
19 \ 19

TheRockTrading Centralized

7
$218.53K 0.00037 0.5239%
0.200%
n/a 9 Chuyển đến TheRockTrading
TheRockTrading Centralized
$218.53K
7
Khối lượng giao dịch 24h
$218.53K
Khối lượng/Người dùng
0.00037
Chênh lệnh
0.5239%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 16

Tokenize Centralized

7
$12.43M 0.00671 0.4462%
n/a
n/a 33 Chuyển đến Tokenize
Tokenize Centralized
$12.43M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$12.43M
Khối lượng/Người dùng
0.00671
Chênh lệnh
0.4462%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
33 \ 78

Tokenlon

7
n/a n/a n/a
n/a
n/a 4 Chuyển đến Tokenlon
Tokenlon
n/a
7
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
4 \ 15

Whitebit Centralized

7
$172.60M 4.79713 0.1560%
n/a
BTC 0.0005 31 Chuyển đến Whitebit
Whitebit Centralized
$172.60M
7
Khối lượng giao dịch 24h
$172.60M
Khối lượng/Người dùng
4.79713
Chênh lệnh
0.1560%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
31 \ 77

Binance DEX Decentralized

6
$462.81K 0.00004 1.0996%
n/a
n/a 97 Chuyển đến Binance DEX
Binance DEX Decentralized
$462.81K
6
Khối lượng giao dịch 24h
$462.81K
Khối lượng/Người dùng
0.00004
Chênh lệnh
1.0996%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
97 \ 101

Bitex.la Centralized

6
$29.30K 0.00009 1.0607%
n/a
n/a 1 Chuyển đến Bitex.la
Bitex.la Centralized
$29.30K
6
Khối lượng giao dịch 24h
$29.30K
Khối lượng/Người dùng
0.00009
Chênh lệnh
1.0607%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
1 \ 1

BITEXBOOK Centralized

6
$12.14K 0.00004 25.0000%
0.100%
BTC 0.0005 23 Chuyển đến BITEXBOOK
BITEXBOOK Centralized
$12.14K
6
Khối lượng giao dịch 24h
$12.14K
Khối lượng/Người dùng
0.00004
Chênh lệnh
25.0000%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
23 \ 65

Bitsten Centralized

6
$253.07K 0.00089 2.0569%
0.150%
BTC 0.0003 25 Chuyển đến Bitsten
Bitsten Centralized
$253.07K
6
Khối lượng giao dịch 24h
$253.07K
Khối lượng/Người dùng
0.00089
Chênh lệnh
2.0569%
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0003
Coins \ Pairs
25 \ 40

BTCEXA Centralized

6
$519.50K 0.00397 3.8947%
0.200%
BTC 0.001 30 Chuyển đến BTCEXA
BTCEXA Centralized
$519.50K
6
Khối lượng giao dịch 24h
$519.50K
Khối lượng/Người dùng
0.00397
Chênh lệnh
3.8947%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
30 \ 39

Coinfalcon

6
$22.08K n/a 3.7037%
0.200%
BTC 0.00008 11 Chuyển đến Coinfalcon
Coinfalcon
$22.08K
6
Khối lượng giao dịch 24h
$22.08K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
3.7037%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.00008
Coins \ Pairs
11 \ 18

Coinfield Centralized

6
$4.95M 0.03503 1.0200%
n/a
n/a 19 Chuyển đến Coinfield
Coinfield Centralized
$4.95M
6
Khối lượng giao dịch 24h
$4.95M
Khối lượng/Người dùng
0.03503
Chênh lệnh
1.0200%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
19 \ 61

Coinzo Centralized

6
$519.44K 0.00045 0.6525%
0.200%
BTC 0.0004 7 Chuyển đến Coinzo
Coinzo Centralized
$519.44K
6
Khối lượng giao dịch 24h
$519.44K
Khối lượng/Người dùng
0.00045
Chênh lệnh
0.6525%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0004
Coins \ Pairs
7 \ 15

COSS Centralized

6
$4.66M n/a n/a
n/a
n/a 51 Chuyển đến COSS
COSS Centralized
$4.66M
6
Khối lượng giao dịch 24h
$4.66M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
51 \ 102

CREX24 Centralized

6
$4.23M 0.00017 2.7364%
0.100%
n/a 558 Chuyển đến CREX24
CREX24 Centralized
$4.23M
6
Khối lượng giao dịch 24h
$4.23M
Khối lượng/Người dùng
0.00017
Chênh lệnh
2.7364%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
558 \ 752

Decoin

6
$3.64M n/a 0.4405%
0.150%
BTC 0.0005 15 Chuyển đến Decoin
Decoin
$3.64M
6
Khối lượng giao dịch 24h
$3.64M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.4405%
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
15 \ 21

Graviex Centralized

6
$60.61K 0.00002 11.1111%
0.200%
BTC 0.0004 191 Chuyển đến Graviex
Graviex Centralized
$60.61K
6
Khối lượng giao dịch 24h
$60.61K
Khối lượng/Người dùng
0.00002
Chênh lệnh
11.1111%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0004
Coins \ Pairs
191 \ 300

itBit Centralized

6
$1.44M 0.01665 0.1259%
3.000%
n/a 3 Chuyển đến itBit
itBit Centralized
$1.44M
6
Khối lượng giao dịch 24h
$1.44M
Khối lượng/Người dùng
0.01665
Chênh lệnh
0.1259%
Phí giao dịch
3.000%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
3 \ 5

Kuna Exchange Centralized

6
$281.17K 0.00009 3.8441%
n/a
BTC 0.0005 13 Chuyển đến Kuna Exchange
Kuna Exchange Centralized
$281.17K
6
Khối lượng giao dịch 24h
$281.17K
Khối lượng/Người dùng
0.00009
Chênh lệnh
3.8441%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
13 \ 16

LakeBTC Centralized

6
$640.21K 0.16285 0.4347%
0.200%
n/a 2 Chuyển đến LakeBTC
LakeBTC Centralized
$640.21K
6
Khối lượng giao dịch 24h
$640.21K
Khối lượng/Người dùng
0.16285
Chênh lệnh
0.4347%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
2 \ 9

Mercado Bitcoin Centralized

6
$1.79M 0.00006 0.6207%
n/a
n/a 3 Chuyển đến Mercado Bitcoin
Mercado Bitcoin Centralized
$1.79M
6
Khối lượng giao dịch 24h
$1.79M
Khối lượng/Người dùng
0.00006
Chênh lệnh
0.6207%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
3 \ 3

NovaDAX Centralized

6
$1.68M 0.00094 0.5007%
n/a
n/a 17 Chuyển đến NovaDAX
NovaDAX Centralized
$1.68M
6
Khối lượng giao dịch 24h
$1.68M
Khối lượng/Người dùng
0.00094
Chênh lệnh
0.5007%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
17 \ 60

Resfinex

6
$192.03K n/a 0.1487%
n/a
n/a 22 Chuyển đến Resfinex
Resfinex
$192.03K
6
Khối lượng giao dịch 24h
$192.03K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1487%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
22 \ 29

SouthXchange Centralized

6
$22.41K 0.00001 35.1351%
0.300%
0.05% 141 Chuyển đến SouthXchange
SouthXchange Centralized
$22.41K
6
Khối lượng giao dịch 24h
$22.41K
Khối lượng/Người dùng
0.00001
Chênh lệnh
35.1351%
Phí giao dịch
0.300%
Phí rút tiền (BTC)
0.05%
Coins \ Pairs
141 \ 332

VCC Exchange

6
$7.45M n/a 0.1412%
n/a
n/a 132 Chuyển đến VCC Exchange
VCC Exchange
$7.45M
6
Khối lượng giao dịch 24h
$7.45M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1412%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
132 \ 204

Vinex Centralized

6
$0.99M 0.00321 5.0000%
0.250%
BTC 0.0005 19 Chuyển đến Vinex
Vinex Centralized
$0.99M
6
Khối lượng giao dịch 24h
$0.99M
Khối lượng/Người dùng
0.00321
Chênh lệnh
5.0000%
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
19 \ 34

WazirX Centralized

6
$2.27M 0.00110 1.4352%
0.250%
BTC 0.0005 46 Chuyển đến WazirX
WazirX Centralized
$2.27M
6
Khối lượng giao dịch 24h
$2.27M
Khối lượng/Người dùng
0.00110
Chênh lệnh
1.4352%
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
46 \ 79

BHEX

5
$2.16M n/a 2.8190%
0.100%
n/a 32 Chuyển đến BHEX
BHEX
$2.16M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$2.16M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
2.8190%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
32 \ 58

Biki Centralized

5
$12.13M 0.94116 2.1164%
n/a
n/a 182 Chuyển đến Biki
Biki Centralized
$12.13M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$12.13M
Khối lượng/Người dùng
0.94116
Chênh lệnh
2.1164%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
182 \ 220

Bilaxy Centralized

5
$59.14M 1.14370 2.4827%
n/a
n/a 131 Chuyển đến Bilaxy
Bilaxy Centralized
$59.14M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$59.14M
Khối lượng/Người dùng
1.14370
Chênh lệnh
2.4827%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
131 \ 155

Bit-Z Centralized

5
$5.90M 4.38989 0.4744%
0.100%
n/a 132 Chuyển đến Bit-Z
Bit-Z Centralized
$5.90M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$5.90M
Khối lượng/Người dùng
4.38989
Chênh lệnh
0.4744%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
132 \ 197

BitMart Centralized

5
$13.03M 0.72229 3.7537%
0.200%
BTC 0.0005 121 Chuyển đến BitMart
BitMart Centralized
$13.03M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$13.03M
Khối lượng/Người dùng
0.72229
Chênh lệnh
3.7537%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
121 \ 211

Bitrue Centralized

5
$6.49M 0.13589 0.2179%
n/a
BTC 0.0005 69 Chuyển đến Bitrue
Bitrue Centralized
$6.49M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$6.49M
Khối lượng/Người dùng
0.13589
Chênh lệnh
0.2179%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
69 \ 165

Bitsdaq Centralized

5
$4.27M 0.00295 33.3333%
n/a
n/a 29 Chuyển đến Bitsdaq
Bitsdaq Centralized
$4.27M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$4.27M
Khối lượng/Người dùng
0.00295
Chênh lệnh
33.3333%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
29 \ 55

Bkex Centralized

5
$63.61M 1.44633 0.4494%
0.200%
BTC 0.0008 90 Chuyển đến Bkex
Bkex Centralized
$63.61M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$63.61M
Khối lượng/Người dùng
1.44633
Chênh lệnh
0.4494%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0008
Coins \ Pairs
90 \ 141

BTCBox Centralized

5
$1.12M 0.05128 0.3270%
n/a
BTC 0.001 4 Chuyển đến BTCBox
BTCBox Centralized
$1.12M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$1.12M
Khối lượng/Người dùng
0.05128
Chênh lệnh
0.3270%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
4 \ 4

C-Patex Centralized

5
$728.84 0.00000 3.8480%
n/a
n/a 27 Chuyển đến C-Patex
C-Patex Centralized
$728.84
5
Khối lượng giao dịch 24h
$728.84
Khối lượng/Người dùng
0.00000
Chênh lệnh
3.8480%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
27 \ 39

CITEX Centralized

5
$14.97M 0.03228 1.3778%
0.100%
BTC 0.0005 114 Chuyển đến CITEX
CITEX Centralized
$14.97M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$14.97M
Khối lượng/Người dùng
0.03228
Chênh lệnh
1.3778%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
114 \ 198

CoinAll Centralized

5
$1.86M 0.00650 3.2787%
0.150%
BTC 0.0005 77 Chuyển đến CoinAll
CoinAll Centralized
$1.86M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$1.86M
Khối lượng/Người dùng
0.00650
Chênh lệnh
3.2787%
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
77 \ 109

CoinBene Centralized

5
$6.23M 0.68368 28.3422%
0.100%
n/a 163 Chuyển đến CoinBene
CoinBene Centralized
$6.23M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$6.23M
Khối lượng/Người dùng
0.68368
Chênh lệnh
28.3422%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
163 \ 188

CoinFLEX Centralized

5
$778.51K 0.02490 0.1136%
0.020%
n/a 4 Chuyển đến CoinFLEX
CoinFLEX Centralized
$778.51K
5
Khối lượng giao dịch 24h
$778.51K
Khối lượng/Người dùng
0.02490
Chênh lệnh
0.1136%
Phí giao dịch
0.020%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
4 \ 4

CoinHe Centralized

5
$494.10K 0.00724 0.9269%
n/a
BTC 0.0005 13 Chuyển đến CoinHe
CoinHe Centralized
$494.10K
5
Khối lượng giao dịch 24h
$494.10K
Khối lượng/Người dùng
0.00724
Chênh lệnh
0.9269%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
13 \ 33

Dcoin Centralized

5
$8.47M 0.09976 1.5148%
0.200%
BTC 0.001 56 Chuyển đến Dcoin
Dcoin Centralized
$8.47M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$8.47M
Khối lượng/Người dùng
0.09976
Chênh lệnh
1.5148%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
56 \ 65

Dobitrade Centralized

5
$1.35M 0.62761 0.4911%
n/a
n/a 27 Chuyển đến Dobitrade
Dobitrade Centralized
$1.35M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$1.35M
Khối lượng/Người dùng
0.62761
Chênh lệnh
0.4911%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
27 \ 39

DragonEx Centralized

5
$5.51M 0.88109 0.9804%
0.200%
n/a 94 Chuyển đến DragonEx
DragonEx Centralized
$5.51M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$5.51M
Khối lượng/Người dùng
0.88109
Chênh lệnh
0.9804%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
94 \ 96

ExtStock Centralized

5
$3.91M n/a 0.4517%
0.100%
n/a 20 Chuyển đến ExtStock
ExtStock Centralized
$3.91M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$3.91M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.4517%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
20 \ 31

FatBTC Centralized

5
$3.36M 2.23347 0.5896%
0.050%
BTC 0.0005 71 Chuyển đến FatBTC
FatBTC Centralized
$3.36M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$3.36M
Khối lượng/Người dùng
2.23347
Chênh lệnh
0.5896%
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
71 \ 105

FCoin Centralized

5
n/a n/a n/a
0.000%
n/a 60 Chuyển đến FCoin
FCoin Centralized
n/a
5
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.000%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
60 \ 76

FinexBox Centralized

5
$6.92M 0.01935 3.1544%
0.100%
BTC 0.002 180 Chuyển đến FinexBox
FinexBox Centralized
$6.92M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$6.92M
Khối lượng/Người dùng
0.01935
Chênh lệnh
3.1544%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.002
Coins \ Pairs
180 \ 222

Go Exchange Centralized

5
n/a n/a n/a
n/a
n/a 8 Chuyển đến Go Exchange
Go Exchange Centralized
n/a
5
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
8 \ 16

Hanbitco

5
$543.63K n/a 1.2433%
n/a
n/a 26 Chuyển đến Hanbitco
Hanbitco
$543.63K
5
Khối lượng giao dịch 24h
$543.63K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
1.2433%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
26 \ 32

Hb.top Centralized

5
$246.41K 0.84766 1.3213%
n/a
n/a 5 Chuyển đến Hb.top
Hb.top Centralized
$246.41K
5
Khối lượng giao dịch 24h
$246.41K
Khối lượng/Người dùng
0.84766
Chênh lệnh
1.3213%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 9

Idax Centralized

5
$34.57M 0.21978 n/a
0.150%
BTC 0.0005 167 Chuyển đến Idax
Idax Centralized
$34.57M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$34.57M
Khối lượng/Người dùng
0.21978
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
167 \ 240

IQFinex Centralized

5
$329.02K 0.00069 1.1905%
n/a
n/a 19 Chuyển đến IQFinex
IQFinex Centralized
$329.02K
5
Khối lượng giao dịch 24h
$329.02K
Khối lượng/Người dùng
0.00069
Chênh lệnh
1.1905%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
19 \ 35

KKCoin Centralized

5
$107.76K 6.16164 0.1022%
n/a
n/a 5 Chuyển đến KKCoin
KKCoin Centralized
$107.76K
5
Khối lượng giao dịch 24h
$107.76K
Khối lượng/Người dùng
6.16164
Chênh lệnh
0.1022%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 10

LATOKEN Centralized

5
$20.72M 0.17403 0.2650%
n/a
n/a 136 Chuyển đến LATOKEN
LATOKEN Centralized
$20.72M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$20.72M
Khối lượng/Người dùng
0.17403
Chênh lệnh
0.2650%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
136 \ 232

Lbank Centralized

5
$80.21M 1.24116 1.2453%
n/a
BTC 0.0005 101 Chuyển đến Lbank
Lbank Centralized
$80.21M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$80.21M
Khối lượng/Người dùng
1.24116
Chênh lệnh
1.2453%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
101 \ 130

Mercatox Centralized

5
$11.50M 0.00155 25.0000%
n/a
BTC 0.0003 232 Chuyển đến Mercatox
Mercatox Centralized
$11.50M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$11.50M
Khối lượng/Người dùng
0.00155
Chênh lệnh
25.0000%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0003
Coins \ Pairs
232 \ 341

Namebase

5
$23.01K n/a 0.8244%
n/a
n/a 1 Chuyển đến Namebase
Namebase
$23.01K
5
Khối lượng giao dịch 24h
$23.01K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.8244%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
1 \ 1

OOOBTC Centralized

5
n/a n/a n/a
n/a
0.5% 8 Chuyển đến OOOBTC
OOOBTC Centralized
n/a
5
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
0.5%
Coins \ Pairs
8 \ 9

qTrade Centralized

5
$17.41K 0.00002 4.7619%
n/a
n/a 18 Chuyển đến qTrade
qTrade Centralized
$17.41K
5
Khối lượng giao dịch 24h
$17.41K
Khối lượng/Người dùng
0.00002
Chênh lệnh
4.7619%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
18 \ 19

Satang Pro Centralized

5
$892.81K 0.00687 0.3603%
n/a
n/a 9 Chuyển đến Satang Pro
Satang Pro Centralized
$892.81K
5
Khối lượng giao dịch 24h
$892.81K
Khối lượng/Người dùng
0.00687
Chênh lệnh
0.3603%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 9

Tidex Centralized

5
$1.47M 0.00124 0.7634%
0.100%
BTC 0.0007 39 Chuyển đến Tidex
Tidex Centralized
$1.47M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$1.47M
Khối lượng/Người dùng
0.00124
Chênh lệnh
0.7634%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0007
Coins \ Pairs
39 \ 63

TradeOgre Centralized

5
$219.41K 0.00002 25.0000%
n/a
BTC 0.00005 70 Chuyển đến TradeOgre
TradeOgre Centralized
$219.41K
5
Khối lượng giao dịch 24h
$219.41K
Khối lượng/Người dùng
0.00002
Chênh lệnh
25.0000%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.00005
Coins \ Pairs
70 \ 78

Vebitcoin

5
$4.95M n/a 3.7143%
n/a
BTC 0.0005 27 Chuyển đến Vebitcoin
Vebitcoin
$4.95M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$4.95M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
3.7143%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
27 \ 27

Velic Centralized

5
$91.45K 0.00062 0.4443%
n/a
n/a 13 Chuyển đến Velic
Velic Centralized
$91.45K
5
Khối lượng giao dịch 24h
$91.45K
Khối lượng/Người dùng
0.00062
Chênh lệnh
0.4443%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
13 \ 22

YoBit Centralized

5
$40.39M 0.00162 1.0989%
n/a
n/a 457 Chuyển đến YoBit
YoBit Centralized
$40.39M
5
Khối lượng giao dịch 24h
$40.39M
Khối lượng/Người dùng
0.00162
Chênh lệnh
1.0989%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
457 \ 1688

6x Centralized

4
$79.77K 0.73011 0.5796%
0.100%
BTC 0.001 9 Chuyển đến 6x
6x Centralized
$79.77K
4
Khối lượng giao dịch 24h
$79.77K
Khối lượng/Người dùng
0.73011
Chênh lệnh
0.5796%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
9 \ 25

AlterDice Centralized

4
$0.98M 0.00789 2.2639%
0.200%
BTC 0.0001 37 Chuyển đến AlterDice
AlterDice Centralized
$0.98M
4
Khối lượng giao dịch 24h
$0.98M
Khối lượng/Người dùng
0.00789
Chênh lệnh
2.2639%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0001
Coins \ Pairs
37 \ 80

Altmarkets Centralized

4
$502.02 0.00000 25.0000%
n/a
n/a 80 Chuyển đến Altmarkets
Altmarkets Centralized
$502.02
4
Khối lượng giao dịch 24h
$502.02
Khối lượng/Người dùng
0.00000
Chênh lệnh
25.0000%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
80 \ 114

Artisturba

4
$12.60K n/a 3.1250%
n/a
n/a 10 Chuyển đến Artisturba
Artisturba
$12.60K
4
Khối lượng giao dịch 24h
$12.60K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
3.1250%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
10 \ 29

Atomars Centralized

4
$1.36M n/a 0.6536%
n/a
n/a 97 Chuyển đến Atomars
Atomars Centralized
$1.36M
4
Khối lượng giao dịch 24h
$1.36M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.6536%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
97 \ 239

Bamboo Relay Decentralized

4
$350.20K 0.00253 1.1928%
0.200%
n/a 60 Chuyển đến Bamboo Relay
Bamboo Relay Decentralized
$350.20K
4
Khối lượng giao dịch 24h
$350.20K
Khối lượng/Người dùng
0.00253
Chênh lệnh
1.1928%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
60 \ 62

Bankera Centralized

4
$1.32K 0.00003 5.0000%
0.100%
BTC 0.0005 9 Chuyển đến Bankera
Bankera Centralized
$1.32K
4
Khối lượng giao dịch 24h
$1.32K
Khối lượng/Người dùng
0.00003
Chênh lệnh
5.0000%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
9 \ 53

BITBOX Centralized

4
$3.51M 0.05172 0.1143%
n/a
BTC 0.001 5 Chuyển đến BITBOX
BITBOX Centralized
$3.51M
4
Khối lượng giao dịch 24h
$3.51M
Khối lượng/Người dùng
0.05172
Chênh lệnh
0.1143%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
5 \ 10

Bitcoin.com

4
$8.91M n/a 0.1586%
n/a
n/a 29 Chuyển đến Bitcoin.com
Bitcoin.com
$8.91M
4
Khối lượng giao dịch 24h
$8.91M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1586%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
29 \ 85

BitHash Centralized

4
$2.89M 0.27562 2.6795%
0.100%
BTC 0.0005 11 Chuyển đến BitHash
BitHash Centralized
$2.89M
4
Khối lượng giao dịch 24h
$2.89M
Khối lượng/Người dùng
0.27562
Chênh lệnh
2.6795%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
11 \ 46

Bitoffer Centralized

4
$326.13K n/a n/a
0.075%
BTC 0.0005 7 Chuyển đến Bitoffer
Bitoffer Centralized
$326.13K
4
Khối lượng giao dịch 24h
$326.13K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.075%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
7 \ 14

BitStorage Centralized

4
$145.64K n/a 1.3581%
n/a
BTC 0.0005 11 Chuyển đến BitStorage
BitStorage Centralized
$145.64K
4
Khối lượng giao dịch 24h
$145.64K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
1.3581%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
11 \ 17

Bitubu Exchange

4
n/a n/a 0.2918%
n/a
n/a 14 Chuyển đến Bitubu Exchange
Bitubu Exchange
n/a
4
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.2918%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
14 \ 30

C2CX Centralized

4
$0.95M 0.04005 1.2658%
0.000%
0.15% 18 Chuyển đến C2CX
C2CX Centralized
$0.95M
4
Khối lượng giao dịch 24h
$0.95M
Khối lượng/Người dùng
0.04005
Chênh lệnh
1.2658%
Phí giao dịch
0.000%
Phí rút tiền (BTC)
0.15%
Coins \ Pairs
18 \ 46

CBX Centralized

4
$813.19K 1.32076 0.2033%
0.200%
BTC 0.002 18 Chuyển đến CBX
CBX Centralized
$813.19K
4
Khối lượng giao dịch 24h
$813.19K
Khối lượng/Người dùng
1.32076
Chênh lệnh
0.2033%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.002
Coins \ Pairs
18 \ 32

ChainEX Centralized

4
$213.06K n/a 0.1008%
0.250%
BTC 0.0005 19 Chuyển đến ChainEX
ChainEX Centralized
$213.06K
4
Khối lượng giao dịch 24h
$213.06K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1008%
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
19 \ 24

CoinJar Exchange Centralized

4
$209.72K 0.00836 0.3559%
0.300%
n/a 8 Chuyển đến CoinJar Exchange
CoinJar Exchange Centralized
$209.72K
4
Khối lượng giao dịch 24h
$209.72K
Khối lượng/Người dùng
0.00836
Chênh lệnh
0.3559%
Phí giao dịch
0.300%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
8 \ 15

Digifinex Centralized

4
$213.88K 0.53356 0.6012%
n/a
n/a 158 Chuyển đến Digifinex
Digifinex Centralized
$213.88K
4
Khối lượng giao dịch 24h
$213.88K
Khối lượng/Người dùng
0.53356
Chênh lệnh
0.6012%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
158 \ 263

DigitalPrice Centralized

4
n/a n/a n/a
0.200%
BTC 0.0005 4 Chuyển đến DigitalPrice
DigitalPrice Centralized
n/a
4
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
4 \ 5

Dove Wallet Centralized

4
$98.81K 0.00125 0.1107%
0.100%
n/a 33 Chuyển đến Dove Wallet
Dove Wallet Centralized
$98.81K
4
Khối lượng giao dịch 24h
$98.81K
Khối lượng/Người dùng
0.00125
Chênh lệnh
0.1107%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
33 \ 201

Ethfinex Centralized

4
$834.54K 0.04183 n/a
0.200%
n/a 0 Chuyển đến Ethfinex
Ethfinex Centralized
$834.54K
4
Khối lượng giao dịch 24h
$834.54K
Khối lượng/Người dùng
0.04183
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
0 \ 0

EXX Centralized

4
$2.91M 2.29160 2.8462%
n/a
n/a 50 Chuyển đến EXX
EXX Centralized
$2.91M
4
Khối lượng giao dịch 24h
$2.91M
Khối lượng/Người dùng
2.29160
Chênh lệnh
2.8462%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
50 \ 57

KuCoin (Kumex)

4
n/a n/a n/a
0.100%
n/a 0 Chuyển đến KuCoin (Kumex)
KuCoin (Kumex)
n/a
4
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
0 \ 0

Lukki

4
$1.14M n/a 3.6663%
0.050%
BTC 0.001 14 Chuyển đến Lukki
Lukki
$1.14M
4
Khối lượng giao dịch 24h
$1.14M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
3.6663%
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
14 \ 24

MXC Centralized

4
$38.49M 1.22913 0.1107%
n/a
BTC 0.0005 197 Chuyển đến MXC
MXC Centralized
$38.49M
4
Khối lượng giao dịch 24h
$38.49M
Khối lượng/Người dùng
1.22913
Chênh lệnh
0.1107%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
197 \ 254

OasisDEX

4
$1.01M n/a 0.7180%
n/a
n/a 5 Chuyển đến OasisDEX
OasisDEX
$1.01M
4
Khối lượng giao dịch 24h
$1.01M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.7180%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 7

Omgfin Centralized

4
$3.93M 0.92922 0.3708%
n/a
BTC 0.0005 43 Chuyển đến Omgfin
Omgfin Centralized
$3.93M
4
Khối lượng giao dịch 24h
$3.93M
Khối lượng/Người dùng
0.92922
Chênh lệnh
0.3708%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
43 \ 160

P2PB2B Centralized

4
$118.65M 0.42814 3.9146%
n/a
BTC 0.001 220 Chuyển đến P2PB2B
P2PB2B Centralized
$118.65M
4
Khối lượng giao dịch 24h
$118.65M
Khối lượng/Người dùng
0.42814
Chênh lệnh
3.9146%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
220 \ 464

Piexgo Centralized

4
n/a n/a n/a
0.150%
n/a 10 Chuyển đến Piexgo
Piexgo Centralized
n/a
4
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
10 \ 10

Raidofinance

4
n/a n/a n/a
n/a
n/a 1 Chuyển đến Raidofinance
Raidofinance
n/a
4
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
1 \ 1

Saturn Network Decentralized

4
$7.73K 0.00002 3.8462%
n/a
n/a 82 Chuyển đến Saturn Network
Saturn Network Decentralized
$7.73K
4
Khối lượng giao dịch 24h
$7.73K
Khối lượng/Người dùng
0.00002
Chênh lệnh
3.8462%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
82 \ 82

Shortex Centralized

4
$0.91M 0.01591 0.1174%
0.100%
BTC 0.002 7 Chuyển đến Shortex
Shortex Centralized
$0.91M
4
Khối lượng giao dịch 24h
$0.91M
Khối lượng/Người dùng
0.01591
Chênh lệnh
0.1174%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.002
Coins \ Pairs
7 \ 9

STEX Centralized

4
$24.42M 0.00574 0.1651%
n/a
n/a 236 Chuyển đến STEX
STEX Centralized
$24.42M
4
Khối lượng giao dịch 24h
$24.42M
Khối lượng/Người dùng
0.00574
Chênh lệnh
0.1651%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
236 \ 304

Switcheo Decentralized

4
$36.60K 0.00002 0.6061%
0.200%
n/a 54 Chuyển đến Switcheo
Switcheo Decentralized
$36.60K
4
Khối lượng giao dịch 24h
$36.60K
Khối lượng/Người dùng
0.00002
Chênh lệnh
0.6061%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
54 \ 66

Tidebit Centralized

4
$2.77M 0.04773 n/a
n/a
n/a 9 Chuyển đến Tidebit
Tidebit Centralized
$2.77M
4
Khối lượng giao dịch 24h
$2.77M
Khối lượng/Người dùng
0.04773
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 11

Tokenomy Centralized

4
$420.66K 0.00148 3.4238%
n/a
n/a 19 Chuyển đến Tokenomy
Tokenomy Centralized
$420.66K
4
Khối lượng giao dịch 24h
$420.66K
Khối lượng/Người dùng
0.00148
Chênh lệnh
3.4238%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
19 \ 24

TOKOK Centralized

4
$1.05M 2.46078 1.9868%
n/a
BTC 0.0008 57 Chuyển đến TOKOK
TOKOK Centralized
$1.05M
4
Khối lượng giao dịch 24h
$1.05M
Khối lượng/Người dùng
2.46078
Chênh lệnh
1.9868%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0008
Coins \ Pairs
57 \ 99

Unnamed

4
$2.11K n/a 25.0000%
0.200%
BTC 0.0005 119 Chuyển đến Unnamed
Unnamed
$2.11K
4
Khối lượng giao dịch 24h
$2.11K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
25.0000%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
119 \ 325

XCOEX Centralized

4
$345.92K 0.00908 0.00%
0.150%
BTC 0.0091 6 Chuyển đến XCOEX
XCOEX Centralized
$345.92K
4
Khối lượng giao dịch 24h
$345.92K
Khối lượng/Người dùng
0.00908
Chênh lệnh
0.00%
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0091
Coins \ Pairs
6 \ 14

ZG.com

4
$48.39M n/a 0.8936%
n/a
BTC 20 99 Chuyển đến ZG.com
ZG.com
$48.39M
4
Khối lượng giao dịch 24h
$48.39M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.8936%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 20
Coins \ Pairs
99 \ 137

BCEX Centralized

3
$747.35K 1.49379 0.5780%
0.200%
BTC 0.0009 44 Chuyển đến BCEX
BCEX Centralized
$747.35K
3
Khối lượng giao dịch 24h
$747.35K
Khối lượng/Người dùng
1.49379
Chênh lệnh
0.5780%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0009
Coins \ Pairs
44 \ 58

Bgogo Centralized

3
$420.07K 0.00399 1.5086%
0.100%
BTC 0.0005 19 Chuyển đến Bgogo
Bgogo Centralized
$420.07K
3
Khối lượng giao dịch 24h
$420.07K
Khối lượng/Người dùng
0.00399
Chênh lệnh
1.5086%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
19 \ 30

Bibo

3
n/a n/a 2.5581%
n/a
n/a 14 Chuyển đến Bibo
Bibo
n/a
3
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
2.5581%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
14 \ 25

BitAsset Centralized

3
$0.97M n/a 2.5585%
0.100%
BTC 0.0005 39 Chuyển đến BitAsset
BitAsset Centralized
$0.97M
3
Khối lượng giao dịch 24h
$0.97M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
2.5585%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
39 \ 86

BitOnBay Centralized

3
$612K 3.01634 0.6993%
0.250%
n/a 7 Chuyển đến BitOnBay
BitOnBay Centralized
$612K
3
Khối lượng giao dịch 24h
$612K
Khối lượng/Người dùng
3.01634
Chênh lệnh
0.6993%
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
7 \ 12

Bitsoda

3
n/a n/a n/a
n/a
n/a 14 Chuyển đến Bitsoda
Bitsoda
n/a
3
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
14 \ 17

Bitsonic Centralized

3
$4.03M 0.26113 1.9139%
0.100%
n/a 105 Chuyển đến Bitsonic
Bitsonic Centralized
$4.03M
3
Khối lượng giao dịch 24h
$4.03M
Khối lượng/Người dùng
0.26113
Chênh lệnh
1.9139%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
105 \ 117

Bvnex

3
$0.93M n/a 3.5546%
n/a
n/a 17 Chuyển đến Bvnex
Bvnex
$0.93M
3
Khối lượng giao dịch 24h
$0.93M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
3.5546%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
17 \ 20

Cashpayz

3
n/a n/a n/a
n/a
n/a 1 Chuyển đến Cashpayz
Cashpayz
n/a
3
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
1 \ 1

COINBIG Centralized

3
$144.46K 1.58723 n/a
n/a
n/a 19 Chuyển đến COINBIG
COINBIG Centralized
$144.46K
3
Khối lượng giao dịch 24h
$144.46K
Khối lượng/Người dùng
1.58723
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
19 \ 19

Coineal Centralized

3
$6.40M 0.86854 2.3238%
0.150%
n/a 39 Chuyển đến Coineal
Coineal Centralized
$6.40M
3
Khối lượng giao dịch 24h
$6.40M
Khối lượng/Người dùng
0.86854
Chênh lệnh
2.3238%
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
39 \ 48

CoinEgg Centralized

3
$4.41M 0.20042 3.3180%
n/a
BTC 0.001 39 Chuyển đến CoinEgg
CoinEgg Centralized
$4.41M
3
Khối lượng giao dịch 24h
$4.41M
Khối lượng/Người dùng
0.20042
Chênh lệnh
3.3180%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
39 \ 39

CoinEx Centralized

3
$21.51M 0.18913 1.6313%
0.100%
BTC 0.0001 115 Chuyển đến CoinEx
CoinEx Centralized
$21.51M
3
Khối lượng giao dịch 24h
$21.51M
Khối lượng/Người dùng
0.18913
Chênh lệnh
1.6313%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0001
Coins \ Pairs
115 \ 289

Coinfinit Centralized

3
n/a n/a n/a
n/a
n/a 15 Chuyển đến Coinfinit
Coinfinit Centralized
n/a
3
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
15 \ 15

Coingi Centralized

3
$584.58 n/a 1.0659%
0.200%
BTC 0.001 3 Chuyển đến Coingi
Coingi Centralized
$584.58
3
Khối lượng giao dịch 24h
$584.58
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
1.0659%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
3 \ 6

Coinsuper Centralized

3
$15.99M 0.13845 0.1000%
0.200%
BTC 0.0005 49 Chuyển đến Coinsuper
Coinsuper Centralized
$15.99M
3
Khối lượng giao dịch 24h
$15.99M
Khối lượng/Người dùng
0.13845
Chênh lệnh
0.1000%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
49 \ 67

CRXzone Centralized

3
$22.25K n/a n/a
0.350%
n/a 2 Chuyển đến CRXzone
CRXzone Centralized
$22.25K
3
Khối lượng giao dịch 24h
$22.25K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.350%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
2 \ 4

Dex-Trade Centralized

3
$559.75K n/a 1.7778%
0.200%
n/a 40 Chuyển đến Dex-Trade
Dex-Trade Centralized
$559.75K
3
Khối lượng giao dịch 24h
$559.75K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
1.7778%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
40 \ 97

Exrates Centralized

3
$1.86M 0.80422 3.4987%
n/a
n/a 77 Chuyển đến Exrates
Exrates Centralized
$1.86M
3
Khối lượng giao dịch 24h
$1.86M
Khối lượng/Người dùng
0.80422
Chênh lệnh
3.4987%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
77 \ 152

Huobi Korea Centralized

3
$12.19M 0.03287 n/a
n/a
BTC 0.0005 190 Chuyển đến Huobi Korea
Huobi Korea Centralized
$12.19M
3
Khối lượng giao dịch 24h
$12.19M
Khối lượng/Người dùng
0.03287
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
190 \ 439

Huobi Thailand

3
n/a n/a n/a
n/a
n/a Chuyển đến Huobi Thailand
Huobi Thailand
n/a
3
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
\

Huobi US (HBUS) Centralized

3
$22.99K 13.64869 0.2208%
0.200%
n/a 21 Chuyển đến Huobi US (HBUS)
Huobi US (HBUS) Centralized
$22.99K
3
Khối lượng giao dịch 24h
$22.99K
Khối lượng/Người dùng
13.64869
Chênh lệnh
0.2208%
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
21 \ 36

IDCM Centralized

3
$1.16M 3.73384 0.8658%
0.100%
BTC 0.0005 45 Chuyển đến IDCM
IDCM Centralized
$1.16M
3
Khối lượng giao dịch 24h
$1.16M
Khối lượng/Người dùng
3.73384
Chênh lệnh
0.8658%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
45 \ 67

Joyso

3
n/a n/a n/a
n/a
n/a 1 Chuyển đến Joyso
Joyso
n/a
3
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
1 \ 1

QBTC Centralized

3
$128.98K 2.53949 1.8182%
n/a
0% 87 Chuyển đến QBTC
QBTC Centralized
$128.98K
3
Khối lượng giao dịch 24h
$128.98K
Khối lượng/Người dùng
2.53949
Chênh lệnh
1.8182%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
0%
Coins \ Pairs
87 \ 88

SecondBTC Centralized

3
$11.39K n/a 0.2378%
n/a
n/a 4 Chuyển đến SecondBTC
SecondBTC Centralized
$11.39K
3
Khối lượng giao dịch 24h
$11.39K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.2378%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
4 \ 5

StakeCube Centralized

3
$6.05K 0.00000 3.5714%
n/a
n/a 41 Chuyển đến StakeCube
StakeCube Centralized
$6.05K
3
Khối lượng giao dịch 24h
$6.05K
Khối lượng/Người dùng
0.00000
Chênh lệnh
3.5714%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
41 \ 120

TopBTC Centralized

3
$1.98M 0.10027 6.6667%
n/a
n/a 38 Chuyển đến TopBTC
TopBTC Centralized
$1.98M
3
Khối lượng giao dịch 24h
$1.98M
Khối lượng/Người dùng
0.10027
Chênh lệnh
6.6667%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
38 \ 44

Txbit Centralized

3
$11.61K 0.00001 16.6667%
n/a
BTC 0.0005 22 Chuyển đến Txbit
Txbit Centralized
$11.61K
3
Khối lượng giao dịch 24h
$11.61K
Khối lượng/Người dùng
0.00001
Chênh lệnh
16.6667%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
22 \ 29

Vindax Centralized

3
$9.50M 0.26383 3.3986%
0.050%
BTC 0.0005 100 Chuyển đến Vindax
Vindax Centralized
$9.50M
3
Khối lượng giao dịch 24h
$9.50M
Khối lượng/Người dùng
0.26383
Chênh lệnh
3.3986%
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
100 \ 151

ViteX

3
$0.99M n/a 0.1448%
n/a
n/a 31 Chuyển đến ViteX
ViteX
$0.99M
3
Khối lượng giao dịch 24h
$0.99M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
0.1448%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
31 \ 48

xFutures

3
n/a n/a n/a
0.050%
BTC 0.0005 1 Chuyển đến xFutures
xFutures
n/a
3
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
1 \ 1

Altilly Centralized

2
$228.44K 0.00013 2.6667%
0.120%
n/a 131 Chuyển đến Altilly
Altilly Centralized
$228.44K
2
Khối lượng giao dịch 24h
$228.44K
Khối lượng/Người dùng
0.00013
Chênh lệnh
2.6667%
Phí giao dịch
0.120%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
131 \ 281

Binance Jersey Centralized

2
$248.90K 0.00006 n/a
n/a
BTC 0.0005 6 Chuyển đến Binance Jersey
Binance Jersey Centralized
$248.90K
2
Khối lượng giao dịch 24h
$248.90K
Khối lượng/Người dùng
0.00006
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
6 \ 11

Bione Centralized

2
$102.51K 0.31522 1.2346%
n/a
BTC 10 21 Chuyển đến Bione
Bione Centralized
$102.51K
2
Khối lượng giao dịch 24h
$102.51K
Khối lượng/Người dùng
0.31522
Chênh lệnh
1.2346%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 10
Coins \ Pairs
21 \ 30

Bit2c Centralized

2
$93.68K 0.00032 n/a
n/a
n/a 3 Chuyển đến Bit2c
Bit2c Centralized
$93.68K
2
Khối lượng giao dịch 24h
$93.68K
Khối lượng/Người dùng
0.00032
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
3 \ 3

Catex Centralized

2
$3.65M 0.44666 33.3333%
n/a
BTC 0.0005 60 Chuyển đến Catex
Catex Centralized
$3.65M
2
Khối lượng giao dịch 24h
$3.65M
Khối lượng/Người dùng
0.44666
Chênh lệnh
33.3333%
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
60 \ 130

CHAOEX Centralized

2
$217.23K 1.47361 1.2440%
0.100%
BTC 0.005 50 Chuyển đến CHAOEX
CHAOEX Centralized
$217.23K
2
Khối lượng giao dịch 24h
$217.23K
Khối lượng/Người dùng
1.47361
Chênh lệnh
1.2440%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.005
Coins \ Pairs
50 \ 67

CoinExchange.io Centralized

2
n/a n/a n/a
n/a
n/a 0 Chuyển đến CoinExchange.io
CoinExchange.io Centralized
n/a
2
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
0 \ 0

CPDAX Centralized

2
$1.33K 0.00001 n/a
n/a
n/a 4 Chuyển đến CPDAX
CPDAX Centralized
$1.33K
2
Khối lượng giao dịch 24h
$1.33K
Khối lượng/Người dùng
0.00001
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
4 \ 5

Cybex DEX Decentralized

2
$42.80K 0.00050 n/a
n/a
n/a 5 Chuyển đến Cybex DEX
Cybex DEX Decentralized
$42.80K
2
Khối lượng giao dịch 24h
$42.80K
Khối lượng/Người dùng
0.00050
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 6

Daybit Centralized

2
$66.77K 0.00071 n/a
0.100%
BTC $5 6 Chuyển đến Daybit
Daybit Centralized
$66.77K
2
Khối lượng giao dịch 24h
$66.77K
Khối lượng/Người dùng
0.00071
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC $5
Coins \ Pairs
6 \ 7

DDEX Decentralized

2
$466.53K 0.00020 n/a
n/a
n/a 16 Chuyển đến DDEX
DDEX Decentralized
$466.53K
2
Khối lượng giao dịch 24h
$466.53K
Khối lượng/Người dùng
0.00020
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
16 \ 18

Ecxx Centralized

2
n/a n/a n/a
n/a
n/a 4 Chuyển đến Ecxx
Ecxx Centralized
n/a
2
Khối lượng giao dịch 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
4 \ 4