Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

408 sàn

Các bộ lọc
Phí thấp
Nạp tiền 0%
Rút tiền 0%
Fiat Deposit
Fiat Withdrawal
Regulation
Hỗ trợ 24H
Đăng ký dễ dàng
AÁp dụng bộ lọc
Sắp xếp theo:
Xếp hạng
Tên
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Khối lượng/Người dùng
Chênh lệnh
Phí giao dịch
Phí rút tiền
#Đồng xu
Thứ hạng Sàn giao dịch Xếp hạng Khối lượng 24h Khối lượng/Người dùng Chênh lệnh Phí giao dịch Phí rút tiền #Đồng xu Ứng dụng \ Trang web
Updated less than an 5 minutes ago 1

Binance Centralized

10
$16.55B 0.0059 0.16%
0.0400% - 0.1000%
933 NCASH 322
Binance Centralized
$16.55B
10
Khối lượng 24h
$16.55B
Khối lượng/Người dùng
0.0059
Chênh lệnh
0.16%
Phí giao dịch
0.0400% - 0.1000%
Phí rút tiền (BTC)
933 NCASH
Coins \ Pairs
322 \ 1133
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 2

Huobi Global Centralized

10
$3.99B 0.008 0.07%
0.0156% - 0.0429%
329
Huobi Global Centralized
$3.99B
10
Khối lượng 24h
$3.99B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.07%
Phí giao dịch
0.0156% - 0.0429%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
329 \ 877
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 3

Coinbase Exchange Centralized

10
$2.70B 0.0044 0.10%
0.00% - 0.50%
83
Coinbase Exchange Centralized
$2.70B
10
Khối lượng 24h
$2.70B
Khối lượng/Người dùng
0.0044
Chênh lệnh
0.10%
Phí giao dịch
0.00% - 0.50%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
83 \ 246
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 4

FTX Centralized

10
$1.69B 0.008 -80.00%
252
FTX Centralized
$1.69B
10
Khối lượng 24h
$1.69B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
-80.00%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
252 \ 718
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 5

Kraken Centralized

10
$1.02B 0.0043 0.01%
0.10% - 0.26%
82
Kraken Centralized
$1.02B
10
Khối lượng 24h
$1.02B
Khối lượng/Người dùng
0.0043
Chênh lệnh
0.01%
Phí giao dịch
0.10% - 0.26%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
82 \ 358
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 6

Bitfinex Centralized

10
$618.57M 0.0047 0.32%
0.055% - 0.200%
96.429 VEE 102
Bitfinex Centralized
$618.57M
10
Khối lượng 24h
$618.57M
Khối lượng/Người dùng
0.0047
Chênh lệnh
0.32%
Phí giao dịch
0.055% - 0.200%
Phí rút tiền (BTC)
96.429 VEE
Coins \ Pairs
102 \ 200
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 7

Binance US Centralized

10
$552.41M 0.0021 1.59%
0.0200% - 0.1000%
100 57
Binance US Centralized
$552.41M
10
Khối lượng 24h
$552.41M
Khối lượng/Người dùng
0.0021
Chênh lệnh
1.59%
Phí giao dịch
0.0200% - 0.1000%
Phí rút tiền (BTC)
100
Coins \ Pairs
57 \ 112
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 8

Crypto.com Exchange Centralized

10
$432.72M 0.0007 0.02%
96
Crypto.com Exchange Centralized
$432.72M
10
Khối lượng 24h
$432.72M
Khối lượng/Người dùng
0.0007
Chênh lệnh
0.02%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
96 \ 183
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 9

Gemini Centralized

10
$189.95M 0.0078 0.16%
46
Gemini Centralized
$189.95M
10
Khối lượng 24h
$189.95M
Khối lượng/Người dùng
0.0078
Chênh lệnh
0.16%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
46 \ 132
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 10

OKEx Centralized

9
$3.93B 0.008 0.38%
0.090% - 0.150%
276
OKEx Centralized
$3.93B
9
Khối lượng 24h
$3.93B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.38%
Phí giao dịch
0.090% - 0.150%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
276 \ 480
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 11

KuCoin Centralized

9
$1.09B 0.0023 1.18%
0.100%
405
KuCoin Centralized
$1.09B
9
Khối lượng 24h
$1.09B
Khối lượng/Người dùng
0.0023
Chênh lệnh
1.18%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
405 \ 777
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 12

BitMart Centralized

9
$1.02B 0.008 3.12%
0.060% - 0.200%
5YAP 303
BitMart Centralized
$1.02B
9
Khối lượng 24h
$1.02B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
3.12%
Phí giao dịch
0.060% - 0.200%
Phí rút tiền (BTC)
5YAP
Coins \ Pairs
303 \ 378
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 13

P2PB2B Centralized

9
$851.93M 0.006 3.51%
free 136
P2PB2B Centralized
$851.93M
9
Khối lượng 24h
$851.93M
Khối lượng/Người dùng
0.006
Chênh lệnh
3.51%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
free
Coins \ Pairs
136 \ 265
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 14

BigONE Centralized

9
$596.72M 0.0076 6.00%
0.01 % - 0.10 %
167
BigONE Centralized
$596.72M
9
Khối lượng 24h
$596.72M
Khối lượng/Người dùng
0.0076
Chênh lệnh
6.00%
Phí giao dịch
0.01 % - 0.10 %
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
167 \ 200
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 15

MEXC Global Centralized

9
$468.62M 0.008 0.18%
55000 557
MEXC Global Centralized
$468.62M
9
Khối lượng 24h
$468.62M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.18%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
55000
Coins \ Pairs
557 \ 638
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 16

Gate.io Centralized

9
$424.53M 0.0051 0.61%
808
Gate.io Centralized
$424.53M
9
Khối lượng 24h
$424.53M
Khối lượng/Người dùng
0.0051
Chênh lệnh
0.61%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
808 \ 1483
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 17

Bitstamp Centralized

9
$390.56M 0.0049 0.04%
0.0% - 0.50%
0.1% 23
Bitstamp Centralized
$390.56M
9
Khối lượng 24h
$390.56M
Khối lượng/Người dùng
0.0049
Chênh lệnh
0.04%
Phí giao dịch
0.0% - 0.50%
Phí rút tiền (BTC)
0.1%
Coins \ Pairs
23 \ 55
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 18

Bibox Centralized

9
$336.89M 0.008 0.02%
0.05%
800 TEL 206
Bibox Centralized
$336.89M
9
Khối lượng 24h
$336.89M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.02%
Phí giao dịch
0.05%
Phí rút tiền (BTC)
800 TEL
Coins \ Pairs
206 \ 283
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 19

Bithumb Global Centralized

9
$186.85M 0.008 3.63%
5000 267
Bithumb Global Centralized
$186.85M
9
Khối lượng 24h
$186.85M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
3.63%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
5000
Coins \ Pairs
267 \ 326
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 20

BtcTurk PRO

9
$183.99M 0.0074 0.25%
0.08% - 0.18%
3 TRY 32
BtcTurk PRO
$183.99M
9
Khối lượng 24h
$183.99M
Khối lượng/Người dùng
0.0074
Chênh lệnh
0.25%
Phí giao dịch
0.08% - 0.18%
Phí rút tiền (BTC)
3 TRY
Coins \ Pairs
32 \ 87
Updated less than an 5 minutes ago

Dự đoán Crypto với tín hiệu Telegram tốt nhất tỉ lệ thắng đến 70%

Tham gia

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!