Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

438 sàn

Các bộ lọc
Phí thấp
Nạp tiền 0%
Rút tiền 0%
Fiat Deposit
Fiat Withdrawal
Regulation
Hỗ trợ 24H
Đăng ký dễ dàng
AÁp dụng bộ lọc
Sắp xếp theo:
Xếp hạng
Tên
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Khối lượng/Người dùng
Chênh lệnh
Phí giao dịch
Phí rút tiền
#Đồng xu
Thứ hạng Sàn giao dịch Xếp hạng Khối lượng 24h Khối lượng/Người dùng Chênh lệnh Phí giao dịch Phí rút tiền #Đồng xu Ứng dụng \ Trang web
Updated less than an hour ago 1

Binance Centralized

10
$26.41B 0.0059 0.04%
0.0400% - 0.1000%
933 NCASH 334
Binance Centralized
$26.41B
10
Khối lượng 24h
$26.41B
Khối lượng/Người dùng
0.0059
Chênh lệnh
0.04%
Phí giao dịch
0.0400% - 0.1000%
Phí rút tiền (BTC)
933 NCASH
Coins \ Pairs
334 \ 1225
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 2

Coinbase Exchange Centralized

10
$4.95B 0.0044 0.04%
0.00% - 0.50%
107
Coinbase Exchange Centralized
$4.95B
10
Khối lượng 24h
$4.95B
Khối lượng/Người dùng
0.0044
Chênh lệnh
0.04%
Phí giao dịch
0.00% - 0.50%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
107 \ 317
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 3

Huobi Global Centralized

10
$4.77B 0.008 0.04%
0.0156% - 0.0429%
349
Huobi Global Centralized
$4.77B
10
Khối lượng 24h
$4.77B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.04%
Phí giao dịch
0.0156% - 0.0429%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
349 \ 888
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 4

Crypto.com Exchange Centralized

10
$3.37B 0.0007 0.07%
124
Crypto.com Exchange Centralized
$3.37B
10
Khối lượng 24h
$3.37B
Khối lượng/Người dùng
0.0007
Chênh lệnh
0.07%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
124 \ 221
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 5

FTX Centralized

10
$2.87B 0.008 0.11%
289
FTX Centralized
$2.87B
10
Khối lượng 24h
$2.87B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.11%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
289 \ 396
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 6

KuCoin Centralized

10
$2.34B 0.0023 0.28%
0.100%
477
KuCoin Centralized
$2.34B
10
Khối lượng 24h
$2.34B
Khối lượng/Người dùng
0.0023
Chênh lệnh
0.28%
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
477 \ 900
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 7

Gate.io Centralized

10
$1.65B 0.0051 0.12%
910
Gate.io Centralized
$1.65B
10
Khối lượng 24h
$1.65B
Khối lượng/Người dùng
0.0051
Chênh lệnh
0.12%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
910 \ 1660
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 8

Kraken Centralized

10
$1.49B 0.0043 0.02%
0.10% - 0.26%
68
Kraken Centralized
$1.49B
10
Khối lượng 24h
$1.49B
Khối lượng/Người dùng
0.0043
Chênh lệnh
0.02%
Phí giao dịch
0.10% - 0.26%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
68 \ 200
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 9

Bitfinex Centralized

10
$1.37B 0.0047 0.02%
0.055% - 0.200%
96.429 VEE 154
Bitfinex Centralized
$1.37B
10
Khối lượng 24h
$1.37B
Khối lượng/Người dùng
0.0047
Chênh lệnh
0.02%
Phí giao dịch
0.055% - 0.200%
Phí rút tiền (BTC)
96.429 VEE
Coins \ Pairs
154 \ 334
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 10

Binance US Centralized

10
$1.04B 0.0021 0.11%
0.0200% - 0.1000%
100 60
Binance US Centralized
$1.04B
10
Khối lượng 24h
$1.04B
Khối lượng/Người dùng
0.0021
Chênh lệnh
0.11%
Phí giao dịch
0.0200% - 0.1000%
Phí rút tiền (BTC)
100
Coins \ Pairs
60 \ 117
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 11

WOO Network

10
$831.83M 0 0.02%
68
WOO Network
$831.83M
10
Khối lượng 24h
$831.83M
Khối lượng/Người dùng
0
Chênh lệnh
0.02%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
68 \ 71
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 12

Gemini Centralized

10
$239.85M 0.0078 0.15%
51
Gemini Centralized
$239.85M
10
Khối lượng 24h
$239.85M
Khối lượng/Người dùng
0.0078
Chênh lệnh
0.15%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
51 \ 73
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 13

Bitrue

9
$2.46B 0.008 12.50%
1294 244
Bitrue
$2.46B
9
Khối lượng 24h
$2.46B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
12.50%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
1294
Coins \ Pairs
244 \ 374
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 14

BitMart Centralized

9
$1.68B 0.008 0.54%
0.060% - 0.200%
5YAP 329
BitMart Centralized
$1.68B
9
Khối lượng 24h
$1.68B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.54%
Phí giao dịch
0.060% - 0.200%
Phí rút tiền (BTC)
5YAP
Coins \ Pairs
329 \ 400
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 15

Bitstamp Centralized

9
$545.09M 0.0049 0.09%
0.0% - 0.50%
0.1% 38
Bitstamp Centralized
$545.09M
9
Khối lượng 24h
$545.09M
Khối lượng/Người dùng
0.0049
Chênh lệnh
0.09%
Phí giao dịch
0.0% - 0.50%
Phí rút tiền (BTC)
0.1%
Coins \ Pairs
38 \ 113
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 16

BtcTurk PRO

9
$531.16M 0.0074 0.19%
0.08% - 0.18%
3 TRY 34
BtcTurk PRO
$531.16M
9
Khối lượng 24h
$531.16M
Khối lượng/Người dùng
0.0074
Chênh lệnh
0.19%
Phí giao dịch
0.08% - 0.18%
Phí rút tiền (BTC)
3 TRY
Coins \ Pairs
34 \ 91
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 17

Bithumb Global Centralized

9
$366.84M 0.008 0.34%
5000 277
Bithumb Global Centralized
$366.84M
9
Khối lượng 24h
$366.84M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.34%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
5000
Coins \ Pairs
277 \ 332
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 18

AscendEX (BitMax) Centralized

9
$269.15M 0.0063 40.00%
0.015% - 0.085%
5 BTMX 211
AscendEX (BitMax) Centralized
$269.15M
9
Khối lượng 24h
$269.15M
Khối lượng/Người dùng
0.0063
Chênh lệnh
40.00%
Phí giao dịch
0.015% - 0.085%
Phí rút tiền (BTC)
5 BTMX
Coins \ Pairs
211 \ 252
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 19

BTSE Centralized

9
$259.77M 0.008 0.33%
0.030% - 0.100%
1.09 USDC 26
BTSE Centralized
$259.77M
9
Khối lượng 24h
$259.77M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.33%
Phí giao dịch
0.030% - 0.100%
Phí rút tiền (BTC)
1.09 USDC
Coins \ Pairs
26 \ 26
Updated less than an hour ago
Updated less than an hour ago 20

Dex-Trade Centralized

9
$247.45M 0.008 0.18%
0.2%
79
Dex-Trade Centralized
$247.45M
9
Khối lượng 24h
$247.45M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.18%
Phí giao dịch
0.2%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
79 \ 166
Updated less than an hour ago

Dự đoán Crypto với tín hiệu Telegram tốt nhất tỉ lệ thắng đến 70%

Tham gia

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!