Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

375 sàn

Các bộ lọc
Phí thấp
Nạp tiền 0%
Rút tiền 0%
Fiat Deposit
Fiat Withdrawal
Regulation
Hỗ trợ 24H
Đăng ký dễ dàng
AÁp dụng bộ lọc
Sắp xếp theo:
Xếp hạng
Tên
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Khối lượng/Người dùng
Chênh lệnh
Phí giao dịch
Phí rút tiền
#Đồng xu
Thứ hạng Sàn giao dịch Xếp hạng Khối lượng 24h Khối lượng/Người dùng Chênh lệnh Phí giao dịch Phí rút tiền #Đồng xu Ứng dụng \ Trang web
1

Binance Centralized

10
$3.34B 0.00751 n/a
0.100%
BTC 0.0000019 202
Binance Centralized
$3.34B
10
Khối lượng 24h
$3.34B
Khối lượng/Người dùng
0.00751
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0000019
Coins \ Pairs
202 \ 635
2

Coinbase Pro Centralized

10
$404.30M 0.00485 0.367553
0.500%
n/a 28
Coinbase Pro Centralized
$404.30M
10
Khối lượng 24h
$404.30M
Khối lượng/Người dùng
0.00485
Chênh lệnh
0.36755310364891
Phí giao dịch
0.500%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
28 \ 74
4

Gate.io Centralized

10
$74.89M 0.00298 1.339135
n/a
n/a 232
Gate.io Centralized
$74.89M
10
Khối lượng 24h
$74.89M
Khối lượng/Người dùng
0.00298
Chênh lệnh
1.3391350994859
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
232 \ 440
5

Binance US

10
$22.45M n/a n/a
0.100%
BTC 0.005 39
Binance US
$22.45M
10
Khối lượng 24h
$22.45M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.005
Coins \ Pairs
39 \ 77
6

Gemini Centralized

10
$20.10M 0.00177 0.454369
n/a
n/a 9
Gemini Centralized
$20.10M
10
Khối lượng 24h
$20.10M
Khối lượng/Người dùng
0.00177
Chênh lệnh
0.45436926236697
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 25
7

OKEx Centralized

9
$483.75M 0.06349 4.745674
0.150%
n/a 155
OKEx Centralized
$483.75M
9
Khối lượng 24h
$483.75M
Khối lượng/Người dùng
0.06349
Chênh lệnh
4.7456743100705
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
155 \ 383
8

Kraken Centralized

9
$197.02M 0.00298 0.508698
0.260%
n/a 38
Kraken Centralized
$197.02M
9
Khối lượng 24h
$197.02M
Khối lượng/Người dùng
0.00298
Chênh lệnh
0.50869830158487
Phí giao dịch
0.260%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
38 \ 176
9

MXC Centralized

9
$114.10M 0.05519 n/a
n/a
BTC 0.0005 248
MXC Centralized
$114.10M
9
Khối lượng 24h
$114.10M
Khối lượng/Người dùng
0.05519
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
248 \ 369
11

Bitfinex Centralized

9
$94.34M 0.00132 n/a
0.200%
BTC 0.0004 144
Bitfinex Centralized
$94.34M
9
Khối lượng 24h
$94.34M
Khối lượng/Người dùng
0.00132
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0004
Coins \ Pairs
144 \ 273
12

Poloniex Centralized

9
$31.32M 0.00055 1.351967
n/a
n/a 104
Poloniex Centralized
$31.32M
9
Khối lượng 24h
$31.32M
Khối lượng/Người dùng
0.00055
Chênh lệnh
1.3519677409
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
104 \ 199
13

Bithumb Centralized

8
$266.56M 0.01295 1.613112
0.250%
BTC 0.001 102
Bithumb Centralized
$266.56M
8
Khối lượng 24h
$266.56M
Khối lượng/Người dùng
0.01295
Chênh lệnh
1.6131127617917
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
102 \ 103
14

ZB Centralized

8
$370.61M 0.15510 n/a
0.100%
BTC 60 85
ZB Centralized
$370.61M
8
Khối lượng 24h
$370.61M
Khối lượng/Người dùng
0.15510
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 60
Coins \ Pairs
85 \ 146
15

BitMax Centralized

8
$122.42M 0.01248 n/a
0.085%
BTC 0.0005 116
BitMax Centralized
$122.42M
8
Khối lượng 24h
$122.42M
Khối lượng/Người dùng
0.01248
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.085%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
116 \ 196
16

Huobi Global Centralized

8
$261.56M 0.04613 0.998119
0.043%
n/a 233
Huobi Global Centralized
$261.56M
8
Khối lượng 24h
$261.56M
Khối lượng/Người dùng
0.04613
Chênh lệnh
0.99811944875995
Phí giao dịch
0.043%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
233 \ 573
17

BTCTurk Centralized

8
$102.33M 0.00580 n/a
0.180%
n/a 12
BTCTurk Centralized
$102.33M
8
Khối lượng 24h
$102.33M
Khối lượng/Người dùng
0.00580
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.180%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
12 \ 33
18

Bitstamp Centralized

8
$84.60M 0.00196 0.155482
0.500%
n/a 7
Bitstamp Centralized
$84.60M
8
Khối lượng 24h
$84.60M
Khối lượng/Người dùng
0.00196
Chênh lệnh
0.15548230115849
Phí giao dịch
0.500%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
7 \ 29
19

Bittrex Centralized

8
$55.52M 0.00070 3.765160
n/a
n/a 288
Bittrex Centralized
$55.52M
8
Khối lượng 24h
$55.52M
Khối lượng/Người dùng
0.00070
Chênh lệnh
3.7651600494231
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
288 \ 482
20

bitFlyer Centralized

8
$51.86M 0.00293 0.808795
n/a
n/a 3
bitFlyer Centralized
$51.86M
8
Khối lượng 24h
$51.86M
Khối lượng/Người dùng
0.00293
Chênh lệnh
0.80879523684077
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
3 \ 6
21

BitMart Centralized

8
$32.79M 0.02739 n/a
0.200%
BTC 0.0005 119
BitMart Centralized
$32.79M
8
Khối lượng 24h
$32.79M
Khối lượng/Người dùng
0.02739
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
119 \ 199
22

Liquid Centralized

8
$84.33M 0.02971 n/a
n/a
BTC 0.0005 65
Liquid Centralized
$84.33M
8
Khối lượng 24h
$84.33M
Khối lượng/Người dùng
0.02971
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
65 \ 139
23

Bitbank Centralized

8
$34.38M 0.00240 0.189671
0.120%
BTC 0.001 6
Bitbank Centralized
$34.38M
8
Khối lượng 24h
$34.38M
Khối lượng/Người dùng
0.00240
Chênh lệnh
0.18967127692482
Phí giao dịch
0.120%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
6 \ 11
24

FTX (Spot) Centralized

8
$55.74M 0.02122 0.195521
n/a
n/a 98
FTX (Spot) Centralized
$55.74M
8
Khối lượng 24h
$55.74M
Khối lượng/Người dùng
0.02122
Chênh lệnh
0.19552114097148
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
98 \ 152
25

EXMO Centralized

8
$20.49M 0.00092 n/a
n/a
BTC 0.0005 49
EXMO Centralized
$20.49M
8
Khối lượng 24h
$20.49M
Khối lượng/Người dùng
0.00092
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
49 \ 180
26

Indodax Centralized

8
$16.89M 0.00018 3.560605
n/a
n/a 83
Indodax Centralized
$16.89M
8
Khối lượng 24h
$16.89M
Khối lượng/Người dùng
0.00018
Chênh lệnh
3.5606055364118
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
83 \ 86
27

CEX.IO Centralized

8
$14.54M 0.00083 2.433504
0.160%
n/a 28
CEX.IO Centralized
$14.54M
8
Khối lượng 24h
$14.54M
Khối lượng/Người dùng
0.00083
Chênh lệnh
2.4335042745803
Phí giao dịch
0.160%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
28 \ 105
28

Zaif Centralized

8
$8.55M 0.00042 5.497534
0.000%
n/a 9
Zaif Centralized
$8.55M
8
Khối lượng 24h
$8.55M
Khối lượng/Người dùng
0.00042
Chênh lệnh
5.4975344789305
Phí giao dịch
0.000%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 17
29

Bitkub Centralized

8
$8.48M 0.00332 n/a
n/a
BTC 0.0002 28
Bitkub Centralized
$8.48M
8
Khối lượng 24h
$8.48M
Khối lượng/Người dùng
0.00332
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0002
Coins \ Pairs
28 \ 28
30

Bitso Centralized

8
$6.50M 0.00031 0.780716
0.098%
n/a 10
Bitso Centralized
$6.50M
8
Khối lượng 24h
$6.50M
Khối lượng/Người dùng
0.00031
Chênh lệnh
0.78071643706477
Phí giao dịch
0.098%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
10 \ 21
31

BitoPro Centralized

8
$3.58M 0.00096 n/a
0.200%
BTC 50 13
BitoPro Centralized
$3.58M
8
Khối lượng 24h
$3.58M
Khối lượng/Người dùng
0.00096
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 50
Coins \ Pairs
13 \ 22
32

Luno Centralized

8
$4.14M 0.00027 n/a
1.000%
n/a 5
Luno Centralized
$4.14M
8
Khối lượng 24h
$4.14M
Khối lượng/Người dùng
0.00027
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
1.000%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 23
33

OKEx Korea

8
$818.09K n/a n/a
0.100%
BTC 3 88
OKEx Korea
$818.09K
8
Khối lượng 24h
$818.09K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 3
Coins \ Pairs
88 \ 145
34

Max Maicoin Centralized

8
$2.26M 0.00082 24.99872
0.001%
n/a 9
Max Maicoin Centralized
$2.26M
8
Khối lượng 24h
$2.26M
Khối lượng/Người dùng
0.00082
Chênh lệnh
24.998728334018
Phí giao dịch
0.001%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 18
35

Whitebit Centralized

7
$141.91M 0.94990 n/a
n/a
BTC 0.0005 58
Whitebit Centralized
$141.91M
7
Khối lượng 24h
$141.91M
Khối lượng/Người dùng
0.94990
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
58 \ 136
36

BW.com Centralized

7
$234.29M 0.05329 9.418559
n/a
n/a 83
BW.com Centralized
$234.29M
7
Khối lượng 24h
$234.29M
Khối lượng/Người dùng
0.05329
Chênh lệnh
9.4185593238646
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
83 \ 128
37

Float SV Centralized

8
$175.60K 0.00122 2.334620
0.150%
n/a 10
Float SV Centralized
$175.60K
8
Khối lượng 24h
$175.60K
Khối lượng/Người dùng
0.00122
Chênh lệnh
2.334620537757
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
10 \ 18
38

Bilaxy Centralized

7
$62.57M 0.03814 35.05348
n/a
n/a 224
Bilaxy Centralized
$62.57M
7
Khối lượng 24h
$62.57M
Khối lượng/Người dùng
0.03814
Chênh lệnh
35.05348946747
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
224 \ 254
39

Probit Centralized

7
$68.44M 0.05965 19.83965
0.180%
n/a 312
Probit Centralized
$68.44M
7
Khối lượng 24h
$68.44M
Khối lượng/Người dùng
0.05965
Chênh lệnh
19.839653828243
Phí giao dịch
0.180%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
312 \ 545
40

Paribu Centralized

7
$56.35M 0.00234 n/a
0.350%
n/a 22
Paribu Centralized
$56.35M
7
Khối lượng 24h
$56.35M
Khối lượng/Người dùng
0.00234
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.350%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
22 \ 22
41

Lbank Centralized

7
$267.69M 0.15182 n/a
n/a
BTC 0.0005 117
Lbank Centralized
$267.69M
7
Khối lượng 24h
$267.69M
Khối lượng/Người dùng
0.15182
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
117 \ 153
42

Coinsbit Centralized

7
$170.06M 0.00434 25.94151
n/a
BTC 0.002 89
Coinsbit Centralized
$170.06M
7
Khối lượng 24h
$170.06M
Khối lượng/Người dùng
0.00434
Chênh lệnh
25.941514963004
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.002
Coins \ Pairs
89 \ 202
43

Coincheck Centralized

7
$41.70M 0.00363 0.045285
n/a
n/a 1
Coincheck Centralized
$41.70M
7
Khối lượng 24h
$41.70M
Khối lượng/Người dùng
0.00363
Chênh lệnh
0.045285102227981
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
1 \ 1
44

Oceanex Centralized

7
$21.17M 0.02440 n/a
0.050%
BTC 0.0005 43
Oceanex Centralized
$21.17M
7
Khối lượng 24h
$21.17M
Khối lượng/Người dùng
0.02440
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
43 \ 81
45

HitBTC Centralized

7
$192.12M 0.02648 n/a
0.070%
n/a 382
HitBTC Centralized
$192.12M
7
Khối lượng 24h
$192.12M
Khối lượng/Người dùng
0.02648
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.070%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
382 \ 871
46

Hotbit Centralized

7
$51.62M 0.01264 n/a
n/a
n/a 556
Hotbit Centralized
$51.62M
7
Khối lượng 24h
$51.62M
Khối lượng/Người dùng
0.01264
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
556 \ 1073
47

GMO Japan Centralized

7
$7.08M 0.00044 n/a
0.050%
n/a 5
GMO Japan Centralized
$7.08M
7
Khối lượng 24h
$7.08M
Khối lượng/Người dùng
0.00044
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 5
48

AEX Centralized

7
$30.03M 0.06841 n/a
n/a
BTC 0.001 131
AEX Centralized
$30.03M
7
Khối lượng 24h
$30.03M
Khối lượng/Người dùng
0.06841
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
131 \ 150
49

LATOKEN Centralized

6
$22.56M 0.00400 56.00283
n/a
n/a 161
LATOKEN Centralized
$22.56M
6
Khối lượng 24h
$22.56M
Khối lượng/Người dùng
0.00400
Chênh lệnh
56.002833168485
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
161 \ 277
50

Korbit Centralized

7
$4.97M 0.00243 0.290470
n/a
n/a 5
Korbit Centralized
$4.97M
7
Khối lượng 24h
$4.97M
Khối lượng/Người dùng
0.00243
Chênh lệnh
0.29047035559925
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 5
51

Coindeal Centralized

8
$16.01M 0.00183 n/a
0.300%
BTC 0.0004 41
Coindeal Centralized
$16.01M
8
Khối lượng 24h
$16.01M
Khối lượng/Người dùng
0.00183
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.300%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0004
Coins \ Pairs
41 \ 50
52

Bithumb Global Centralized

7
$67.43M n/a n/a
n/a
BTC 0.001 151
Bithumb Global Centralized
$67.43M
7
Khối lượng 24h
$67.43M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
151 \ 214
53

Eterbase Centralized

7
$1.73M 0.00077 999
n/a
n/a 52
Eterbase Centralized
$1.73M
7
Khối lượng 24h
$1.73M
Khối lượng/Người dùng
0.00077
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
52 \ 139
54

BTCMarkets Centralized

7
$2.85M 0.00022 n/a
0.200%
n/a 14
BTCMarkets Centralized
$2.85M
7
Khối lượng 24h
$2.85M
Khối lượng/Người dùng
0.00022
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
14 \ 17
55

OKCoin Centralized

7
$2.73M 0.00953 n/a
0.200%
n/a 17
OKCoin Centralized
$2.73M
7
Khối lượng 24h
$2.73M
Khối lượng/Người dùng
0.00953
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
17 \ 23
56

BTSE

7
$4.35M n/a n/a
0.100%
BTC 0.0005 11
BTSE
$4.35M
7
Khối lượng 24h
$4.35M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
11 \ 11
57

WazirX Centralized

7
$5.47M 0.00143 n/a
0.250%
BTC 0.0005 67
WazirX Centralized
$5.47M
7
Khối lượng 24h
$5.47M
Khối lượng/Người dùng
0.00143
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
67 \ 107
58

Independent Reserve Centralized

7
$1.42M 0.00087 5.313707
0.500%
BTC 0.0003 15
Independent Reserve Centralized
$1.42M
7
Khối lượng 24h
$1.42M
Khối lượng/Người dùng
0.00087
Chênh lệnh
5.3137077111589
Phí giao dịch
0.500%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0003
Coins \ Pairs
15 \ 45
59

Bitpanda Global Exchange

7
$1.70M n/a n/a
0.100%
n/a 6
Bitpanda Global Exchange
$1.70M
7
Khối lượng 24h
$1.70M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
6 \ 11
60

Coinfloor

7
$657.07K n/a n/a
0.300%
n/a 1
Coinfloor
$657.07K
7
Khối lượng 24h
$657.07K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.300%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
1 \ 2
61

TheRockTrading Centralized

7
$442.53K 0.00040 n/a
0.200%
n/a 9
TheRockTrading Centralized
$442.53K
7
Khối lượng 24h
$442.53K
Khối lượng/Người dùng
0.00040
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 16
62

Kuna Exchange Centralized

7
$428.55K 0.00007 n/a
n/a
BTC 0.0005 13
Kuna Exchange Centralized
$428.55K
7
Khối lượng 24h
$428.55K
Khối lượng/Người dùng
0.00007
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
13 \ 16
63

Nash

7
$18.95K n/a n/a
n/a
n/a 9
Nash
$18.95K
7
Khối lượng 24h
$18.95K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 16
64

Upbit Centralized

6
$273.08M 0.01140 2.405345
0.050%
BTC 0.0005 168
Upbit Centralized
$273.08M
6
Khối lượng 24h
$273.08M
Khối lượng/Người dùng
0.01140
Chênh lệnh
2.4053454444215
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
168 \ 264
65

Bkex Centralized

6
$306.51M 0.36222 n/a
0.200%
BTC 0.0008 178
Bkex Centralized
$306.51M
6
Khối lượng 24h
$306.51M
Khối lượng/Người dùng
0.36222
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0008
Coins \ Pairs
178 \ 236
66

ZBG Centralized

6
$179.22M 0.01362 15.22996
n/a
n/a 62
ZBG Centralized
$179.22M
6
Khối lượng 24h
$179.22M
Khối lượng/Người dùng
0.01362
Chênh lệnh
15.229962550669
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
62 \ 70
67

Livecoin Centralized

6
$30.60M 0.00207 n/a
0.180%
n/a 299
Livecoin Centralized
$30.60M
6
Khối lượng 24h
$30.60M
Khối lượng/Người dùng
0.00207
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.180%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
299 \ 640
68

Coinone Centralized

6
$71.71M 0.01518 5.289073
0.100%
BTC 0.0015 94
Coinone Centralized
$71.71M
6
Khối lượng 24h
$71.71M
Khối lượng/Người dùng
0.01518
Chênh lệnh
5.2890733175567
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0015
Coins \ Pairs
94 \ 94
69

CoinTiger Centralized

6
$70.02M 0.02318 25.90721
0.150%
BTC 0.0005 90
CoinTiger Centralized
$70.02M
6
Khối lượng 24h
$70.02M
Khối lượng/Người dùng
0.02318
Chênh lệnh
25.907214516788
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
90 \ 119
70

Uniswap Decentralized

6
$163.77M 0.20452 999
n/a
n/a 487
Uniswap Decentralized
$163.77M
6
Khối lượng 24h
$163.77M
Khối lượng/Người dùng
0.20452
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
487 \ 490
71

Biki Centralized

6
$23.51M 0.03697 9.388145
n/a
n/a 132
Biki Centralized
$23.51M
6
Khối lượng 24h
$23.51M
Khối lượng/Người dùng
0.03697
Chênh lệnh
9.3881452456205
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
132 \ 180
72

Bitrue Centralized

6
$17.71M 0.10274 n/a
n/a
BTC 0.0005 75
Bitrue Centralized
$17.71M
6
Khối lượng 24h
$17.71M
Khối lượng/Người dùng
0.10274
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
75 \ 171
73

Nami.Exchange

6
$3.68M n/a n/a
n/a
n/a 80
Nami.Exchange
$3.68M
6
Khối lượng 24h
$3.68M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
80 \ 96
74

Atomars Centralized

6
$9.30M n/a n/a
n/a
n/a 109
Atomars Centralized
$9.30M
6
Khối lượng 24h
$9.30M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
109 \ 264
75

Tokenlon

6
$3.88M n/a n/a
n/a
n/a 5
Tokenlon
$3.88M
6
Khối lượng 24h
$3.88M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 23
76

dYdX

6
$3.14M n/a n/a
n/a
n/a 2
dYdX
$3.14M
6
Khối lượng 24h
$3.14M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
2 \ 3
77

GoPax Centralized

6
$9.09M 0.00181 n/a
0.040%
BTC 0.002 56
GoPax Centralized
$9.09M
6
Khối lượng 24h
$9.09M
Khối lượng/Người dùng
0.00181
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.040%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.002
Coins \ Pairs
56 \ 76
78

EtoroX

7
$772.24K n/a n/a
n/a
n/a 14
EtoroX
$772.24K
7
Khối lượng 24h
$772.24K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
14 \ 21
79

Tidex Centralized

6
$1.41M 0.00064 n/a
0.100%
BTC 0.0007 17
Tidex Centralized
$1.41M
6
Khối lượng 24h
$1.41M
Khối lượng/Người dùng
0.00064
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0007
Coins \ Pairs
17 \ 25
80

OasisDEX

6
$2.16M n/a n/a
n/a
n/a 8
OasisDEX
$2.16M
6
Khối lượng 24h
$2.16M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
8 \ 12
81

XCOEX Centralized

6
$424.91K 0.00698 0.00%
0.150%
BTC 0.0091 6
XCOEX Centralized
$424.91K
6
Khối lượng 24h
$424.91K
Khối lượng/Người dùng
0.00698
Chênh lệnh
0.00%
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0091
Coins \ Pairs
6 \ 14
82

COSS Centralized

7
$4.63K n/a n/a
n/a
n/a 11
COSS Centralized
$4.63K
7
Khối lượng 24h
$4.63K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
11 \ 11
83

NovaDAX Centralized

5
$2.20M 0.00066 999
n/a
n/a 24
NovaDAX Centralized
$2.20M
5
Khối lượng 24h
$2.20M
Khối lượng/Người dùng
0.00066
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
24 \ 85
84

Bitubu Exchange

6
$199.07M n/a n/a
n/a
n/a 25
Bitubu Exchange
$199.07M
6
Khối lượng 24h
$199.07M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
25 \ 75
85

Namebase

7
$16.01K n/a n/a
n/a
n/a 1
Namebase
$16.01K
7
Khối lượng 24h
$16.01K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
1 \ 1
86

BigONE Centralized

5
$137.78M 0.08470 5.985426
0.010%
n/a 95
BigONE Centralized
$137.78M
5
Khối lượng 24h
$137.78M
Khối lượng/Người dùng
0.08470
Chênh lệnh
5.9854262757083
Phí giao dịch
0.010%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
95 \ 145
87

Altilly Centralized

6
$270.75K 0.00009 n/a
0.120%
n/a 135
Altilly Centralized
$270.75K
6
Khối lượng 24h
$270.75K
Khối lượng/Người dùng
0.00009
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.120%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
135 \ 342
88

qTrade Centralized

7
$21.35K 0.00002 32.01033
n/a
n/a 16
qTrade Centralized
$21.35K
7
Khối lượng 24h
$21.35K
Khối lượng/Người dùng
0.00002
Chênh lệnh
32.010330255271
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
16 \ 17
89

Mercado Bitcoin Centralized

6
$1.64M 0.00003 n/a
n/a
n/a 3
Mercado Bitcoin Centralized
$1.64M
6
Khối lượng 24h
$1.64M
Khối lượng/Người dùng
0.00003
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
3 \ 3
90

Altmarkets Centralized

6
$0.93K 0.00000 n/a
n/a
n/a 94
Altmarkets Centralized
$0.93K
6
Khối lượng 24h
$0.93K
Khối lượng/Người dùng
0.00000
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
94 \ 141
91

BitBay Centralized

5
$22.70M 0.00085 1.911621
0.100%
n/a 33
BitBay Centralized
$22.70M
5
Khối lượng 24h
$22.70M
Khối lượng/Người dùng
0.00085
Chênh lệnh
1.9116218421053
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
33 \ 99
92

Bitforex Centralized

5
$78.94M 0.00866 n/a
0.100%
BTC 0.0005 133
Bitforex Centralized
$78.94M
5
Khối lượng 24h
$78.94M
Khối lượng/Người dùng
0.00866
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
133 \ 209
93

AAX

5
$17.44M n/a n/a
n/a
n/a 22
AAX
$17.44M
5
Khối lượng 24h
$17.44M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
22 \ 40
94

P2PB2B Centralized

5
$204.01M 0.02923 n/a
n/a
BTC 0.001 196
P2PB2B Centralized
$204.01M
5
Khối lượng 24h
$204.01M
Khối lượng/Người dùng
0.02923
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
196 \ 357
95

CREX24 Centralized

5
$2.87M 0.00006 n/a
0.100%
n/a 543
CREX24 Centralized
$2.87M
5
Khối lượng 24h
$2.87M
Khối lượng/Người dùng
0.00006
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
543 \ 731
96

Tokenize Centralized

5
$17.58M 0.00510 2.443191
n/a
n/a 12
Tokenize Centralized
$17.58M
5
Khối lượng 24h
$17.58M
Khối lượng/Người dùng
0.00510
Chênh lệnh
2.4431913834989
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
12 \ 38
97

B2BX

5
$2.83M n/a n/a
0.280%
n/a 12
B2BX
$2.83M
5
Khối lượng 24h
$2.83M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.280%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
12 \ 21
98

STEX Centralized

5
$31.64M 0.00400 999
n/a
n/a 276
STEX Centralized
$31.64M
5
Khối lượng 24h
$31.64M
Khối lượng/Người dùng
0.00400
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
276 \ 352
99

Bibox Centralized

5
$10.13M 0.14674 n/a
0.050%
BTC 0.0006 101
Bibox Centralized
$10.13M
5
Khối lượng 24h
$10.13M
Khối lượng/Người dùng
0.14674
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0006
Coins \ Pairs
101 \ 199
100

Vebitcoin

5
$4.57M n/a n/a
n/a
BTC 0.0005 27
Vebitcoin
$4.57M
5
Khối lượng 24h
$4.57M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
27 \ 27
101

AlterDice Centralized

5
$4.83M 0.01401 n/a
0.200%
BTC 0.0001 36
AlterDice Centralized
$4.83M
5
Khối lượng 24h
$4.83M
Khối lượng/Người dùng
0.01401
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0001
Coins \ Pairs
36 \ 80
102

Waves Platform Decentralized

5
$2.27M 0.00023 999
n/a
n/a 16
Waves Platform Decentralized
$2.27M
5
Khối lượng 24h
$2.27M
Khối lượng/Người dùng
0.00023
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
16 \ 44
103

Bamboo Relay Decentralized

5
$1.20M 0.00464 n/a
0.200%
n/a 53
Bamboo Relay Decentralized
$1.20M
5
Khối lượng 24h
$1.20M
Khối lượng/Người dùng
0.00464
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
53 \ 58
104

Coinfield Centralized

5
$1.84M 0.02713 0.838370
n/a
n/a 20
Coinfield Centralized
$1.84M
5
Khối lượng 24h
$1.84M
Khối lượng/Người dùng
0.02713
Chênh lệnh
0.83837083067675
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
20 \ 75
105

VCC Exchange

5
$2.27M n/a n/a
n/a
n/a 139
VCC Exchange
$2.27M
5
Khối lượng 24h
$2.27M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
139 \ 208
106

TOKOK Centralized

5
$1.49M 0.54037 n/a
n/a
BTC 0.0008 70
TOKOK Centralized
$1.49M
5
Khối lượng 24h
$1.49M
Khối lượng/Người dùng
0.54037
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0008
Coins \ Pairs
70 \ 105
107

Idax Centralized

5
$64.30M 0.21978 n/a
0.150%
BTC 0.0005 167
Idax Centralized
$64.30M
5
Khối lượng 24h
$64.30M
Khối lượng/Người dùng
0.21978
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
167 \ 240
108

Binance DEX Decentralized

5
$1M 0.00005 11.81003
n/a
n/a 107
Binance DEX Decentralized
$1M
5
Khối lượng 24h
$1M
Khối lượng/Người dùng
0.00005
Chênh lệnh
11.810036555992
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
107 \ 112
109

Satang Pro Centralized

5
$705.69K 0.00292 999
n/a
n/a 25
Satang Pro Centralized
$705.69K
5
Khối lượng 24h
$705.69K
Khối lượng/Người dùng
0.00292
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
25 \ 25
110

Cryptlocex

5
$1.15M n/a n/a
n/a
n/a 13
Cryptlocex
$1.15M
5
Khối lượng 24h
$1.15M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
13 \ 31
111

Bit-Z Centralized

5
$1.40M 1.11941 n/a
0.100%
n/a 125
Bit-Z Centralized
$1.40M
5
Khối lượng 24h
$1.40M
Khối lượng/Người dùng
1.11941
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
125 \ 181
112

Bitoffer Centralized

5
$722.36K n/a n/a
0.075%
BTC 0.0005 7
Bitoffer Centralized
$722.36K
5
Khối lượng 24h
$722.36K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.075%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
7 \ 14
113

Bitexlive Centralized

5
$1.06M 0.04216 122.2537
n/a
n/a 20
Bitexlive Centralized
$1.06M
5
Khối lượng 24h
$1.06M
Khối lượng/Người dùng
0.04216
Chênh lệnh
122.25376765023
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
20 \ 37
114

Omgfin Centralized

5
$292.96K 1.76594 2.243455
n/a
BTC 0.0005 46
Omgfin Centralized
$292.96K
5
Khối lượng 24h
$292.96K
Khối lượng/Người dùng
1.76594
Chênh lệnh
2.2434559084531
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
46 \ 143
115

Switcheo Decentralized

5
$312.14K 0.00009 n/a
0.200%
n/a 48
Switcheo Decentralized
$312.14K
5
Khối lượng 24h
$312.14K
Khối lượng/Người dùng
0.00009
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
48 \ 59
116

Dex-Trade Centralized

5
$178.54K n/a n/a
0.200%
n/a 41
Dex-Trade Centralized
$178.54K
5
Khối lượng 24h
$178.54K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
41 \ 103
117

CoinHe Centralized

5
$90.55K 0.00597 n/a
n/a
BTC 0.0005 14
CoinHe Centralized
$90.55K
5
Khối lượng 24h
$90.55K
Khối lượng/Người dùng
0.00597
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
14 \ 34
118

ChainEX Centralized

5
$150.77K n/a n/a
0.250%
BTC 0.0005 14
ChainEX Centralized
$150.77K
5
Khối lượng 24h
$150.77K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
14 \ 21
119

SafeTrade Centralized

5
$10.78K 0.00001 n/a
0.002%
BTC 0.0003 24
SafeTrade Centralized
$10.78K
5
Khối lượng 24h
$10.78K
Khối lượng/Người dùng
0.00001
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.002%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0003
Coins \ Pairs
24 \ 27
120

SouthXchange Centralized

5
$97.78K 0.00002 n/a
0.300%
0.05% 154
SouthXchange Centralized
$97.78K
5
Khối lượng 24h
$97.78K
Khối lượng/Người dùng
0.00002
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.300%
Phí rút tiền (BTC)
0.05%
Coins \ Pairs
154 \ 373
121

Digifinex Centralized

4
$74.65M 0.33901 2.148277
n/a
n/a 157
Digifinex Centralized
$74.65M
4
Khối lượng 24h
$74.65M
Khối lượng/Người dùng
0.33901
Chênh lệnh
2.148277013602
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
157 \ 254
122

Bitex.la Centralized

5
$39.64K 0.00006 0.579751
n/a
n/a 1
Bitex.la Centralized
$39.64K
5
Khối lượng 24h
$39.64K
Khối lượng/Người dùng
0.00006
Chênh lệnh
0.579751
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
1 \ 1
123

cry_trex

4
$59.89M n/a n/a
n/a
n/a 185
cry_trex
$59.89M
4
Khối lượng 24h
$59.89M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
185 \ 257
124

Uniswap (v1)

5
$661.74M n/a n/a
n/a
n/a 11
Uniswap (v1)
$661.74M
5
Khối lượng 24h
$661.74M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
11 \ 14
125

BTC-Alpha Centralized

4
$31.62M 0.00857 n/a
0.200%
BTC 0.00135 54
BTC-Alpha Centralized
$31.62M
4
Khối lượng 24h
$31.62M
Khối lượng/Người dùng
0.00857
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.00135
Coins \ Pairs
54 \ 74
126

Mercatox Centralized

4
$23.53M 0.00170 n/a
n/a
BTC 0.0003 239
Mercatox Centralized
$23.53M
4
Khối lượng 24h
$23.53M
Khối lượng/Người dùng
0.00170
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0003
Coins \ Pairs
239 \ 373
127

ExtStock Centralized

5
$7.88M n/a n/a
0.100%
n/a 44
ExtStock Centralized
$7.88M
5
Khối lượng 24h
$7.88M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
44 \ 85
128

Vb

4
$5.36M n/a n/a
n/a
n/a 10
Vb
$5.36M
4
Khối lượng 24h
$5.36M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
10 \ 10
129

IDCM Centralized

4
$3.01M 2.00859 n/a
0.100%
BTC 0.0005 26
IDCM Centralized
$3.01M
4
Khối lượng 24h
$3.01M
Khối lượng/Người dùng
2.00859
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
26 \ 39
130

Coinzo Centralized

4
$2.61M 0.00120 n/a
0.200%
BTC 0.0004 7
Coinzo Centralized
$2.61M
4
Khối lượng 24h
$2.61M
Khối lượng/Người dùng
0.00120
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0004
Coins \ Pairs
7 \ 15
131

Bitcoin.com

4
$34.59M n/a n/a
n/a
n/a 45
Bitcoin.com
$34.59M
4
Khối lượng 24h
$34.59M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
45 \ 107
132

EXX Centralized

4
$2.22M 1.07379 n/a
n/a
n/a 54
EXX Centralized
$2.22M
4
Khối lượng 24h
$2.22M
Khối lượng/Người dùng
1.07379
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
54 \ 59
133

Decoin

3
$12.40M n/a n/a
0.150%
BTC 0.0005 20
Decoin
$12.40M
3
Khối lượng 24h
$12.40M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
20 \ 32
134

Zebitex

3
$2.13M n/a n/a
n/a
n/a 35
Zebitex
$2.13M
3
Khối lượng 24h
$2.13M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
35 \ 64
135

DragonEx Centralized

4
$819.94K 0.76837 n/a
0.200%
n/a 103
DragonEx Centralized
$819.94K
4
Khối lượng 24h
$819.94K
Khối lượng/Người dùng
0.76837
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
103 \ 104
136

BTCBox Centralized

4
$1.33M 0.10156 n/a
n/a
BTC 0.001 4
BTCBox Centralized
$1.33M
4
Khối lượng 24h
$1.33M
Khối lượng/Người dùng
0.10156
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
4 \ 4
137

Ethfinex Centralized

4
$1.55M 0.04183 n/a
0.200%
n/a 0
Ethfinex Centralized
$1.55M
4
Khối lượng 24h
$1.55M
Khối lượng/Người dùng
0.04183
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
0 \ 0
138

BHEX

4
$811.41K n/a n/a
0.100%
n/a 62
BHEX
$811.41K
4
Khối lượng 24h
$811.41K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
62 \ 106
139

Hanbitco

4
$631.01K n/a n/a
n/a
n/a 28
Hanbitco
$631.01K
4
Khối lượng 24h
$631.01K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
28 \ 34
140

itBit Centralized

4
$1.55M 0.00786 n/a
3.000%
n/a 5
itBit Centralized
$1.55M
4
Khối lượng 24h
$1.55M
Khối lượng/Người dùng
0.00786
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
3.000%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 7
141

CoinJar Exchange Centralized

4
$610.05K 0.00378 n/a
0.300%
n/a 7
CoinJar Exchange Centralized
$610.05K
4
Khối lượng 24h
$610.05K
Khối lượng/Người dùng
0.00378
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.300%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
7 \ 20
142

TradeOgre Centralized

4
$286.57K 0.00002 n/a
n/a
BTC 0.00005 77
TradeOgre Centralized
$286.57K
4
Khối lượng 24h
$286.57K
Khối lượng/Người dùng
0.00002
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.00005
Coins \ Pairs
77 \ 83
143

LakeBTC Centralized

4
$323.14K 0.06393 n/a
0.200%
n/a 3
LakeBTC Centralized
$323.14K
4
Khối lượng 24h
$323.14K
Khối lượng/Người dùng
0.06393
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
3 \ 10
144

Bitsten Centralized

4
$155.99K 0.00256 n/a
0.150%
BTC 0.0003 14
Bitsten Centralized
$155.99K
4
Khối lượng 24h
$155.99K
Khối lượng/Người dùng
0.00256
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0003
Coins \ Pairs
14 \ 16
145

BitStorage Centralized

4
$215.71K n/a n/a
n/a
BTC 0.0005 9
BitStorage Centralized
$215.71K
4
Khối lượng 24h
$215.71K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
9 \ 17
146

Dolomite

4
$221.93K n/a n/a
n/a
n/a 18
Dolomite
$221.93K
4
Khối lượng 24h
$221.93K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
18 \ 23
147

Beaxy Centralized

4
$76.55K 0.00002 n/a
0.250%
BTC 0.00006506 25
Beaxy Centralized
$76.55K
4
Khối lượng 24h
$76.55K
Khối lượng/Người dùng
0.00002
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.00006506
Coins \ Pairs
25 \ 30
148

BITEXBOOK Centralized

4
$27.12K 0.00004 n/a
0.100%
BTC 0.0005 23
BITEXBOOK Centralized
$27.12K
4
Khối lượng 24h
$27.12K
Khối lượng/Người dùng
0.00004
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
23 \ 76
149

Radar Relay Decentralized

4
$65.99K 0.00021 137.3228
n/a
n/a 9
Radar Relay Decentralized
$65.99K
4
Khối lượng 24h
$65.99K
Khối lượng/Người dùng
0.00021
Chênh lệnh
137.32280379994
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 10
150

KKCoin Centralized

4
$30.22K 5.44655 16.32511
n/a
n/a 5
KKCoin Centralized
$30.22K
4
Khối lượng 24h
$30.22K
Khối lượng/Người dùng
5.44655
Chênh lệnh
16.325110776276
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 10
151

Saturn Network Decentralized

4
$303.67 0.00000 275.7789
n/a
n/a 28
Saturn Network Decentralized
$303.67
4
Khối lượng 24h
$303.67
Khối lượng/Người dùng
0.00000
Chênh lệnh
275.77892660212
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
28 \ 28
152

YoBit Centralized

3
$79.20M 0.00171 n/a
n/a
n/a 366
YoBit Centralized
$79.20M
3
Khối lượng 24h
$79.20M
Khối lượng/Người dùng
0.00171
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
366 \ 900
153

Graviex Centralized

4
$131.27K 0.00002 n/a
0.200%
BTC 0.0004 189
Graviex Centralized
$131.27K
4
Khối lượng 24h
$131.27K
Khối lượng/Người dùng
0.00002
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0004
Coins \ Pairs
189 \ 363
154

C-Patex Centralized

3
$703.96 0.00000 51.93652
n/a
n/a 30
C-Patex Centralized
$703.96
3
Khối lượng 24h
$703.96
Khối lượng/Người dùng
0.00000
Chênh lệnh
51.936524466514
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
30 \ 43
155

Coinfalcon

4
$48.12K n/a n/a
0.200%
BTC 0.00008 11
Coinfalcon
$48.12K
4
Khối lượng 24h
$48.12K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.00008
Coins \ Pairs
11 \ 18
156

DSX Centralized

4
$6.91K 0.00000 3.435658
0.250%
n/a 9
DSX Centralized
$6.91K
4
Khối lượng 24h
$6.91K
Khối lượng/Người dùng
0.00000
Chênh lệnh
3.4356588563797
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 29
157

Coineal Centralized

3
$32.57M 0.13707 n/a
0.150%
n/a 32
Coineal Centralized
$32.57M
3
Khối lượng 24h
$32.57M
Khối lượng/Người dùng
0.13707
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
32 \ 41
158

Exrates Centralized

3
$6.13M 0.05568 11.94769
n/a
n/a 86
Exrates Centralized
$6.13M
3
Khối lượng 24h
$6.13M
Khối lượng/Người dùng
0.05568
Chênh lệnh
11.947697094442
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
86 \ 171
159

FinexBox Centralized

3
$12.92M 0.20030 n/a
0.100%
BTC 0.002 133
FinexBox Centralized
$12.92M
3
Khối lượng 24h
$12.92M
Khối lượng/Người dùng
0.20030
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.002
Coins \ Pairs
133 \ 154
160

Idex Decentralized

3
$53.76M 0.04009 n/a
0.100%
n/a 275
Idex Decentralized
$53.76M
3
Khối lượng 24h
$53.76M
Khối lượng/Người dùng
0.04009
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
275 \ 279
161

Catex Centralized

4
$12.86M 0.03094 n/a
n/a
BTC 0.0005 73
Catex Centralized
$12.86M
4
Khối lượng 24h
$12.86M
Khối lượng/Người dùng
0.03094
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
73 \ 153
162

Vinex Centralized

3
$703.86K 0.00122 n/a
0.250%
BTC 0.0005 21
Vinex Centralized
$703.86K
3
Khối lượng 24h
$703.86K
Khối lượng/Người dùng
0.00122
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
21 \ 39
163

CITEX Centralized

3
$3.57M 5.15840 n/a
0.100%
BTC 0.0005 97
CITEX Centralized
$3.57M
3
Khối lượng 24h
$3.57M
Khối lượng/Người dùng
5.15840
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
97 \ 163
164

ExMarkets Centralized

3
$6.40M 0.01968 52.46478
n/a
n/a 36
ExMarkets Centralized
$6.40M
3
Khối lượng 24h
$6.40M
Khối lượng/Người dùng
0.01968
Chênh lệnh
52.464782526994
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
36 \ 65
165

CoinBene Centralized

3
$10.91M 0.24282 n/a
0.100%
n/a 169
CoinBene Centralized
$10.91M
3
Khối lượng 24h
$10.91M
Khối lượng/Người dùng
0.24282
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
169 \ 194
166

Bitsonic Centralized

3
$4.59M 0.00750 n/a
0.100%
n/a 96
Bitsonic Centralized
$4.59M
3
Khối lượng 24h
$4.59M
Khối lượng/Người dùng
0.00750
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
96 \ 111
167

BitAsset Centralized

3
$1.13M n/a n/a
0.100%
BTC 0.0005 36
BitAsset Centralized
$1.13M
3
Khối lượng 24h
$1.13M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
36 \ 83
168

CoinAll Centralized

4
$0.90M 0.00151 n/a
0.150%
BTC 0.0005 77
CoinAll Centralized
$0.90M
4
Khối lượng 24h
$0.90M
Khối lượng/Người dùng
0.00151
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
77 \ 117
169

KuCoin (Kumex)

4
$30.18M n/a n/a
0.100%
n/a 0
KuCoin (Kumex)
$30.18M
4
Khối lượng 24h
$30.18M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
0 \ 0
170

BitOnBay Centralized

3
$1.89M 2.40052 n/a
0.250%
n/a 6
BitOnBay Centralized
$1.89M
3
Khối lượng 24h
$1.89M
Khối lượng/Người dùng
2.40052
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
6 \ 9
171

FatBTC Centralized

3
$10.42M 0.03048 n/a
0.050%
BTC 0.0005 133
FatBTC Centralized
$10.42M
3
Khối lượng 24h
$10.42M
Khối lượng/Người dùng
0.03048
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
133 \ 168
172

CBX Centralized

3
$1.22M 0.24782 n/a
0.200%
BTC 0.002 20
CBX Centralized
$1.22M
3
Khối lượng 24h
$1.22M
Khối lượng/Người dùng
0.24782
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.002
Coins \ Pairs
20 \ 35
173

Shortex Centralized

3
$235.47K 0.00978 n/a
0.100%
BTC 0.002 3
Shortex Centralized
$235.47K
3
Khối lượng 24h
$235.47K
Khối lượng/Người dùng
0.00978
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.002
Coins \ Pairs
3 \ 4
174

Resfinex

3
$177.94K n/a n/a
n/a
n/a 37
Resfinex
$177.94K
3
Khối lượng 24h
$177.94K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
37 \ 58
175

QBTC Centralized

4
$245.89K 0.00265 n/a
n/a
0% 90
QBTC Centralized
$245.89K
4
Khối lượng 24h
$245.89K
Khối lượng/Người dùng
0.00265
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
0%
Coins \ Pairs
90 \ 93
176

Txbit Centralized

3
$86.51K 0.00005 n/a
n/a
BTC 0.0005 15
Txbit Centralized
$86.51K
3
Khối lượng 24h
$86.51K
Khối lượng/Người dùng
0.00005
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
15 \ 25
177

Hb.top Centralized

3
$288.43K 0.28522 15.25757
n/a
n/a 5
Hb.top Centralized
$288.43K
3
Khối lượng 24h
$288.43K
Khối lượng/Người dùng
0.28522
Chênh lệnh
15.257575733942
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 9
178

C2CX Centralized

3
$99.20K 0.01534 n/a
0.000%
0.15% 19
C2CX Centralized
$99.20K
3
Khối lượng 24h
$99.20K
Khối lượng/Người dùng
0.01534
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.000%
Phí rút tiền (BTC)
0.15%
Coins \ Pairs
19 \ 47
179

StakeCube Centralized

3
$30.40K 0.00000 n/a
n/a
n/a 49
StakeCube Centralized
$30.40K
3
Khối lượng 24h
$30.40K
Khối lượng/Người dùng
0.00000
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
49 \ 168
180

HPX Centralized

1
$23.47K n/a n/a
n/a
n/a 20
HPX Centralized
$23.47K
1
Khối lượng 24h
$23.47K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
20 \ 25
181

Unnamed

3
$7.63K n/a n/a
0.200%
BTC 0.0005 149
Unnamed
$7.63K
3
Khối lượng 24h
$7.63K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
149 \ 460
182

Bitget

3
$19.28K n/a n/a
n/a
n/a 7
Bitget
$19.28K
3
Khối lượng 24h
$19.28K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
7 \ 13
183

Dcoin Centralized

2
$26.90M 0.01401 n/a
0.200%
BTC 0.001 59
Dcoin Centralized
$26.90M
2
Khối lượng 24h
$26.90M
Khối lượng/Người dùng
0.01401
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
59 \ 70
184

Bvnex

2
$1.30M n/a n/a
n/a
n/a 19
Bvnex
$1.30M
2
Khối lượng 24h
$1.30M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
19 \ 23
185

Bitsoda

3
n/a n/a n/a
n/a
n/a 14
Bitsoda
n/a
3
Khối lượng 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
14 \ 17
186

CoinEgg Centralized

2
$3.33M 0.07814 n/a
n/a
BTC 0.001 41
CoinEgg Centralized
$3.33M
2
Khối lượng 24h
$3.33M
Khối lượng/Người dùng
0.07814
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
41 \ 41
187

Tokenomy Centralized

2
$210.21K 0.00040 16.15164
n/a
n/a 23
Tokenomy Centralized
$210.21K
2
Khối lượng 24h
$210.21K
Khối lượng/Người dùng
0.00040
Chênh lệnh
16.151646867914
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
23 \ 27
188

Indoex

2
$45.06M n/a n/a
0.150%
BTC 0.00043 52
Indoex
$45.06M
2
Khối lượng 24h
$45.06M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.150%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.00043
Coins \ Pairs
52 \ 188
189

NiceHash

2
$750.65K n/a n/a
n/a
n/a 9
NiceHash
$750.65K
2
Khối lượng 24h
$750.65K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
9 \ 11
190

Bgogo Centralized

2
$207.26K 0.00218 n/a
0.100%
BTC 0.0005 16
Bgogo Centralized
$207.26K
2
Khối lượng 24h
$207.26K
Khối lượng/Người dùng
0.00218
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
16 \ 24
191

COINBIG Centralized

2
$404.35K 4.85791 10.35667
n/a
n/a 23
COINBIG Centralized
$404.35K
2
Khối lượng 24h
$404.35K
Khối lượng/Người dùng
4.85791
Chênh lệnh
10.35667362856
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
23 \ 23
192

Lukki

2
$710.49K n/a n/a
0.050%
BTC 0.001 16
Lukki
$710.49K
2
Khối lượng 24h
$710.49K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
16 \ 26
193

BCEX Centralized

2
$88.11K 0.00012 n/a
0.200%
BTC 0.0009 40
BCEX Centralized
$88.11K
2
Khối lượng 24h
$88.11K
Khối lượng/Người dùng
0.00012
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0009
Coins \ Pairs
40 \ 44
194

ViteX

2
$441.28K n/a n/a
n/a
n/a 39
ViteX
$441.28K
2
Khối lượng 24h
$441.28K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
39 \ 60
195

CoinExchange.io Centralized

2
n/a n/a n/a
n/a
n/a 0
CoinExchange.io Centralized
n/a
2
Khối lượng 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
0 \ 0
196

Chiliz

3
n/a n/a n/a
n/a
n/a
Chiliz
n/a
3
Khối lượng 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
\
197

Tokpie Centralized

2
$58.52K 0.00035 n/a
n/a
n/a 13
Tokpie Centralized
$58.52K
2
Khối lượng 24h
$58.52K
Khối lượng/Người dùng
0.00035
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
13 \ 18
198

Huobi US (HBUS) Centralized

3
$6.11K 17.03497 0.442209
0.200%
n/a 21
Huobi US (HBUS) Centralized
$6.11K
3
Khối lượng 24h
$6.11K
Khối lượng/Người dùng
17.03497
Chênh lệnh
0.44220983903101
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
21 \ 46
199

6x Centralized

2
$70.38K 0.30096 n/a
0.100%
BTC 0.001 8
6x Centralized
$70.38K
2
Khối lượng 24h
$70.38K
Khối lượng/Người dùng
0.30096
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
8 \ 23
200

SatoExchange Centralized

2
$55.17K 0.00010 n/a
n/a
BTC 0.0005 35
SatoExchange Centralized
$55.17K
2
Khối lượng 24h
$55.17K
Khối lượng/Người dùng
0.00010
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
35 \ 57
201

Vindax Centralized

1
$21.58M 0.13304 n/a
0.050%
BTC 0.0005 150
Vindax Centralized
$21.58M
1
Khối lượng 24h
$21.58M
Khối lượng/Người dùng
0.13304
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
150 \ 229
202

CoinEx Centralized

1
$37.22M 0.18823 n/a
0.100%
BTC 0.0001 142
CoinEx Centralized
$37.22M
1
Khối lượng 24h
$37.22M
Khối lượng/Người dùng
0.18823
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0001
Coins \ Pairs
142 \ 351
203

Bibo

2
$1.66K n/a n/a
n/a
n/a 6
Bibo
$1.66K
2
Khối lượng 24h
$1.66K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
6 \ 10
204

SecondBTC Centralized

2
$14.61K n/a 999
n/a
n/a 4
SecondBTC Centralized
$14.61K
2
Khối lượng 24h
$14.61K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
4 \ 5
205

BitRabbit Centralized

1
$600.23K 0.09644 n/a
0.100%
BTC 0.0005 24
BitRabbit Centralized
$600.23K
1
Khối lượng 24h
$600.23K
Khối lượng/Người dùng
0.09644
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
24 \ 29
206

Tidebit Centralized

1
$2.71M 0.06127 25.50540
n/a
n/a 7
Tidebit Centralized
$2.71M
1
Khối lượng 24h
$2.71M
Khối lượng/Người dùng
0.06127
Chênh lệnh
25.505406696827
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
7 \ 10
207

Kryptono Centralized

1
$857.07K 0.21348 24.14650
n/a
n/a 12
Kryptono Centralized
$857.07K
1
Khối lượng 24h
$857.07K
Khối lượng/Người dùng
0.21348
Chênh lệnh
24.146503263087
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
12 \ 22
208

Raidofinance

2
$226.14K n/a n/a
n/a
n/a 2
Raidofinance
$226.14K
2
Khối lượng 24h
$226.14K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
2 \ 3
209

CryTrEx Centralized

1
$738.79K 0.31674 n/a
n/a
n/a 37
CryTrEx Centralized
$738.79K
1
Khối lượng 24h
$738.79K
Khối lượng/Người dùng
0.31674
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
37 \ 37
210

Sistemkoin Centralized

1
$13.96M 0.31770 n/a
0.200%
BTC 0.00075 153
Sistemkoin Centralized
$13.96M
1
Khối lượng 24h
$13.96M
Khối lượng/Người dùng
0.31770
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.00075
Coins \ Pairs
153 \ 332
211

Bitalong Centralized

1
$74.03K 0.25129 3.742762
n/a
n/a 24
Bitalong Centralized
$74.03K
1
Khối lượng 24h
$74.03K
Khối lượng/Người dùng
0.25129
Chênh lệnh
3.7427625915411
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
24 \ 33
212

Dove Wallet Centralized

1
$166.49K 0.00113 n/a
0.100%
n/a 33
Dove Wallet Centralized
$166.49K
1
Khối lượng 24h
$166.49K
Khối lượng/Người dùng
0.00113
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
33 \ 225
213

GDAC Centralized

1
$86.77K n/a n/a
0.040%
BTC 0.001 27
GDAC Centralized
$86.77K
1
Khối lượng 24h
$86.77K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.040%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
27 \ 28
214

Velic Centralized

1
$608.89K 0.02100 4.443997
n/a
n/a 20
Velic Centralized
$608.89K
1
Khối lượng 24h
$608.89K
Khối lượng/Người dùng
0.02100
Chênh lệnh
4.4439977973847
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
20 \ 30
215

Bithumb Singapore Centralized

1
$35.28K 0.00008 n/a
0.100%
BTC 0.001 3
Bithumb Singapore Centralized
$35.28K
1
Khối lượng 24h
$35.28K
Khối lượng/Người dùng
0.00008
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
3 \ 4
216

xFutures

1
$1.17K n/a n/a
0.050%
BTC 0.0005 1
xFutures
$1.17K
1
Khối lượng 24h
$1.17K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
1 \ 1
217

BITBOX Centralized

1
$14.45K 0.01744 n/a
n/a
BTC 0.001 5
BITBOX Centralized
$14.45K
1
Khối lượng 24h
$14.45K
Khối lượng/Người dùng
0.01744
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
5 \ 10
218

ZG.com

1
$62.43M n/a n/a
n/a
BTC 20 63
ZG.com
$62.43M
1
Khối lượng 24h
$62.43M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 20
Coins \ Pairs
63 \ 63
219

Aave

$18.45M n/a n/a
n/a
n/a 7
Aave
$18.45M
Khối lượng 24h
$18.45M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
7 \ 18
220

Mesa

$15.37M n/a n/a
n/a
n/a 107
Mesa
$15.37M
Khối lượng 24h
$15.37M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
107 \ 173
221

Bancor Network Decentralized

1
$9.08M 0.07401 999
n/a
n/a 141
Bancor Network Decentralized
$9.08M
1
Khối lượng 24h
$9.08M
Khối lượng/Người dùng
0.07401
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
141 \ 152
222

BitBNS

1
$4.12M n/a n/a
n/a
n/a 209
BitBNS
$4.12M
1
Khối lượng 24h
$4.12M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
209 \ 209
223

Kyber Network Decentralized

1
$11.99M 0.01828 999
n/a
n/a 72
Kyber Network Decentralized
$11.99M
1
Khối lượng 24h
$11.99M
Khối lượng/Người dùng
0.01828
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
72 \ 72
224

Huobi Korea Centralized

4
$7.07M 0.02019 n/a
n/a
BTC 0.0005 193
Huobi Korea Centralized
$7.07M
4
Khối lượng 24h
$7.07M
Khối lượng/Người dùng
0.02019
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
193 \ 461
225

Upbit Indonesia

1
$10.76M n/a n/a
n/a
n/a 150
Upbit Indonesia
$10.76M
1
Khối lượng 24h
$10.76M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
150 \ 177
226

BTCNEXT Centralized

1
$7.30M 0.00813 n/a
0.200%
BTC 0,0005 21
BTCNEXT Centralized
$7.30M
1
Khối lượng 24h
$7.30M
Khối lượng/Người dùng
0.00813
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0,0005
Coins \ Pairs
21 \ 42
227

Zebpay

3
$3.49M n/a n/a
n/a
n/a 11
Zebpay
$3.49M
3
Khối lượng 24h
$3.49M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
11 \ 24
228

Cryptology Centralized

0
$4.69M 0.02502 n/a
0.002%
n/a 8
Cryptology Centralized
$4.69M
0
Khối lượng 24h
$4.69M
Khối lượng/Người dùng
0.02502
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.002%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
8 \ 27
229

WhaleEx Decentralized

0
$6.17M 0.74232 n/a
n/a
n/a 47
WhaleEx Decentralized
$6.17M
0
Khối lượng 24h
$6.17M
Khối lượng/Người dùng
0.74232
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
47 \ 57
230

Bitci Centralized

2
$2.12M 0.00045 999
n/a
n/a 20
Bitci Centralized
$2.12M
2
Khối lượng 24h
$2.12M
Khối lượng/Người dùng
0.00045
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
20 \ 54
231

Synthetix Exchange Decentralized

1
$2M n/a 999
n/a
n/a 21
Synthetix Exchange Decentralized
$2M
1
Khối lượng 24h
$2M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
21 \ 43
232

Cobinhood Centralized

1
n/a n/a n/a
n/a
n/a 0
Cobinhood Centralized
n/a
1
Khối lượng 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
0 \ 0
233

Coinlim Centralized

1
$1.92M 0.41711 n/a
0.100%
n/a 43
Coinlim Centralized
$1.92M
1
Khối lượng 24h
$1.92M
Khối lượng/Người dùng
0.41711
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
43 \ 48
234

Phemex

3
$1.93M n/a n/a
n/a
n/a 15
Phemex
$1.93M
3
Khối lượng 24h
$1.93M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
15 \ 15
235

Coinsuper Centralized

6
$1.93M 0.11727 n/a
0.200%
BTC 0.0005 38
Coinsuper Centralized
$1.93M
6
Khối lượng 24h
$1.93M
Khối lượng/Người dùng
0.11727
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
38 \ 50
236

Coinpark Centralized

0
$1.09M n/a 999
n/a
n/a 14
Coinpark Centralized
$1.09M
0
Khối lượng 24h
$1.09M
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
14 \ 26
237

TokensNet Centralized

1
$1.43M 0.00715 n/a
0.200%
BTC 0.0003 23
TokensNet Centralized
$1.43M
1
Khối lượng 24h
$1.43M
Khối lượng/Người dùng
0.00715
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0003
Coins \ Pairs
23 \ 39
238

BuyUcoin Centralized

1
$652.58K 0.00281 n/a
0.840%
BTC 0.002 20
BuyUcoin Centralized
$652.58K
1
Khối lượng 24h
$652.58K
Khối lượng/Người dùng
0.00281
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.840%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.002
Coins \ Pairs
20 \ 28
239

Simex

1
$481.35K n/a n/a
0.075%
n/a 11
Simex
$481.35K
1
Khối lượng 24h
$481.35K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.075%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
11 \ 17
240

ABCC Centralized

0
$1.42M 0.00599 999
n/a
n/a 3
ABCC Centralized
$1.42M
0
Khối lượng 24h
$1.42M
Khối lượng/Người dùng
0.00599
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
3 \ 3
241

Bitcratic

$577.40K n/a n/a
n/a
n/a 63
Bitcratic
$577.40K
Khối lượng 24h
$577.40K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
63 \ 63
242

Bidesk

1
$398.40K n/a n/a
n/a
n/a 17
Bidesk
$398.40K
1
Khối lượng 24h
$398.40K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
17 \ 32
243

Nova Exchange Centralized

0
n/a n/a n/a
n/a
n/a 0
Nova Exchange Centralized
n/a
0
Khối lượng 24h
n/a
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
0 \ 0
244

Daybit Centralized

3
$612.22K 0.00348 n/a
0.100%
BTC $5 8
Daybit Centralized
$612.22K
3
Khối lượng 24h
$612.22K
Khối lượng/Người dùng
0.00348
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC $5
Coins \ Pairs
8 \ 9
245

ZG.TOP Centralized

1
$471.97K n/a 999
n/a
n/a 27
ZG.TOP Centralized
$471.97K
1
Khối lượng 24h
$471.97K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
27 \ 27
246

Cryptex Centralized

1
$368.95K 0.00695 n/a
0.100%
BTC 0.0001 2
Cryptex Centralized
$368.95K
1
Khối lượng 24h
$368.95K
Khối lượng/Người dùng
0.00695
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0001
Coins \ Pairs
2 \ 2
247

Binance Jersey Centralized

4
$413.49K 0.00006 n/a
n/a
BTC 0.0005 6
Binance Jersey Centralized
$413.49K
4
Khối lượng 24h
$413.49K
Khối lượng/Người dùng
0.00006
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
6 \ 11
248

TokenSets

$401.96K n/a n/a
n/a
n/a 71
TokenSets
$401.96K
Khối lượng 24h
$401.96K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
71 \ 71
249

FinanceX Centralized

0
$306.08K 0.02374 n/a
n/a
BTC 0.0005 24
FinanceX Centralized
$306.08K
0
Khối lượng 24h
$306.08K
Khối lượng/Người dùng
0.02374
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
24 \ 52
250

DDEX Decentralized

4
$296.77K 0.00007 999
n/a
n/a 2
DDEX Decentralized
$296.77K
4
Khối lượng 24h
$296.77K
Khối lượng/Người dùng
0.00007
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
2 \ 4
251

Huobi Japan Centralized

2
$318.10K 0.00263 999
n/a
n/a 7
Huobi Japan Centralized
$318.10K
2
Khối lượng 24h
$318.10K
Khối lượng/Người dùng
0.00263
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
7 \ 16
252

Lykke Centralized

1
$301.18K 0.00041 n/a
n/a
n/a 40
Lykke Centralized
$301.18K
1
Khối lượng 24h
$301.18K
Khối lượng/Người dùng
0.00041
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
40 \ 87
253

TopBTC Centralized

2
$316.84K 0.85850 62.93311
n/a
n/a 34
TopBTC Centralized
$316.84K
2
Khối lượng 24h
$316.84K
Khối lượng/Người dùng
0.85850
Chênh lệnh
62.933119592983
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
34 \ 40
254

Braziliex Centralized

3
$285.74K 0.00004 n/a
n/a
BTC 0.00043750 18
Braziliex Centralized
$285.74K
3
Khối lượng 24h
$285.74K
Khối lượng/Người dùng
0.00004
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.00043750
Coins \ Pairs
18 \ 26
255

Yunex.io Centralized

0
$324.61K n/a n/a
0.200%
BTC 0.001 22
Yunex.io Centralized
$324.61K
0
Khối lượng 24h
$324.61K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
22 \ 29
256

Coinsbank Centralized

1
$384.83K 0.00089 n/a
0.500%
n/a 4
Coinsbank Centralized
$384.83K
1
Khối lượng 24h
$384.83K
Khối lượng/Người dùng
0.00089
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.500%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
4 \ 12
257

Newdex Decentralized

1
$207.03K 0.00009 n/a
0.200%
n/a 56
Newdex Decentralized
$207.03K
1
Khối lượng 24h
$207.03K
Khối lượng/Người dùng
0.00009
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
56 \ 58
258

Coinmetro Centralized

0
$261.40K 0.00066 n/a
0.100%
n/a 13
Coinmetro Centralized
$261.40K
0
Khối lượng 24h
$261.40K
Khối lượng/Người dùng
0.00066
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
13 \ 21
259

Cybex DEX Decentralized

2
$147.85K 0.00374 n/a
n/a
n/a 5
Cybex DEX Decentralized
$147.85K
2
Khối lượng 24h
$147.85K
Khối lượng/Người dùng
0.00374
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 7
260

Hubi Centralized

1
$228.91K 3.01486 n/a
n/a
BTC 0.0005 17
Hubi Centralized
$228.91K
1
Khối lượng 24h
$228.91K
Khối lượng/Người dùng
3.01486
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
17 \ 24
261

TronTrade Decentralized

0
$146.40K 0.00004 n/a
0.200%
n/a 16
TronTrade Decentralized
$146.40K
0
Khối lượng 24h
$146.40K
Khối lượng/Người dùng
0.00004
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
16 \ 16
262

LocalTrade Centralized

0
$120.28K n/a 999
n/a
n/a 16
LocalTrade Centralized
$120.28K
0
Khối lượng 24h
$120.28K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
16 \ 32
263

FUBT Centralized

0
$0.95M 11.58618 n/a
0.200%
n/a 51
FUBT Centralized
$0.95M
0
Khối lượng 24h
$0.95M
Khối lượng/Người dùng
11.58618
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
51 \ 80
264

Ice3x Centralized

1
$214.23K 0.00037 999
n/a
n/a 11
Ice3x Centralized
$214.23K
1
Khối lượng 24h
$214.23K
Khối lượng/Người dùng
0.00037
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
11 \ 18
265

StellarTerm Decentralized

0
$65.76K 0.00010 n/a
n/a
n/a 20
StellarTerm Decentralized
$65.76K
0
Khối lượng 24h
$65.76K
Khối lượng/Người dùng
0.00010
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
20 \ 24
266

Bit2c Centralized

3
$105.64K 0.00019 n/a
n/a
n/a 2
Bit2c Centralized
$105.64K
3
Khối lượng 24h
$105.64K
Khối lượng/Người dùng
0.00019
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
2 \ 2
267

FEX Centralized

0
$156.81K n/a n/a
0.200%
BTC 0.001 22
FEX Centralized
$156.81K
0
Khối lượng 24h
$156.81K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.200%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
22 \ 29
268

HBTC

4
$71.07K n/a n/a
n/a
n/a 43
HBTC
$71.07K
4
Khối lượng 24h
$71.07K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
43 \ 50
269

BTC Trade UA Centralized

1
$74.51K 0.00002 999
n/a
n/a 21
BTC Trade UA Centralized
$74.51K
1
Khối lượng 24h
$74.51K
Khối lượng/Người dùng
0.00002
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
21 \ 22
270

CPDAX Centralized

3
$70.93K 0.00016 29.40192
n/a
n/a 3
CPDAX Centralized
$70.93K
3
Khối lượng 24h
$70.93K
Khối lượng/Người dùng
0.00016
Chênh lệnh
29.401920532062
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
3 \ 4
271

Allbit Decentralized

1
$63.85K 0.00020 n/a
n/a
BTC 0.0005 4
Allbit Decentralized
$63.85K
1
Khối lượng 24h
$63.85K
Khối lượng/Người dùng
0.00020
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
4 \ 5
272

Paymium Centralized

2
$82.10K 0.00009 999
n/a
n/a 1
Paymium Centralized
$82.10K
2
Khối lượng 24h
$82.10K
Khối lượng/Người dùng
0.00009
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
1 \ 1
273

Lucent

1
$60.89K n/a n/a
n/a
n/a 8
Lucent
$60.89K
1
Khối lượng 24h
$60.89K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
8 \ 11
274

TRXMarket Decentralized

0
$47.05K 0.00022 n/a
n/a
n/a 29
TRXMarket Decentralized
$47.05K
0
Khối lượng 24h
$47.05K
Khối lượng/Người dùng
0.00022
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
29 \ 36
275

Bisq Decentralized

1
$46.74K 0.00003 n/a
0.002%
n/a 5
Bisq Decentralized
$46.74K
1
Khối lượng 24h
$46.74K
Khối lượng/Người dùng
0.00003
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.002%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 17
276

ForkDelta Decentralized

0
$33.05K n/a n/a
n/a
n/a 104
ForkDelta Decentralized
$33.05K
0
Khối lượng 24h
$33.05K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
104 \ 104
277

Nanu Exchange Centralized

0
$25.83K 0.00008 n/a
0.250%
BTC 0.0008 72
Nanu Exchange Centralized
$25.83K
0
Khối lượng 24h
$25.83K
Khối lượng/Người dùng
0.00008
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0008
Coins \ Pairs
72 \ 127
278

Btc Exchange Centralized

1
$29.73K 0.00001 n/a
0.100%
n/a 2
Btc Exchange Centralized
$29.73K
1
Khối lượng 24h
$29.73K
Khối lượng/Người dùng
0.00001
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
2 \ 2
279

dex.blue

7
$28.19K n/a n/a
n/a
n/a 13
dex.blue
$28.19K
7
Khối lượng 24h
$28.19K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
13 \ 16
280

bleutrade Centralized

1
$29.23K 0.00001 n/a
0.250%
BTC 0.001 7
bleutrade Centralized
$29.23K
1
Khối lượng 24h
$29.23K
Khối lượng/Người dùng
0.00001
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.250%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
7 \ 13
281

Birake Decentralized

1
$11K 0.00004 999
n/a
n/a 45
Birake Decentralized
$11K
1
Khối lượng 24h
$11K
Khối lượng/Người dùng
0.00004
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
45 \ 55
282

CoinFLEX Centralized

7
$8.32K 0.00014 n/a
0.020%
n/a 5
CoinFLEX Centralized
$8.32K
7
Khối lượng 24h
$8.32K
Khối lượng/Người dùng
0.00014
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.020%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
5 \ 5
283

CRXzone Centralized

5
$15.86K n/a n/a
0.350%
n/a 3
CRXzone Centralized
$15.86K
5
Khối lượng 24h
$15.86K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.350%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
3 \ 5
284

BTCSquare Centralized

0
$5.37K n/a 999
n/a
n/a 17
BTCSquare Centralized
$5.37K
0
Khối lượng 24h
$5.37K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
17 \ 17
285

Bitfex Centralized

2
$1.22K 0.00001 n/a
0.100%
BTC 0.001 8
Bitfex Centralized
$1.22K
2
Khối lượng 24h
$1.22K
Khối lượng/Người dùng
0.00001
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
8 \ 9
286

Freiexchange Centralized

0
$4.69K 0.00001 n/a
n/a
0.50% 48
Freiexchange Centralized
$4.69K
0
Khối lượng 24h
$4.69K
Khối lượng/Người dùng
0.00001
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
0.50%
Coins \ Pairs
48 \ 48
287

BitKonan Centralized

0
$1.22K n/a n/a
0.290%
n/a 2
BitKonan Centralized
$1.22K
0
Khối lượng 24h
$1.22K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.290%
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
2 \ 2
288

Bankera Centralized

4
$2.62K 0.00003 n/a
0.100%
BTC 0.0005 9
Bankera Centralized
$2.62K
4
Khối lượng 24h
$2.62K
Khối lượng/Người dùng
0.00003
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.100%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.0005
Coins \ Pairs
9 \ 53
289

COINX.PRO Centralized

1
$499.53 0.00001 n/a
0.050%
BTC 0.001 1
COINX.PRO Centralized
$499.53
1
Khối lượng 24h
$499.53
Khối lượng/Người dùng
0.00001
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
0.050%
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
1 \ 1
290

Infinity Coin Centralized

0
$1.63K 0.00000 999
n/a
n/a 1
Infinity Coin Centralized
$1.63K
0
Khối lượng 24h
$1.63K
Khối lượng/Người dùng
0.00000
Chênh lệnh
999
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
1 \ 1
291

Neblidex

$128.50 n/a n/a
n/a
n/a 12
Neblidex
$128.50
Khối lượng 24h
$128.50
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
12 \ 24
292

Dach Exchange

$16.68K n/a n/a
n/a
n/a 3
Dach Exchange
$16.68K
Khối lượng 24h
$16.68K
Khối lượng/Người dùng
n/a
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
n/a
Coins \ Pairs
3 \ 4
293

OTCBTC Centralized

4
$431.56 0.00000 n/a
n/a
BTC 0.001 3
OTCBTC Centralized
$431.56
4
Khối lượng 24h
$431.56
Khối lượng/Người dùng
0.00000
Chênh lệnh
n/a
Phí giao dịch
n/a
Phí rút tiền (BTC)
BTC 0.001
Coins \ Pairs
3 \ 4
294

MercuriEx

$212.23 n/a n/a
n/a
n/a 5
MercuriEx
$212.23