Những sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất

322 sàn

Các bộ lọc
Phí thấp
Nạp tiền 0%
Rút tiền 0%
Fiat Deposit
Fiat Withdrawal
Regulation
Hỗ trợ 24H
Đăng ký dễ dàng
AÁp dụng bộ lọc
Sắp xếp theo:
Xếp hạng
Tên
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Khối lượng/Người dùng
Chênh lệnh
Phí giao dịch
Phí rút tiền
#Đồng xu
Thứ hạng Sàn giao dịch Xếp hạng Khối lượng 24h Khối lượng/Người dùng Chênh lệnh Phí giao dịch Phí rút tiền #Đồng xu Ứng dụng \ Trang web
Updated less than an 5 minutes ago 1

Binance Centralized

10
$3.08B 0.0059 0.22%
0.0400% - 0.1000%
933 NCASH 248
Binance Centralized
$3.08B
10
Khối lượng 24h
$3.08B
Khối lượng/Người dùng
0.0059
Chênh lệnh
0.22%
Phí giao dịch
0.0400% - 0.1000%
Phí rút tiền (BTC)
933 NCASH
Coins \ Pairs
248 \ 820
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 2

Coinbase Pro Centralized

10
$488.50M 0.0044 0.10%
0.00% - 0.50%
38
Coinbase Pro Centralized
$488.50M
10
Khối lượng 24h
$488.50M
Khối lượng/Người dùng
0.0044
Chênh lệnh
0.10%
Phí giao dịch
0.00% - 0.50%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
38 \ 99
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 3

Kraken Centralized

10
$326.98M 0.0043 5.00%
0.10% - 0.26%
47
Kraken Centralized
$326.98M
10
Khối lượng 24h
$326.98M
Khối lượng/Người dùng
0.0043
Chênh lệnh
5.00%
Phí giao dịch
0.10% - 0.26%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
47 \ 214
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 4

Gate.io Centralized

10
$78.28M 0.0051 0.72%
323
Gate.io Centralized
$78.28M
10
Khối lượng 24h
$78.28M
Khối lượng/Người dùng
0.0051
Chênh lệnh
0.72%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
323 \ 549
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 5

Binance US Centralized

10
$22.77M 0.0021 0.85%
0.0200% - 0.1000%
100 52
Binance US Centralized
$22.77M
10
Khối lượng 24h
$22.77M
Khối lượng/Người dùng
0.0021
Chênh lệnh
0.85%
Phí giao dịch
0.0200% - 0.1000%
Phí rút tiền (BTC)
100
Coins \ Pairs
52 \ 105
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 6

Huobi Global Centralized

9
$1.21B 0.008 0.19%
0.0156% - 0.0429%
286
Huobi Global Centralized
$1.21B
9
Khối lượng 24h
$1.21B
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
0.19%
Phí giao dịch
0.0156% - 0.0429%
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
286 \ 751
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 7

Bitstamp Centralized

9
$234.75M 0.0049 0.18%
0.0% - 0.50%
0.1% 7
Bitstamp Centralized
$234.75M
9
Khối lượng 24h
$234.75M
Khối lượng/Người dùng
0.0049
Chênh lệnh
0.18%
Phí giao dịch
0.0% - 0.50%
Phí rút tiền (BTC)
0.1%
Coins \ Pairs
7 \ 29
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 8

Bitfinex Centralized

9
$215.69M 0.0047 0.32%
0.055% - 0.200%
96.429 VEE 159
Bitfinex Centralized
$215.69M
9
Khối lượng 24h
$215.69M
Khối lượng/Người dùng
0.0047
Chênh lệnh
0.32%
Phí giao dịch
0.055% - 0.200%
Phí rút tiền (BTC)
96.429 VEE
Coins \ Pairs
159 \ 290
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 9

P2PB2B Centralized

9
$215.15M 0.006 8.00%
free 175
P2PB2B Centralized
$215.15M
9
Khối lượng 24h
$215.15M
Khối lượng/Người dùng
0.006
Chênh lệnh
8.00%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
free
Coins \ Pairs
175 \ 339
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 10

Liquid Centralized

9
$177.89M 0.008 1.18%
50000.0 70
Liquid Centralized
$177.89M
9
Khối lượng 24h
$177.89M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
1.18%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
50000.0
Coins \ Pairs
70 \ 156
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 12

BitMart Centralized

9
$60.07M 0.008 3.79%
0.060% - 0.200%
5YAP 58
BitMart Centralized
$60.07M
9
Khối lượng 24h
$60.07M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
3.79%
Phí giao dịch
0.060% - 0.200%
Phí rút tiền (BTC)
5YAP
Coins \ Pairs
58 \ 100
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 13

Poloniex Centralized

9
$50.12M 0.0017 0.25%
157
Poloniex Centralized
$50.12M
9
Khối lượng 24h
$50.12M
Khối lượng/Người dùng
0.0017
Chênh lệnh
0.25%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
157 \ 266
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 14

Bittrex Centralized

9
$41.87M 0.0041 5.00%
62
Bittrex Centralized
$41.87M
9
Khối lượng 24h
$41.87M
Khối lượng/Người dùng
0.0041
Chênh lệnh
5.00%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
62 \ 100
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 15

Bitkub Centralized

9
$13.01M 0.0003 0.36%
50.00000000 32
Bitkub Centralized
$13.01M
9
Khối lượng 24h
$13.01M
Khối lượng/Người dùng
0.0003
Chênh lệnh
0.36%
Phí giao dịch
Phí rút tiền (BTC)
50.00000000
Coins \ Pairs
32 \ 32
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 16

Max Maicoin Centralized

9
$6.37M 0.0017 0.79%
0.0001 BCH - 5.0 MAX
9
Max Maicoin Centralized
$6.37M
9
Khối lượng 24h
$6.37M
Khối lượng/Người dùng
0.0017
Chênh lệnh
0.79%
Phí giao dịch
0.0001 BCH - 5.0 MAX
Phí rút tiền (BTC)
Coins \ Pairs
9 \ 18
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 17

BitoPro Centralized

9
$3.97M 0.0018 0.14%
0.2%
750 14
BitoPro Centralized
$3.97M
9
Khối lượng 24h
$3.97M
Khối lượng/Người dùng
0.0018
Chênh lệnh
0.14%
Phí giao dịch
0.2%
Phí rút tiền (BTC)
750
Coins \ Pairs
14 \ 24
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 18

OKEx Korea Centralized

9
$597.24K 0.008 39.05%
0.1%
One 59
OKEx Korea Centralized
$597.24K
9
Khối lượng 24h
$597.24K
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
39.05%
Phí giao dịch
0.1%
Phí rút tiền (BTC)
One
Coins \ Pairs
59 \ 99
Updated less than an 5 minutes ago
Updated less than an 5 minutes ago 19

BKEX Centralized

8
$561.89M 0.008 4.86%
0.2%
80000 245
BKEX Centralized
$561.89M
8
Khối lượng 24h
$561.89M
Khối lượng/Người dùng
0.008
Chênh lệnh
4.86%
Phí giao dịch
0.2%
Phí rút tiền (BTC)
80000
Coins \ Pairs
245 \ 272
Updated less than an 5 minutes ago