Bitcoin điều chỉnh đi xuống không có nghĩa một xu hướng giảm giá sẽ xảy ra

Bitcoin (BTC) đã tiếp tục được giao dịch trong một khu vực hẹp trong những ngày gần đây khi thị ...