Upbit

Centralized, South Korea, 2017
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$4.48B
Xếp hạng
7
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$4.48B
7
Upbit là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại South Korea. Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 4M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿93 665.99 từ các cặp giao dịch 173 và 282. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Upbit là (). Upbit được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch Upbit có thể được tìm thấy tại https://upbit.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
KRW Market 0.05% 0.05%
BTC Market 0.25% 0.25%
USDT Market 0.25% 0.25%

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

×

Nhận tín hiệu giao dịch chất lượng và tin tức thị trường hằng ngày tại Telegram của chúng tôi

Tham gia