Coinbase Exchange

Centralized, United States, 2012
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$2.68B
Xếp hạng
10
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$2.68B
10
Coinbase Exchange là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại United States. Sàn này có điểm tin cậy 10.Nhiều hơn 5M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿69 083.20 từ các cặp giao dịch 83 và 246. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Coinbase Exchange là (). Coinbase Exchange được thành lập vào năm 2012. Thông tin thêm về sàn giao dịch Coinbase Exchange có thể được tìm thấy tại https://www.coinbase.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
Up to $10k 0.50% 0.50%
$10k - $50k 0.35% 0.35%
$50k - $100k 0.25% 0.15%
$100k - $1m 0.20% 0.10%
$1m - $10m 0.18% 0.08%
$10m - $50m 0.15% 0.05%
$50m - $100m 0.10% 0.00%
$100m - $300m 0.07% 0.00%
$300m - $500m 0.06% 0.00%
$500m - $1b 0.05% 0.00%
$1b+ 0.04% 0.00%

Dự đoán Crypto với tín hiệu Telegram tốt nhất tỉ lệ thắng đến 70%

Tham gia

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!