Coinfalcon

Centralized, United Kingdom, 2017
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$16.38K
Xếp hạng
3
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$16.38K
3
Coinfalcon là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại United Kingdom. Sàn này có điểm tin cậy 3.Nhiều hơn 16K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.43 từ các cặp giao dịch 10 và 15. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Coinfalcon là (). Coinfalcon được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch Coinfalcon có thể được tìm thấy tại https://coinfalcon.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
> 0 BTC 0.00% 0.20%
> 10 BTC 0.00% 0.19%
> 20 BTC 0.00% 0.18%
> 30 BTC 0.00% 0.17%
> 60 BTC 0.00% 0.16%
> 120 BTC 0.00% 0.15%
> 180 BTC 0.00% 0.14%
> 240 BTC 0.00% 0.11%
> 600 BTC 0.00% 0.08%
> 1200 BTC 0.00% 0.05%

Dự đoán Crypto với tín hiệu Telegram tốt nhất tỉ lệ thắng đến 70%

Tham gia

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!