Binance

Centralized, Cayman Islands, 2017
Updated less than an 5 minutes ago
Khối lượng 24h
$61.05B
Xếp hạng
10
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$61.05B
10
Binance là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Cayman Islands. Sàn này có điểm tin cậy 10.Nhiều hơn 32M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿1 281 567.21 từ các cặp giao dịch 349 và 1311. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Binance là (). Binance được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch Binance có thể được tìm thấy tại https://www.binance.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
< 50 BTC or ≥ 0 BNB 0.1000% 0.1000%
≥ 50 BTC & ≥ 50 BNB 0.0900% 0.1000%
≥ 500 BTC & ≥ 200 BNB 0.0800% 0.1000%
≥ 1500 BTC & ≥ 500 BNB 0.0700% 0.1000%
≥ 4500 BTC & ≥ 1000 BNB 0.0700% 0.0900%
≥ 10000 BTC & ≥ 2000 BNB 0.0600% 0.0800%
≥ 20000 BTC & ≥ 3500 BNB 0.0500% 0.0700%
≥ 40000 BTC & ≥ 6000 BNB 0.0400% 0.0600%
≥ 80000 BTC & ≥ 9000 BNB 0.0300% 0.0500%
≥ 150000 BTC & ≥ 11000 BNB 0.0200% 0.0400%

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!