Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

Binance

Centralized, Cayman Islands, 2017
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$63.16B
Xếp hạng
10
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$63.16B
10
Binance là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Cayman Islands. Sàn này có điểm tin cậy 10.Nhiều hơn 32M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿1 095 906.19 từ các cặp giao dịch 302 và 1011. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Binance là (). Binance được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch Binance có thể được tìm thấy tại https://www.binance.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
< 50 BTC or ≥ 0 BNB 0.1000% 0.1000%
≥ 50 BTC & ≥ 50 BNB 0.0900% 0.1000%
≥ 500 BTC & ≥ 200 BNB 0.0800% 0.1000%
≥ 1500 BTC & ≥ 500 BNB 0.0700% 0.1000%
≥ 4500 BTC & ≥ 1000 BNB 0.0700% 0.0900%
≥ 10000 BTC & ≥ 2000 BNB 0.0600% 0.0800%
≥ 20000 BTC & ≥ 3500 BNB 0.0500% 0.0700%
≥ 40000 BTC & ≥ 6000 BNB 0.0400% 0.0600%
≥ 80000 BTC & ≥ 9000 BNB 0.0300% 0.0500%
≥ 150000 BTC & ≥ 11000 BNB 0.0200% 0.0400%

Giao dịch với Tín hiệu Crypto tốt nhất - Đảm bảo tỷ lệ thắng hơn 70%

Tham gia ngay

Want to learn how to trade? Get a beginners guide from BeInCrypto Academy!

Learn now