Cơ quan FSCA ra dự thảo quy định về tiền điện tử

Share Article
Tóm lại
  • Sơ lược dự thảo của FSCA

  • Lý giải về bản dự thảo các quy định của Nam Phi

  • Ngụ ý khi Nam phi ban hành quy định mới

Cơ quan quản lý khu vực tài chính Nam Phi (FSCA) tuyên bố dự thảo chính sách quy định crypto. Đề xuất mục đích kiểm soát tất cả hoạt động đầu tư và giao dịch trong nước.

Sơ lược dự thảo của FSCA

Bản dự thảo được ra mắt công chúng vào ngày 20 tháng 11 năm 2020. Theo đó, tất cả sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động như nhà cung cấp dịch vụ tài chính được ủy quyền FSCA.

Ngoài ra, đề xuất áp dụng Đạo luật Tư vấn tài chính và Dịch vụ trung gian (FAIS) theo cơ chế năm 2002. Chính sách mới đã xét duyệt tiền điện tử là tài sản kỹ thuật.

Sự thống nhất này nhằm kiểm soát tất cả dịch vụ tư vấn, giao dịch, đầu tư dưới quyền quản lý FCA. Đây là bước đầu để đất nước này tiếp cận bản quy định về tiền điện tử có hệ thống.

Lý giải về bản dự thảo các quy định của Nam Phi

Theo dự thảo, trước đây lĩnh vực kinh tế – tiền điện tử không được nhà nước kiểm soát. Vì vậy, Nam Phi muốn phân loại rõ ràng tiền kỹ thuật số thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Từ đó, tất cả các nhà cung cấp phải chứng minh năng lực ủy thác ngang tổ chức tài chính truyền thống. Đây được xem là sự giãn nở quy tắc nhằm chấp nhận tiền điện tử của FSCA. Song, quy định không đồng nghĩa chính phủ công nhận Crypto là tiền fiat.

Trong đề xuất chính sách của cơ quan FSCA tuyên bố ủng hộ. Quy định này có ý nghĩa ngăn chặn làn sóng lừa đảo Crypto xuất hiện trong ba năm qua.

Trên thực tế, giám đốc điều tra và thực thi của FSCA, Bradom Topham phát ngôn trên Business Insider. Theo ông, tiền điện tử “rất đáng lo ngại và không phải ai đầu tư cũng nên đầu tư nó hoặc sản phẩm kèm theo.”

Cụ thể, trích dẫn có nội dung như sau:

“Tuyên bố không có tính hợp thức hóa hoặc cung cấp độ tin cậy đối với tài sản tiền điện tử. Quy định chỉ cố gắng điều chỉnh các bên trung gian đang bán và khuyến khích nhà đầu tư nên khôn ngoan. Mong muốn của điều này là việc người dùng có quyết định sáng suốt khi mua tiền điện tử. Hoặc hạn chế khả năng các bên trung gian có gắng tư vấn hoặc bán tài sản kỹ thuật số. Đồng thời nó cũng làm giảm hành vi gian lận khi người chơi cố ý bán các khoản đầu tư khống. Thực tế, giao dịch lại làm mất tiền khách hàng.”

Ngụ ý khi FSCA ban hành quy định mới

Quy định mới bắt buộc nền tảng trao đổi, tư vấn và môi giới Crypto phải chứng nhận tiêu chuẩn FSCA. Họ cần chứng minh trình độ, năng lực, kinh nghiệm và chuyên môn, vượt qua sát hạch đánh giá cá nhân.

 

Các hoạt động đầu tư và giao dịch sắp tới yêu cầu giấy phép cung cấp dịch vụ tài chính. Nếu không sẽ lãnh mức phạt tù thích hợp. Đồng thời, các đơn vị mọi quy mô cần xác minh bất kỳ quyết định của khách hàng.

Để giải thích rõ, bản dự thảo tuyên bố:

“[Điều này] sẽ dẫn đến cải thiện cung cấp cho khách hàng để quản lý rủi ro về đầu tư tài sản kỹ thuật. Nhằm đảm bảo quy trình truy vấn mạnh mẽ được áp dụng. Bao gồm đám giá rủi ro có thể xảy ra. Khi các bên trung gian muốn tư vấn để khách hàng giao dịch.”

Share Article

Chủ đề liên quan

I first got into crypto at the University of Hull in 2010 when my friend Jacky and I ironically bought a few bitcoin thinking of it as some kind of internet-joke-thing. We both got rid of it soon after, but while I totally forgot about it and focused on building a career in television, he kept an eye on the crypto scene and a few years later back home in Hong Kong, he made a small fortune investing in Ethereum. That showed me! These days in addition to my writing and television career, I am now a busy crypto advocate because I believe cryptocurrencies and blockchain technology are a key driver of Nigeria's technological transformation, contributing in no small measure to Africa's unique leapfrogging phenomenon. <a href="mailto:editorinchief@beincrypto.com">Email me!</a>

Theo tác giả