Vinex

Centralized, British Virgin Islands, 2018
Updated at 2021-05-17 10:25:00
Khối lượng 24h
$1.87M
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$1.87M
Vinex là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại British Virgin Islands. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 13K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿48.35 từ các cặp giao dịch 10 và 13. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Vinex là (). Vinex được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch Vinex có thể được tìm thấy tại https://vinex.network
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
< 30 0.20% 0.25%
>= 30 0.15% 0.20%
>= 100 0.10% 0.15%
>= 300 0.05% 0.10%
>= 1000 0.04% 0.08%
>= 3000 0.03% 0.06%
>= 10000 0.02% 0.04%
>= 100000 0.01% 0.02%

Dự đoán Crypto với tín hiệu Telegram tốt nhất tỉ lệ thắng đến 70%

Tham gia

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!