Uniswap (v1)

United States, 2018
Updated less than an 5 minutes ago
Khối lượng 24h
$680.55K
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$680.55K
Uniswap (v1) là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại United States. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 15K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿19.67 từ các cặp giao dịch 137 và 137. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Uniswap (v1) là (). Uniswap (v1) được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch Uniswap (v1) có thể được tìm thấy tại https://v1.uniswap.exchange/swap
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

×

Nhận tín hiệu giao dịch chất lượng và tin tức thị trường hằng ngày tại Telegram của chúng tôi

Tham gia