Thodex

Turkey, 2017
Updated at 2021-04-21 04:55:00
Khối lượng 24h
$447.58M
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$447.58M
Thodex là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Turkey. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿13 349.15 từ các cặp giao dịch 22 và 40. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Thodex là (). Thodex được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch Thodex có thể được tìm thấy tại https://www.thodex.com/en
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker