OKEx

Centralized, Belize, 2013
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$3.49B
Xếp hạng
9
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$3.49B
9
OKEx là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Belize. Sàn này có điểm tin cậy 9.Nhiều hơn 7M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿109 682.75 từ các cặp giao dịch 219 và 512. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn OKEx là (). OKEx được thành lập vào năm 2013. Thông tin thêm về sàn giao dịch OKEx có thể được tìm thấy tại https://www.okex.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
< 1,000 0.100% 0.150%
< 1,000 0.090% 0.135%
< 1,000 0.080% 0.120%
< 1,000 0.070% 0.105%
< 1,000 0.060% 0.090%

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

×

Nhận tín hiệu giao dịch chất lượng và tin tức thị trường hằng ngày tại Telegram của chúng tôi

Tham gia