OKEx

Centralized, Belize, 2013
Updated less than an 5 minutes ago
Khối lượng 24h
$7.36B
Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$7.36B
8
OKEx là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Belize. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 7M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿168 763.01 từ các cặp giao dịch 286 và 489. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn OKEx là (). OKEx được thành lập vào năm 2013. Thông tin thêm về sàn giao dịch OKEx có thể được tìm thấy tại https://www.okex.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
< 1,000 0.100% 0.150%
< 1,000 0.090% 0.135%
< 1,000 0.080% 0.120%
< 1,000 0.070% 0.105%
< 1,000 0.060% 0.090%

Dự đoán Crypto với tín hiệu Telegram tốt nhất tỉ lệ thắng đến 70%

Tham gia

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!