Livecoin

CENTRALIZED, 2017
Khối lượng 24h
$33 660 444
Xếp hạng
7
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$33 660 444
7
Livecoin là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 1M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿3 010.26 từ các cặp giao dịch 316 và 692. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Livecoin là ZRX/BTC (0%). Livecoin được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch Livecoin có thể được tìm thấy tại https://www.livecoin.net/
577 Cặp tiền giao dịch / 316 Coins
Coin Pair Giá Chênh lệnh +2% Độ sâu -2% Độ sâu Khối lượng 24h Khối lượng giao dịch %
0x ZRX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
0x ZRX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
0x ZRX/USD $ 0.39 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
0x ZRX/USDT $ 0.33 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ark ARK/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ark ARK/USD $ 0.53 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ark ARK/USDT $ 0.50 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DEX DEX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/USDT $ 2.62 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gas GAS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gas GAS/USDT $ 1.40 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEM XEM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEM XEM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEM XEM/USD $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEM XEM/USDT $ 0.06 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/USDT $ 12.75 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NXT NXT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TVT TVT/DOGE $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
aelf ELF/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
aelf ELF/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bata BTA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/USD $ 86.52 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/USDT $ 84.70 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dent DENT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dovu DOV/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ICOS ICOS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ICOS ICOS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ICOS ICOS/USD $ 0.74 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lisk LSK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lisk LSK/USD $ 1.28 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lisk LSK/USDT $ 1.30 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Moin MOIN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nano NANO/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEXO NEXO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEXO NEXO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEXO NEXO/USDT $ 0.20 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Next NET/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Noku NOKU/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Noku NOKU/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Noku NOKU/USDT $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PIVX PIVX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PIVX PIVX/USD $ 0.44 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PIVX PIVX/USDT $ 0.40 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
QASH QASH/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qtum QTUM/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qtum QTUM/USD $ 2.83 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qtum QTUM/USDT $ 2.50 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
REGA RST/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
REGA RST/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Rise RISE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Rise RISE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TaaS TAAS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TaaS TAAS/USD $ 1.46 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TenX PAY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TenX PAY/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/USD $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tael WABI/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tael WABI/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ardor ARDR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BARIN BARIN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bezop BEZ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Burst BURST/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Burst BURST/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Civic CVC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Civic CVC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cloud CLD/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cloud CLD/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cloud CLD/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethos ETHOS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethos ETHOS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethos ETHOS/USD $ 0.17 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FuzeX FXT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FuzeX FXT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gexan GEX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Golem GNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Jewel JWL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Jewel JWL/USD $ 0.38 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Karbo KRB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Karbo KRB/RUR $ 5.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Karbo KRB/USD $ 0.06 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Karbo KRB/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Macro MCR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Melon MLN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Melon MLN/ETH $ 0.04 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Melon MLN/USD $ 14.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Metal MTL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Metal MTL/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Metal MTL/USD $ 0.32 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NITRO NOX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NITRO NOX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OBITS OBITS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OBITS OBITS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Prizm PZM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Prizm PZM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Prizm PZM/RUR $ 1.07 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Prizm PZM/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Prizm PZM/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Propy PRO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Propy PRO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Shift SHIFT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Shift SHIFT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Shift SHIFT/USDT $ 0.20 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Soniq SONIQ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Soniq SONIQ/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Storj STORJ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Swipe SXP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Swipe SXP/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tezos XTZ/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tezos XTZ/USDT $ 3.50 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Verge XVG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Verge XVG/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VOISE VOISE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waves WAVES/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waves WAVES/USDT $ 1.73 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Wings WINGS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Wings WINGS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcash ZEC/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcash ZEC/USD $ 82.70 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcoin XZC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcoin XZC/USDT $ 6.30 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ZMINE ZMN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ZMINE ZMN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
AirPod APOD/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aragon ANT/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aragon ANT/USD $ 2.07 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aurora AOA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bancor Network Token BNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bancor Network Token BNT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitbar BTB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitbar BTB/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cosmos ATOM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decred DCR/USD $ 14.30 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Espers ESP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Espers ESP/TRX $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Espers ESP/DOGE $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Espers ESP/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Factom FCT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Flixxo FLIXX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Flixxo FLIXX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gnosis GNO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gnosis GNO/ETH $ 0.08 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Synthetix Network Token SNX/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Incent INCNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Komodo KMD/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Komodo KMD/USDT $ 0.65 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MINDOL MIN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MINDOL MIN/USDT $ 1.33 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MCO MCO/USDT $ 6.09 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Radium RADS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Radium RADS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/RUR $ 21.91 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/USD $ 0.30 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/USDT $ 0.23 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Roobee Platform ROOBE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Shping SHPIN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SLOPPS SLOPP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Status SNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Status SNT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Status SNT/USD $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Status SNT/USDT $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tether USDT/USD $ 1.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
UTRUST UTK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
UTRUST UTK/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
UTRUST UTK/USDT $ 0.08 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
View VIEW/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Wagerr WGR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Wagerr WGR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Wagerr WGR/USDT $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Xaurum XAUR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Yocoin YOC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Yocoin YOC/RUR $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Yocoin YOC/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
42-coin FORTY/BTC $ 2.98 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
AllSafe ASAFE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Beenode BNODE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/EUR $ 9 527.56 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/PAX $ 13 300.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/RUR $ 827 385.40 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/USD $ 11 153.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/TUSD $ 11 999.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/USDC $ 11 751.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/USDT $ 11 248.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitSend BSD/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitSend BSD/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTube TUBE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTube TUBE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTube TUBE/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTube TUBE/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CRYCASH CRC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CRYCASH CRC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CRYCASH CRC/USD $ 0.12 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CRYCASH CRC/USDT $ 0.11 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Diamond DMD/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Diamond DMD/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Diamond DMD/USD $ 0.46 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dignity DIG/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dynamic DYN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dynamic DYN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EDUCare EKT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FunFair FUN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FunFair FUN/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
iTicoin ITI/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
LatiumX LATX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MEET.ONE MEETO/EOS $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OmiseGO OMG/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OmiseGO OMG/USD $ 1.58 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OmiseGO OMG/USDT $ 1.39 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
On.Live ONL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
On.Live ONL/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
On.Live ONL/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Oxycoin OXY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Oxycoin OXY/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Oxycoin OXY/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pundi X NPXS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pundi X NPXS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Rawcoin XRC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Rawcoin XRC/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Rawcoin XRC/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Sexcoin SXC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Siacoin SC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Siacoin SC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Siacoin SC/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SIBCoin SIB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SIBCoin SIB/RUR $ 1.80 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SIBCoin SIB/USDT $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SPINDLE SPD/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stellar XLM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stellar XLM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stellar XLM/USDT $ 0.11 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stratis STRAT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stratis STRAT/USD $ 0.55 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Syscoin SYS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Syscoin SYS/USDT $ 0.09 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TL Coin TLC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VeChain VET/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VeChain VET/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VeChain VET/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
WeTrust TRST/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
WeTrust TRST/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
WeTrust TRST/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Adelphoi ADL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Adelphoi ADL/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Arcblock ABT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Artemine ARTE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Artemine ARTE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ATMChain ATM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ATMChain ATM/DOGE $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Avoncoin ACN/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bricktox XBT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bricktox XBT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bricktox XBT/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Curecoin CURE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigiByte DGB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigiByte DGB/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigiByte DGB/EUR $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigiByte DGB/RUR $ 1.56 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigiByte DGB/USD $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigiByte DGB/USDT $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigixDAO DGD/ETH $ 0.11 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigixDAO DGD/USD $ 58.99 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dimecoin DIME/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dimecoin DIME/RUR $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dimecoin DIME/TRX $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dimecoin DIME/DOGE $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dimecoin DIME/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dogecoin DOGE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dogecoin DOGE/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dogecoin DOGE/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Edgeless EDG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Edgeless EDG/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Edgeless EDG/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Edgeless EDG/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EmerCoin EMC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EmerCoin EMC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EmerCoin EMC/RUR $ 3.85 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EmerCoin EMC/USD $ 0.06 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EmerCoin EMC/DASH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Eroscoin ERO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Eroscoin ERO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Eternity ENT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Eternity ENT/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/BTC $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/PAX $ 400.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/RUR $ 28 130.99 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/USD $ 389.72 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/TUSD $ 380.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/USDC $ 396.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/USDT $ 370.90 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gameflip FLP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Goldmint MNTP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
indaHash IDH/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IOST IOST/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Landcoin LDC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/USD $ 57.50 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/USDT $ 58.40 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Loopring LRC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Loopring LRC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MainCoin MNC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MainCoin MNC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MainCoin MNC/RUR $ 0.65 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MainCoin MNC/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MainCoin MNC/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Minereum MNE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Minereum MNE/USDT $ 0.11 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MobileGo MGO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Mojocoin MOJO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Namecoin NMC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Namecoin NMC/USDT $ 0.44 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Novacoin NVC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Novacoin NVC/USD $ 0.23 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Novacoin NVC/USDT $ 0.23 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Peercoin PPC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Peercoin PPC/USD $ 0.28 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Peercoin PPC/USDT $ 0.31 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PiplCoin PIPL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PiplCoin PIPL/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Polybius PLBT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Polybius PLBT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Polybius PLBT/USD $ 1.07 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Polybius PLBT/USDT $ 0.94 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Populous PPT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Populous PPT/USD $ 0.16 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PostCoin POST/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PostCoin POST/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qubitica QBIT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qubitica QBIT/ETH $ 0.09 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qubitica QBIT/USDT $ 34.20 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Skychain SKCH/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Soarcoin SOAR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SportyCo SPF/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stakenet XSN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stakenet XSN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stakenet XSN/LTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stakenet XSN/USDT $ 0.24 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Sumokoin SUMO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Sumokoin SUMO/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TrueUSD TUSD/USD $ 0.96 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TrueUSD TUSD/USDT $ 1.10 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TrueFlip TFL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Truegame TGAME/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Universa UTNP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Universa UTNP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
USD Coin USDC/USD $ 1.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
USD Coin USDC/USDT $ 0.99 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Viberate VIB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Viberate VIB/USD $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
WinStars Live WNL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
WinStars Live WNL/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
WinStars Live WNL/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aeternity AE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aeternity AE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitShares BTS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BlackCoin BLK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BoatPilot NAVY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BoatPilot NAVY/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Capricoin CPC/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CCBrother CBR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CCBrother CBR/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChainLink LINK/ETH $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cloakcoin CLOAK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cloakcoin CLOAK/USD $ 0.20 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Covesting COV/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Covesting COV/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Creditbit CRBIT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Creditbit CRBIT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crevacoin CREVA/TRX $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crevacoin CREVA/DOGE $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crevacoin CREVA/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Enjin Coin ENJ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Enjin Coin ENJ/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Enjin Coin ENJ/USDT $ 0.17 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FTX Token FTT/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HeartBout HB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HeartBout HB/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HeartBout HB/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Holo HOT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
iExec RLC RLC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
iExec RLC RLC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
iExec RLC RLC/USD $ 1.15 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
iExec RLC RLC/USDT $ 1.14 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
InsurePal IPL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
InsurePal IPL/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Masternet MASH/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Masternet MASH/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Guppy GUP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Guppy GUP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Peerplays PPY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Peerplays PPY/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Peerplays PPY/USD $ 0.39 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pelo Coin PELO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PHI TOKEN PHI/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PHI TOKEN PHI/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PHI TOKEN PHI/USD $ 0.04 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ravencoin RVN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SCT Token SCT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Solarcoin SLR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SwissBorg CHSB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SwissBorg CHSB/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SwissBorg CHSB/USDT $ 0.09 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TerraNova TER/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monolith TKN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monolith TKN/USD $ 0.32 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Trumpcoin TRUMP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Trumpcoin TRUMP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Trumpcoin TRUMP/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ALLBI Cash ALLBI/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Advanced Technology Coin ARC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Advanced Technology Coin ARC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Advanced Technology Coin ARC/RUR $ 0.20 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Advanced Technology Coin ARC/DOGE $ 0.79 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Advanced Technology Coin ARC/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Artex Coin ATX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Centrality CENNZ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Centrality CENNZ/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Chronobank TIME/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Chronobank TIME/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cindicator CND/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cindicator CND/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cindicator CND/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Digix Gold DGX/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ESR Wallet ESR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EventChain EVC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Fire Lotto FLOT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
GoldBlocks GB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HedgeTrade HEDG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HedgeTrade HEDG/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
INSaNe INSN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Levolution LEVL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Levolution LEVL/USDT $ 0.16 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MicroMoney AMM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ModulTrade MTRC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ModulTrade MTRC/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Safex Cash SFX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Safex Cash SFX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TechShares THS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Uquid Coin UQC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Uquid Coin UQC/USD $ 1.95 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ABBC ABBC/USD $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Binance Coin BNB/ETH $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Binance Coin BNB/USDT $ 21.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Air XAP/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitparkcoin BPC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Chronologic DAY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dragonchain DRGN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DynamicCoin DMC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DynamicCoin DMC/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
First Blood FIRST/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
GameCredits GAME/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
GravityCoin HXX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Groestlcoin GRS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Groestlcoin GRS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Huobi Token HT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Jinbi Token JNB/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Safex Token SFT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Safex Token SFT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SingularDTV SNGLS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Spectrecoin XSPEC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Spectrecoin XSPEC/USDT $ 0.11 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Theta Network THETA/ETH $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Transcodium TNS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Yobit Token YO/BTC $ 0.09 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Yobit Token YO/ETH $ 2.55 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zayka Token ZAY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ALL BEST ICO ALLBI/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ALL BEST ICO ALLBI/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ALL BEST ICO ALLBI/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin 5000 BVK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/BTC $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/ETH $ 0.79 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/RUR $ 20 000.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/USD $ 287.55 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/USDT $ 305.56 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Zero BZX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTorrent BTT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTorrent BTT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTorrent BTT/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CryptoCarbon CCRB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CryptoCarbon CCRB/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decentraland MANA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decentraland MANA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Loom Network LOOM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Loom Network LOOM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Loom Network LOOM/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Power Ledger POWR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Power Ledger POWR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Transfercoin TX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VeThor Token VTHO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VeThor Token VTHO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VeThor Token VTHO/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Short BSHOR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Short BSHOR/USD $ 9.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Centauri Coin CTX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dollar INTERNATIONAL DOLLA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
First Bitcoin BIT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
First Bitcoin BIT/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Football Coin XFC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Football Coin XFC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Football Coin XFC/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Insight Chain INB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kyber Network KNC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
onLEXpa Token ONLEX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
onLEXpa Token ONLEX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
onLEXpa Token ONLEX/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Quant QNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
RouletteToken RLT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VeriumReserve VRM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cash Poker Pro CASH/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cash Poker Pro CASH/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CryptoBossCoin CBC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CryptoBossCoin CBC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CryptoBossCoin CBC/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decision Token HST/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ecoreal Estate ECORE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ecoreal Estate ECORE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ecoreal Estate ECORE/USDT $ 0.13 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kino Token ETH KTETH/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kino Token ETH KTETH/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kino Token ETH KTETH/DOGE $ 19.50 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kino Token ETH KTETH/USDT $ 0.07 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Paxos Standard PAX/USD $ 0.97 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Paxos Standard PAX/USDT $ 0.97 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Spare Part Token SPT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XCELTOKEN PLUS XLAB/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Diamond BCD/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Diamond BCD/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EncryptoTel [Waves] WETT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Master Swiscoin MSCN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Master Swiscoin MSCN/RUR $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Master Swiscoin MSCN/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
President Trump PRES/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crypto.com Coin CRO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crypto.com Coin CRO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum Classic ETC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum Classic ETC/ETH $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Morpheus Network MRPH/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Morpheus Network MRPH/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Morpheus Network MRPH/USDT $ 0.20 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Polymath Network POLY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Polymath Network POLY/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Buggyra Coin Zero BCZER/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Buggyra Coin Zero BCZER/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Encryptotel [ETH] EETT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
United SciFi Coin SCIFI/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Digital Gold Token GOLD/ETH $ 0.12 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
UniversalRoyalCoin UNRC/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CDX Network CDX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CDX Network CDX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ether Kingdoms Token IMP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ether Kingdoms Token IMP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ultimate Secure Cash USC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/USD $ 0.25 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/USDT $ 0.23 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CryptoAds Marketplace CRAD/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CryptoAds Marketplace CRAD/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dynamic Trading Rights DTR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dynamic Trading Rights DTR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Marshal Lion Group Coin MLGC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Digitex Futures Exchange DGTX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Digitex Futures Exchange DGTX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Digitex Futures Exchange DGTX/USDT $ 0.08 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bit Public Talent Network BPTN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bit Public Talent Network BPTN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
New Silk Road BRICS token NSRT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
New Silk Road BRICS token NSRT/USD $ 9.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
New Silk Road BRICS token NSRT/USDT $ 4.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
General Attention Currency XAC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
0 - 100,000$ 0.18% 0.18%
100,001 - 200,000$ 0.16% 0.16%
200,001 - 400,000$ 0.14% 0.14%
400,001 - 600,000$ 0.12% 0.12%
600,001 - 800,000$ 0.10% 0.10%
800,001 - 1,000,000$ 0.08% 0.08%
1,000,001 - 1,500,000$ 0.06% 0.06%
1,500,001 - 2,000,000$ 0.04% 0.04%
2,000,001 - ∞ 0.02% 0.02%
209 xu
Coin Phí rút tiền Số lượng rút tối thiểu
EOS N/A
NEO Free
Dash 0.002 DASH
Dogecoin 2 DOGE
Qtum N/A
Waves 0.01 WAVES
Ark 0.001 ARK
Storj N/A
NXT 2 NXT
Burst 2 BURST
Shift N/A
Flixxo N/A
OBITS 0.3 OBITS
ICOS N/A
VOISE N/A
Moin 0.1 MOIN
Golos N/A
Open Trading Network N/A
Bitcoin Tron 10 TRX
Bitcoin 0.0005 BTC
Litecoin 0.02 LTC
Emercoin 0.02 EMC
Peercoin 0.02 PPC
Namecoin 0.01 NMC
CureCoin 0.001 CURE
Ethereum N/A
Sibcoin 0.1 SIB
Transfercoin 0.02 TX
Rubies N/A
Mojocoin N/A
BitSend .005 BSD
SexCoin 0.002 SXC
Bata N/A
Creditbit N/A
Yocoin N/A
CrevaCoin N/A
Elcoin N/A
Lisk 0.2 LSK
HellenicCoin 1 HNC
CloakCoin 0.03 CLOAK
BlueCoin 1 BLU
LeoCoin N/A
TechShares N/A
GameCredits N/A
SolarCoin 0.2 SLR
BlackCoin 0.2 BLK
SysCoin N/A
DigiByte 1 DGB
VeriCoin 0.01 VRC
GongYiCoin N/A
BitShares 5 BTS
GoldBlocks N/A
VeriumReserve 0.4 VRM
Advanced Technology Coin 0.1 ARC
ArtexCoin N/A
PostCoin 0.4 POST
Eternity N/A
Karbo 0.2 KRB
Opendollar N/A
DynamicCoin N/A
VEROS N/A
Rawcoin N/A
First Bitcoin N/A
DOLLAR International 0.01 DOLLAR
Xaurum N/A
UNCoin N/A
VaultCoin N/A
CryptoCarbon N/A
BITPARK COIN N/A
vSlice N/A
Dimecoin 500 DIME
President Trump N/A
ZilberCoin 0.001 ZBC
DIBCOIN N/A
LunaCoin N/A
Novacoin 0.002 NVC
Spectrecoin 0.1 XSPEC
Avoncoin N/A
LandCoin N/A
Master Swiscoin N/A
Chronobank N/A
Incent 0.2 INCNT
Token-as-a-Service N/A
Moonstone DAC N/A
SoarCoin N/A
FUNCOIN 0.001 FUNC
PIVXCoin N/A
ItiCoin 0.001 ITI
PutinCoin 0.001 PUT
Matchpool N/A
Minereum N/A
WINGS DAO N/A
Universal Royal Coin N/A
RouletteCoin N/A
Stratis 0.001 STRAT
42-coin 0.000001 FORTYTWO
InsaneCoin N/A
TrumpCoin 0.001 TRUMP
Fincoin N/A
Monaco N/A
Peerplays 0.1 PPY
AllSafe 0.1 ASAFE2
Polybius Token N/A
Bitcoin Cash (ABC) 0.001 BCH
Macro N/A
FuBi N/A
WiCoin N/A
PiplCoin N/A
Hive token N/A
MobileGo N/A
Groestlcoin 0.1 GRS
NEM 5 XEM
Propy N/A
Capricoin 0.01 CPC
Ethereum EncryptoTel N/A
Waves EncryptoTel 0.2 wETT
Sumokoin N/A
OmiseGO N/A
TenX N/A
Kyber Network N/A
Golem N/A
Basic Attention Token N/A
Augur N/A
Metal N/A
DigixDAO N/A
Civic N/A
SingularDTV N/A
Status N/A
Gnosis N/A
0x N/A
Bancor N/A
FunFair N/A
Edgeless N/A
Aragon N/A
Voyager Token N/A
iExec RLC N/A
Monolith N/A
Melon N/A
WeTrust N/A
Viberate N/A
FirstBlood N/A
BioCoin N/A
Minexcoin 0.001 MNX
Chronologic N/A
Enjin Coin N/A
ATMChain N/A
ETHEREUM PLUS N/A
Diamond 0.001 DMD
Oxycoin N/A
Cloud N/A
Artemine N/A
CDX Network Token N/A
CLP Token N/A
Espers 0.001 ESP
BitBar N/A
MicroMoney N/A
Decision Token N/A
EROSCOIN N/A
KickToken N/A
Uquid Coin N/A
Gold Reward Token N/A
INS TOKEN N/A
TerraNova 0.001 TER
FLIP token N/A
Robomed Network Token N/A
Dynamic Trading Rights N/A
SportyFi N/A
EventChain N/A
B2BX N/A
TrueFlip N/A
SwissBorg N/A
PINCOIN N/A
GOAL Bonanza N/A
Covesting N/A
IFAN N/A
InsurePal token N/A
TheWallcoin 0.001 TWC
Nitro N/A
KAPU 1 KAPU
CryCash N/A
ESR token N/A
BitTube 1 TUBE
Spacoin N/A
Lototo N/A
Ambrosus N/A
Dignity N/A
Reciprocation N/A
Honor N/A
Namaste N/A
Orectic N/A
Populous N/A
ECOMCASH N/A
StakeNet 0.001 XSN
Bit Public Talent Network N/A
indaHash Coin N/A
Bricktox N/A
Ultimate Secure Cash 0.001 USC
FuzeX N/A
CCBrother N/A
View.ly N/A
JOYREUM N/A
Noku Master Token N/A
Noku EUR N/A
Wagerr 0.001 WGR
Canabio N/A
Adelphoi Coin N/A
LatiumX N/A
ModulTrade N/A
PHI Token
Comments: 3 / Total Rating:
9
Quis autem vel eum iure reprehenderit, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Quis autem vel eum iure reprehenderit, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Quis autem vel eum iure reprehenderit, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Tổng số đề cập: 0