Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

Huobi Global

Centralized, Seychelles, 2013
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$22.62B
Xếp hạng
9
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$22.62B
9
Huobi Global là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Seychelles. Sàn này có điểm tin cậy 9.Nhiều hơn 4M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿392 716.29 từ các cặp giao dịch 323 và 873. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Huobi Global là (). Huobi Global được thành lập vào năm 2013. Thông tin thêm về sàn giao dịch Huobi Global có thể được tìm thấy tại https://www.huobi.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
VIP.1 ≥ 1000&≥ 5000 0.0336% 0.0429%
VIP.2 ≥ 1500&≥ 10000 0.0273% 0.0390%
VIP.3 ≥ 5000&≥ 15000 0.0273% 0.0351%
VIP.4 ≥ 10000&≥ 20000 0.0234% 0.0312%
VIP.5 ≥ 15000&≥ 25000 0.0208% 0.0286%
VIP.6 ≥ 20000&≥ 30000 0.0195% 0.0273%
VIP.7 ≥ 40000&≥ 35000 0.0156% 0.0234%
VIP.8 ≥ 80000&≥ 40000 0.0117% 0.0195%
VIP.9 ≥ 150000&≥ 50000 0.0078% 0.0156%

Giao dịch với Tín hiệu Crypto tốt nhất - Đảm bảo tỷ lệ thắng hơn 70%

Tham gia ngay

Want to learn how to trade? Get a beginners guide from BeInCrypto Academy!

Learn now