Huobi Global

CENTRALIZED, China, 2013
Khối lượng 24h
$544 948 561
Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$544 948 561
8
Huobi Global là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại China. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 3M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿48 734.79 từ các cặp giao dịch 235 và 573. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Huobi Global là ZRX/BTC (0%). Huobi Global được thành lập vào năm 2013. Thông tin thêm về sàn giao dịch Huobi Global có thể được tìm thấy tại https://www.hbg.com
562 Cặp tiền giao dịch / 235 Coins
Coin Pair Giá Chênh lệnh +2% Độ sâu -2% Độ sâu Khối lượng 24h Khối lượng giao dịch %
0x ZRX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
0x ZRX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
0x ZRX/USDT $ 0.40 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitCapitalVendor BCV/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitCapitalVendor BCV/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Content Neutrality Network CNN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Content Neutrality Network CNN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/HT $ 0.62 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/HUSD $ 3.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/USDT $ 3.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FUSION FSN/HT $ 0.13 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FUSION FSN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FUSION FSN/USDT $ 0.58 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gas GAS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gas GAS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitKan KAN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitKan KAN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitKan KAN/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MEX MEX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Machine Xchange Coin MXC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEM XEM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEM XEM/USDT $ 0.06 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/USDT $ 12.53 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NKN NKN/HT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NKN NKN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NKN NKN/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
STK STK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
STK STK/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
WAX WAXP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
WAX WAXP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
WAX WAXP/USDT $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Yee YEE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Yee YEE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Yee YEE/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
AdEx ADX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
aelf ELF/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
aelf ELF/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
aelf ELF/USDT $ 0.10 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CNNS CNNS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CNNS CNNS/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/HT $ 17.96 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/HUSD $ 87.46 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/USDT $ 86.46 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DATA DTA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DATA DTA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DATA DTA/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DATx DATX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DATx DATX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dock DOCK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dock DOCK/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dock DOCK/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Game GTC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Game GTC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Hiveterminal token HIVE/HT $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Hiveterminal token HIVE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Hiveterminal token HIVE/USDT $ 0.22 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ICON ICX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ICON ICX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IOTA IOTA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IOTA IOTA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IOTA IOTA/USDT $ 0.30 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lisk LSK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lisk LSK/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Musk MUSK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Musk MUSK/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nano NANO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nano NANO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nano NANO/USDT $ 1.04 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEXO NEXO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEXO NEXO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nuls NULS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nuls NULS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nuls NULS/USDT $ 0.47 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
QASH QASH/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
QASH QASH/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qtum QTUM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qtum QTUM/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qtum QTUM/USDT $ 2.80 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
RCCC RCCC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
RCCC RCCC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ruff RUFF/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ruff RUFF/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ruff RUFF/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SALT SALT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TenX PAY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TenX PAY/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VIDY VIDY/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VIDY VIDY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VIDY VIDY/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XMax XMX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XMax XMX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ardor ARDR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ardor ARDR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bytom BTM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bytom BTM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bytom BTM/USDT $ 0.09 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Carry CRE/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Carry CRE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Carry CRE/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Civic CVC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Civic CVC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Civic CVC/USDT $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Datum DAT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Datum DAT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Golem GNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Golem GNT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Golem GNT/USDT $ 0.06 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kcash KCASH/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kcash KCASH/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kcash KCASH/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kcash KCASH/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
LITEX LXT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
LITEX LXT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
LITEX LXT/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lunyr LUN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lympo LYM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lympo LYM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Metal MTL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Origo OGO/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Origo OGO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Origo OGO/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Penta Network Token PNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Penta Network Token PNT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Propy PROPY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Propy PROPY/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Rate3 RTE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Rate3 RTE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Seele SEELE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Seele SEELE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Seele SEELE/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Steem STEEM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Steem STEEM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Steem STEEM/USDT $ 0.21 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Storj STORJ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Storj STORJ/USDT $ 0.19 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tezos XTZ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tezos XTZ/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tezos XTZ/USDT $ 3.17 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Verge XVG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Verge XVG/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waves WAVES/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waves WAVES/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waves WAVES/USDT $ 1.65 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Wirex WXT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Wirex WXT/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcash ZEC/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcash ZEC/HUSD $ 82.54 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcash ZEC/USDT $ 86.06 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcoin XZC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcoin XZC/ETH $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcoin XZC/USDT $ 6.51 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zilla ZLA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Achain ACT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Achain ACT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Achain ACT/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BeeKan / Beenews BKBT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BeeKan / Beenews BKBT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cortex CTXC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cortex CTXC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cortex CTXC/USDT $ 0.11 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cosmos ATOM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cosmos ATOM/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cosmos ATOM/USDT $ 4.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CVCoin CVCOI/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decred DCR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decred DCR/ETH $ 0.04 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decred DCR/USDT $ 16.43 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Eminer EM/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Eminer EM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Eminer EM/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Engine EGCC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Engine EGCC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Enigma ENG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Everex EVX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Everex EVX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HyperCash HC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HyperCash HC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HyperCash HC/USDT $ 1.39 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Komodo KMD/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Komodo KMD/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kusama KSM/HT $ 2.26 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kusama KSM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kusama KSM/USDT $ 10.54 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lambda LAMB/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lambda LAMB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lambda LAMB/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lambda LAMB/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MATRYX MTX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MATRYX MTX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MCO MCO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MCO MCO/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MCO MCO/USDT $ 4.09 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monero XMR/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monero XMR/ETH $ 0.22 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monero XMR/USDT $ 86.81 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Portal PORTA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Portal PORTA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
QunQun QUN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
QunQun QUN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/HT $ 0.06 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/HUSD $ 0.29 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/USDT $ 0.29 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Status SNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Status SNT/USDT $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tether USDT/HUSD $ 1.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Themis Network GET/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Themis Network GET/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tripio TRIO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tripio TRIO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
UTRUST UTK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
UTRUST UTK/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
AirSwap AST/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/HUSD $ 11 206.69 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/USDT $ 11 202.90 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cardano ADA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cardano ADA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cardano ADA/HUSD $ 0.14 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cardano ADA/USDT $ 0.14 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EDUCare EKT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EDUCare EKT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EDUCare EKT/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Educoin EDU/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Educoin EDU/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Egretia EGT/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Egretia EGT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Egretia EGT/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Elastos ELA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Elastos ELA/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Elastos ELA/USDT $ 2.50 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
GXChain GXC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
GXChain GXC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
GXChain GXC/USDT $ 0.52 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Harmony ONE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Harmony ONE/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Linkeye LET/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Linkeye LET/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Linkeye LET/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MyToken MT/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MyToken MT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MyToken MT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nebulas NAS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nebulas NAS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nebulas NAS/USDT $ 0.45 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Odyssey OCN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Odyssey OCN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Odyssey OCN/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OmiseGO OMG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OmiseGO OMG/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OmiseGO OMG/USDT $ 1.60 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pundi X NPXS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pundi X NPXS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Siacoin SC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Siacoin SC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stellar XLM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stellar XLM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stellar XLM/HUSD $ 0.11 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stellar XLM/USDT $ 0.11 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tierion TNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ultrain UGAS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ultrain UGAS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VeChain VET/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VeChain VET/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VeChain VET/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
WePower WPR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Horizen ZEN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Horizen ZEN/ETH $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zilliqa ZIL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zilliqa ZIL/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zilliqa ZIL/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Algorand ALGO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Algorand ALGO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Algorand ALGO/USDT $ 0.32 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
AppCoins APPC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
AppCoins APPC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Arcblock ABT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Arcblock ABT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitcoinX BCX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Block 18 18C/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Block 18 18C/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bluzelle BLZ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bluzelle BLZ/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChatCoin CHAT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChatCoin CHAT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CoinMeet MEET/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CoinMeet MEET/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Covalent COVA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Covalent COVA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigiByte DGB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigiByte DGB/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigixDAO DGD/ETH $ 0.19 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dogecoin DOGE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dogecoin DOGE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dogecoin DOGE/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EchoLink EKO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EchoLink EKO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/BTC $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/HUSD $ 388.56 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/USDT $ 388.49 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FairGame FAIR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FairGame FAIR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FansTime FTI/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FansTime FTI/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HitChain HIT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HitChain HIT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HitChain HIT/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IOST IOST/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IOST IOST/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IOST IOST/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IOST IOST/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/HT $ 11.81 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/HUSD $ 57.33 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/USDT $ 57.34 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MX Token MX/HT $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MX Token MX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MX Token MX/USDT $ 0.14 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology ONT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology ONT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology ONT/USDT $ 0.71 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SWFT Blockchain SWFTC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SWFT Blockchain SWFTC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TopChain TOPC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TopChain TOPC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TrueUSD TUSD/HUSD $ 1.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
USD Coin USDC/HUSD $ 1.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Wanchain WAN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Wanchain WAN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aeternity AE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aeternity AE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aeternity AE/USDT $ 0.17 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
AI Doctor AIDOC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
AI Doctor AIDOC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Akropolis AKRO/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Akropolis AKRO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Akropolis AKRO/USDT $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitShares BTS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitShares BTS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitShares BTS/USDT $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChainLink LINK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChainLink LINK/ETH $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChainLink LINK/USDT $ 9.79 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Chromia CHR/HT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Chromia CHR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Chromia CHR/USDT $ 0.06 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FTX Token FTT/HT $ 0.73 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FTX Token FTT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FTX Token FTT/USDT $ 3.50 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IoT Chain ITC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IoT Chain ITC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IoT Chain ITC/USDT $ 0.14 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ravencoin RVN/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ravencoin RVN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ravencoin RVN/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Red Pulse Phoenix PHX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SmartMesh SMT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SmartMesh SMT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SmartMesh SMT/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
U Network UUU/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
U Network UUU/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
U Network UUU/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
V.SYSTEMS VSYS/HT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
V.SYSTEMS VSYS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
V.SYSTEMS VSYS/USDT $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
All Sports SOC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
All Sports SOC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
All Sports SOC/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ARPA Chain ARPA/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ARPA Chain ARPA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ARPA Chain ARPA/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin HD BHD/HT $ 1.24 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin HD BHD/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin HD BHD/USDT $ 5.58 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ContentBox BOX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ContentBox BOX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CyberMiles CMT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CyberMiles CMT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CyberMiles CMT/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MediShares MDS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MediShares MDS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MediShares MDS/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NeuroChain NCC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Quantstamp QSP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ShineChain SHE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ShineChain SHE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Smartshare SSP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Smartshare SSP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
WaykiChain WICC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
WaykiChain WICC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
WaykiChain WICC/USDT $ 0.21 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bibox Token BIX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bibox Token BIX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bibox Token BIX/USDT $ 0.09 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitUP Token BUT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitUP Token BUT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Electroneum ETN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Electroneum ETN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Groestlcoin GRS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Groestlcoin GRS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Huobi Token HT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Huobi Token HT/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Huobi Token HT/HUSD $ 4.86 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Huobi Token HT/USDT $ 4.85 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pivot Token PVT/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pivot Token PVT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pivot Token PVT/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Project Pai PAI/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Project Pai PAI/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Project Pai PAI/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SunContract SNC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SunContract SNC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Theta Network THETA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Theta Network THETA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Theta Network THETA/USDT $ 0.32 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TOP Network TOP/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TOP Network TOP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TOP Network TOP/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
UnlimitedIP UIP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
UnlimitedIP UIP/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waltonchain WTC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waltonchain WTC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waltonchain WTC/USDT $ 0.43 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/HT $ 59.45 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/BTC $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/HUSD $ 288.81 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/USDT $ 288.77 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin File BIFI/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Gold BTG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTorrent BTT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTorrent BTT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTorrent BTT/TRX $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTorrent BTT/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Davinci Coin DAC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Davinci Coin DAC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Davinci Coin DAC/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decentraland MANA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decentraland MANA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decentraland MANA/USDT $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IRISnet IRIS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IRISnet IRIS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IRISnet IRIS/USDT $ 0.07 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cred LBA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cred LBA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cred LBA/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Loom Network LOOM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Loom Network LOOM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Medicalchain MTN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Power Ledger POWR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Power Ledger POWR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OST OST/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
YouLive Coin UC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
YouLive Coin UC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EMOGI Network LOL/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EMOGI Network LOL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EMOGI Network LOL/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
InvestDigital IDT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
InvestDigital IDT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kyber Network KNC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kyber Network KNC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kyber Network KNC/USDT $ 1.39 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Super Bitcoin SBTC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ThunderCore TT/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ThunderCore TT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ThunderCore TT/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Time New Bank TNB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Time New Bank TNB/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Time New Bank TNB/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Whole Network NODE/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Whole Network NODE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Whole Network NODE/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Atlas Protocol ATP/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Atlas Protocol ATP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Atlas Protocol ATP/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BnkToTheFuture BFT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BnkToTheFuture BFT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Force Protocol FOR/HT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Force Protocol FOR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Force Protocol FOR/USDT $ 0.04 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Genaro Network GNX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Genaro Network GNX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Hydro Protocol HOT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Hydro Protocol HOT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nervos Network CKB/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nervos Network CKB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nervos Network CKB/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Newton Project NEW/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Newton Project NEW/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Newton Project NEW/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nucleus Vision NCASH/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Paxos Standard PAX/HUSD $ 1.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PromotionChain PC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PromotionChain PC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Raiden Network Token RDN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin SV BSV/BTC $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin SV BSV/HUSD $ 225.62 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin SV BSV/USDT $ 225.47 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Diamond BCD/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DeepBrain Chain DBC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DeepBrain Chain DBC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gatechain Token GT/HT $ 0.12 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gatechain Token GT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gatechain Token GT/USDT $ 0.56 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Origin Protocol OGN/HT $ 0.07 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Origin Protocol OGN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Origin Protocol OGN/USDT $ 0.31 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Request REQ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Request REQ/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Yuan Chain Coin YCC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Yuan Chain Coin YCC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crypto.com Coin CRO/HT $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crypto.com Coin CRO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crypto.com Coin CRO/USDT $ 0.16 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum Classic ETC/HT $ 1.47 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum Classic ETC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum Classic ETC/HUSD $ 7.13 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum Classic ETC/USDT $ 7.13 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Huobi Pool Token HPT/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Huobi Pool Token HPT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Huobi Pool Token HPT/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Polymath Network POLY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Polymath Network POLY/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Sirin Labs Token SRN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Sirin Labs Token SRN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Skrumble Network SKM/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Skrumble Network SKM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Skrumble Network SKM/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Acute Angle Cloud AAC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Acute Angle Cloud AAC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Acute Angle Cloud AAC/USDT $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Matrix AI Network MAN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Matrix AI Network MAN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
REN REN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
REN REN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
REN REN/USDT $ 0.21 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Global Social Chain GSC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Global Social Chain GSC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Reserve Rights Token RSR/HT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Reserve Rights Token RSR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Reserve Rights Token RSR/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ripio Credit Network RCN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/USDT $ 0.25 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Content Value Network CVNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Content Value Network CVNT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ThingsOperatingSystem TOS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ThingsOperatingSystem TOS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Globalvillage Ecosystem GVE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Intelligent Investment Chain IIC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Intelligent Investment Chain IIC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BHEX Token BHT/HT $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BHEX Token BHT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BHEX Token BHT/USDT $ 0.13 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ZJLT Distributed Factoring Network ZJLT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ZJLT Distributed Factoring Network ZJLT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
VIP.1 ≥ 1000&≥ 5000 0.0336% 0.0429%
VIP.2 ≥ 1500&≥ 10000 0.0273% 0.0390%
VIP.3 ≥ 5000&≥ 15000 0.0273% 0.0351%
VIP.4 ≥ 10000&≥ 20000 0.0234% 0.0312%
VIP.5 ≥ 15000&≥ 25000 0.0208% 0.0286%
VIP.6 ≥ 20000&≥ 30000 0.0195% 0.0273%
VIP.7 ≥ 40000&≥ 35000 0.0156% 0.0234%
VIP.8 ≥ 80000&≥ 40000 0.0117% 0.0195%
VIP.9 ≥ 150000&≥ 50000 0.0078% 0.0156%
0 xu
Coin Phí rút tiền Số lượng rút tối thiểu
Comments: 3 / Total Rating:
9
Quis autem vel eum iure reprehenderit, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Quis autem vel eum iure reprehenderit, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Quis autem vel eum iure reprehenderit, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Tổng số đề cập: 1

BitMEX bị đánh bật khỏi top 3 sàn giao dịch phái sinh Bitcoin được sử dụng nhiều nhất

Dường như vụ sụp đổ thị trường Bitcoin vừa rồi đã có tác động đến giao dịch phái sinh trên...