Hoo.com

Hong Kong, 2019
Updated less than an 5 minutes ago
Khối lượng 24h
$364.05M
Xếp hạng
7
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$364.05M
7
Hoo.com là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung đặt tại Hong Kong. Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 355K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿7 695.05 từ các cặp giao dịch 631 và 641. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Hoo.com là (). Hoo.com được thành lập vào năm 2019. Thông tin thêm về sàn giao dịch Hoo.com có thể được tìm thấy tại https://www.hoo.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!