HitBTC

CENTRALIZED, Hong Kong, 2013
Khối lượng 24h
$169 062 457
Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$169 062 457
8
HitBTC là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Hong Kong. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 3M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿15 119.27 từ các cặp giao dịch 384 và 875. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn HitBTC là ZRX/BTC (0%). HitBTC được thành lập vào năm 2013. Thông tin thêm về sàn giao dịch HitBTC có thể được tìm thấy tại https://hitbtc.com/
844 Cặp tiền giao dịch / 384 Coins
Coin Pair Giá Chênh lệnh +2% Độ sâu -2% Độ sâu Khối lượng 24h Khối lượng giao dịch %
0x ZRX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
0x ZRX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
0x ZRX/USD $ 0.40 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
0x ZRX/TUSD $ 0.37 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dai DAI/USDC $ 1.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dai DAI/EOSDT $ 1.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DAV Network DAV/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DAV Network DAV/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/BCH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/DAI $ 2.98 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/PAX $ 2.98 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/USD $ 3.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/EURS $ 2.59 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/GUSD $ 3.08 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/EOSDT $ 3.04 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gas GAS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gas GAS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gas GAS/USD $ 1.80 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HEX HEX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ink INK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ink INK/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ink INK/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kin KIN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kin KIN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
LCX LCX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEM XEM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEM XEM/EOS $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEM XEM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEM XEM/USD $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/DAI $ 12.31 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/EOS $ 4.17 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/ETH $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/USD $ 12.48 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/EURS $ 10.74 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/TUSD $ 12.51 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NXT NXT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NXT NXT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NXT NXT/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OKB OKB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Imbrex REX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Imbrex REX/USD $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
WAX WAXP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
WAX WAXP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
WAX WAXP/USD $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zap ZAP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zap ZAP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zap ZAP/USD $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
AdEx ADX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
AdEx ADX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
AdEx ADX/USD $ 0.23 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
aelf ELF/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
aelf ELF/USD $ 0.10 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aeon AEON/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Blox CDT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Blox CDT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Blox CDT/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cube AUTO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
LiquidApps DAPP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
LiquidApps DAPP/EOS $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/BCH $ 0.30 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/EOS $ 28.73 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/ETH $ 0.22 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/USD $ 87.17 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/EURS $ 74.28 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DATx DATX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DATx DATX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dent DENT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dent DENT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dent DENT/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dovu DOV/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dovu DOV/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Faceter FACE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Faceter FACE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Grin GRIN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Grin GRIN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Grin GRIN/USD $ 0.64 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ICON ICX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ICON ICX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ICON ICX/USD $ 0.39 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IOTA IOTA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IOTA IOTA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IOTA IOTA/USD $ 0.30 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kava KAVA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lisk LSK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lisk LSK/EOS $ 0.42 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lisk LSK/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lisk LSK/USD $ 1.28 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NAGA NGC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NAGA NGC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NAGA NGC/USD $ 0.04 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nano NANO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nano NANO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nano NANO/USD $ 1.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEXO NEXO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEXO NEXO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEXO NEXO/USD $ 0.24 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Opus OPT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Po.et POE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Po.et POE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qtum QTUM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qtum QTUM/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qtum QTUM/USD $ 2.79 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SALT SALT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SALT SALT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stox STX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stox STX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stox STX/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TenX PAY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TenX PAY/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/BCH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/EOS $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/USD $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VIBE VIBE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ZPER ZPR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aergo AERGO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aeron ARN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aeron ARN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ambrosus AMB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ambrosus AMB/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ambrosus AMB/USD $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ardor ARDR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ardor ARDR/USD $ 0.06 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ASIMI ASI/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Augur REP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Augur REP/ETH $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Banca BANCA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Banca BANCA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Banca BANCA/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bread BRD/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bread BRD/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bytom BTM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bytom BTM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bytom BTM/USD $ 0.09 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Civic CVC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Civic CVC/USD $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Curio CUR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Curio CUR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Curio CUR/USD $ 0.63 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethos BQX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethos BQX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethos BQX/USD $ 0.17 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FuzeX FXT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FuzeX FXT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Golem GNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Golem GNT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Golem GNT/USD $ 0.06 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ignis IGNIS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ignis IGNIS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IoTeX IOTX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
KRYLL KRL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lunyr LUN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Maker MKR/BTC $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Maker MKR/DAI $ 593.54 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Maker MKR/ETH $ 1.49 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Maker MKR/USD $ 582.39 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Melon MLN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Melon MLN/ETH $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Metal MTL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Metal MTL/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MYKEY KEY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MYKEY KEY/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Penta Network Token PNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Penta Network Token PNT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pitch PITCH/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Propy PRO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Propy PRO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
REMME REM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
REMME REM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
REMME REM/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Seele SEELE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Seele SEELE/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Slate SLX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Slate SLX/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Slate BYTZ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Slate BYTZ/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Steem STEEM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Storj STORJ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Storj STORJ/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Storj STORJ/USD $ 0.19 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Storm STMX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Swarm Fund SWM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Swarm Fund SWM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Swarm Fund SWM/USD $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tezos XTZ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tezos XTZ/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tezos XTZ/USD $ 2.92 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Velas VLX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Velas VLX/USD $ 0.04 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Verge XVG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Verge XVG/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Verge XVG/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Vitae VITAE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waves WAVES/BCH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waves WAVES/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waves WAVES/USD $ 1.64 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Wings WINGS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
YOYOW YOYOW/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcash ZEC/BCH $ 0.29 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcash ZEC/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcash ZEC/EOS $ 28.93 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcash ZEC/ETH $ 0.22 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcash ZEC/USD $ 87.20 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcash ZEC/EURS $ 70.48 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcoin XZC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcoin XZC/ETH $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcoin XZC/USD $ 6.43 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Achain ACT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Achain ACT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Achain ACT/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Amoveo VEO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Apollo APL/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aragon ANT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Auctus AUC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Auctus AUC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
aXpire AXPR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
aXpire AXPR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bancor Network Token BNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bancor Network Token BNT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bancor Network Token BNT/USD $ 1.83 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Chiliz CHZ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Chiliz CHZ/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cosmos ATOM/BCH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cosmos ATOM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cosmos ATOM/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cosmos ATOM/USD $ 4.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CVCoin CVCOI/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CVCoin CVCOI/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CVCoin CVCOI/USD $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decent DCT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decred DCR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decred DCR/ETH $ 0.04 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decred DCR/USD $ 16.10 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Energi NRG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ETHBNT Relay ETHBN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Everex EVX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Everex EVX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Everex EVX/USD $ 0.34 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FlypMe FYP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gnosis GNO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gnosis GNO/ETH $ 0.08 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
GoByte GBX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
GoByte GBX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
GoByte GBX/USD $ 0.04 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
GrEarn GST/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
GrEarn GST/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
GrEarn GST/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HyperCash HSR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Jibrel Network JNT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Komodo KMD/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Komodo KMD/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Komodo KMD/USD $ 0.65 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lambda LAMB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lamden TAU/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MATRYX MTX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MATRYX MTX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MATRYX MTX/USD $ 0.04 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MINDOL MIN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MCO MCO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MCO MCO/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MCO MCO/USD $ 5.07 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monero XMR/BCH $ 0.30 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monero XMR/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monero XMR/DAI $ 87.41 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monero XMR/EOS $ 28.57 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monero XMR/ETH $ 0.22 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monero XMR/USD $ 87.33 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monero XMR/EURS $ 75.26 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monero XMR/TUSD $ 85.44 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Neblio NEBL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Neblio NEBL/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pillar PLR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pillar PLR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pluton PLU/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pluton PLU/ETH $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Revain REV/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Revain REV/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/BCH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/DAI $ 0.30 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/EOS $ 0.10 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/EURS $ 0.25 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Roobee Platform ROOBE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Status SNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Status SNT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Status SNT/USD $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Switch ESH/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
THEKEY TKY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Themis Network GET/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
UTRUST UTK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
UTRUST UTK/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
UTRUST UTK/USD $ 0.08 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Xaurum XAUR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Xaurum XAUR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ZrCoin ZRC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Agrello DLT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aventus AVT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bankera BNK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bankera BNK/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bankera BNK/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitball BTB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/DAI $ 10 977.44 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/PAX $ 11 157.11 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/USD $ 11 172.68 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/BUSD $ 8 750.15 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/EURS $ 9 583.47 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/GUSD $ 11 089.22 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/TUSD $ 11 169.48 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/USDC $ 11 165.53 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/EOSDT $ 11 208.37 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcore BTX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcore BTX/USD $ 0.21 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cardano ADA/BCH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cardano ADA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cardano ADA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cardano ADA/USD $ 0.14 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Electra ECA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Electra ECA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Electra ECA/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Esports.com ERT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aave LEND/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Expanse EXP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FintruX FTX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FintruX FTX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Fortuna FOTA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Fortuna FOTA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Friendz FDZ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Friendz FDZ/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Friendz FDZ/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FunFair FUN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FunFair FUN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FunFair FUN/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Harmony ONE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Humaniq HMQ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Humaniq HMQ/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Indorse IND/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IQ.cash IQ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IQ.cash IQ/USD $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kick Coin KICK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
LATOKEN LA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MeshBox MESH/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MeshBox MESH/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MeshBox MESH/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Mithril MITH/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Mithril MITH/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Mithril MITH/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monetha MTH/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monetha MTH/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Neumark NEU/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Neumark NEU/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Neumark NEU/USD $ 0.13 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nimiq NIM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nimiq NIM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Odyssey OCN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Odyssey OCN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OmiseGO OMG/BCH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OmiseGO OMG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OmiseGO OMG/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OmiseGO OMG/USD $ 1.60 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OpenANX OAX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OpenANX OAX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OpenANX OAX/USD $ 0.12 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Particl PART/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PlayKey PKT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PlayKey PKT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PumaPay PMA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PumaPay PMA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PumaPay PMA/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pundi X NPXS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Siacoin SC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Sociall SCL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stellar XLM/BCH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stellar XLM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stellar XLM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stellar XLM/USD $ 0.11 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stratis STRAT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stratis STRAT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stratis STRAT/USD $ 0.57 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Suretly SUR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Suretly SUR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Suretly SUR/USD $ 0.33 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Telcoin TEL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Telcoin TEL/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tierion TNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tierion TNT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tierion TNT/USD $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VeChain VET/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VeChain VET/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
WeTrust TRST/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Horizen ZEN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Horizen ZEN/ETH $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Horizen ZEN/USD $ 8.95 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zilliqa ZIL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zilliqa ZIL/USD $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Algorand ALGO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Algorand ALGO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Algorand ALGO/USD $ 0.33 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Alphacat ACAT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Alphacat ACAT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Alphacat ACAT/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
apM Coin APM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
AppCoins APPC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
AppCoins APPC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
AppCoins APPC/USD $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aryacoin AYA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aryacoin AYA/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BidiPass BDP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BidiPass BDP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BidiPass BDP/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bytecoin BCN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bytecoin BCN/EOS $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bytecoin BCN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bytecoin BCN/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Callisto Network CLO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Callisto Network CLO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Callisto Network CLO/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChatCoin CHAT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChatCoin CHAT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChatCoin CHAT/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cryptaur CPT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CRYPTO20 C20/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CRYPTO20 C20/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Curecoin CURE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigiByte DGB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigiByte DGB/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigiByte DGB/USD $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigiByte DGB/TUSD $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigixDAO DGD/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dogecoin DOGE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dogecoin DOGE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dogecoin DOGE/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EchoLink EKO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EchoLink EKO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Edgeless EDG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Edgeless EDG/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Edgeless EDG/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EmerCoin EMC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EmerCoin EMC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/BTC $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/DAI $ 381.99 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/PAX $ 386.32 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/USD $ 388.50 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/EURS $ 340.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/GUSD $ 378.08 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/TUSD $ 388.68 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/USDC $ 396.20 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/EOSDT $ 393.28 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Etheroll DICE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Etheroll DICE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Fetch.AI FET/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gameflip FLP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gameflip FLP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gameflip FLP/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HTMLCOIN HTML/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HTMLCOIN HTML/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HTMLCOIN HTML/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
indaHash IDH/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
indaHash IDH/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IOST IOST/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IOST IOST/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/BCH $ 0.20 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/DAI $ 56.91 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/EOS $ 19.42 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/ETH $ 0.15 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/USD $ 57.42 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/EURS $ 48.84 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/TUSD $ 57.51 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Loopring LRC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Loopring LRC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Maecenas ART/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NavCoin NAV/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NavCoin NAV/USD $ 0.12 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology ONT/BCH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology ONT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology ONT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology ONT/USD $ 0.70 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PAX Gold PAXG/BTC $ 0.19 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PAX Gold PAXG/USD $ 1 931.53 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Peercoin PPC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Peercoin PPC/USD $ 0.28 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PlayChip PLA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PlayChip PLA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PlayChip PLA/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PlayGame PXG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PlayGame PXG/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Polybius PLBT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Polybius PLBT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Populous PPT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Populous PPT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Refereum RFR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Refereum RFR/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Robotina ROX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Starbase STAR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SWFT Blockchain SWFTC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SWFT Blockchain SWFTC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SWFT Blockchain SWFTC/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tradcoin TRAD/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TrueUSD TUSD/DAI $ 0.99 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TrueUSD TUSD/USDC $ 1.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TrueUSD TUSD/EOSDT $ 1.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TrueDeck TDP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Usechain USE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Usechain USE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Verasity VRA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Verasity VRA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Viberate VIB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Viberate VIB/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Viberate VIB/USD $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aeternity AE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitDegree BDG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitDegree BDG/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitShares BTS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Blockpass PASS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Blockpass PASS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BOScoin BOS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BOX Token BOX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BOX Token BOX/EOS $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BOX Token BOX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BOX Token BOX/EURS $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChainLink LINK/BCH $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChainLink LINK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChainLink LINK/ETH $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChainLink LINK/USD $ 9.71 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
COCOS BCX COCOS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
COCOS BCX COCOS/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CoinPoker CHP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Covesting COV/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Covesting COV/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cryptopay CPAY/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CyberVeinToken CVT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CyberVeinToken CVT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CyberVeinToken CVT/USD $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dentacoin DCN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dentacoin DCN/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DomRaider DRT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DomRaider DRT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Enjin Coin ENJ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Enjin Coin ENJ/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Enjin Coin ENJ/USD $ 0.19 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FTX Token FTT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FTX Token FTT/USD $ 3.17 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HelloGold HGT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HelloGold HGT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
iExec RLC RLC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Direct Insurance Token DIT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Direct Insurance Token DIT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
InsurePal IPL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
InsurePal IPL/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
InsurePal IPL/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IPX Token IPX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IPX Token IPX/USD $ 0.08 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
LockTrip LOC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
LockTrip LOC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
LockTrip LOC/USD $ 0.33 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MovieBloc MBL/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Mysterium MYST/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Mysterium MYST/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Numeraire NMR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Plus Coin NPLC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Plus Coin NPLC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PolySwarm NCT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PolySwarm NCT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PolySwarm NCT/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Presearch PRE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Presearch PRE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ravencoin RVN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Red Pulse Phoenix PHB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Red Pulse Phoenix PHX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Red Pulse Phoenix PHX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Red Pulse Phoenix PHX/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Rentberry BERRY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Rentberry BERRY/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Rentberry BERRY/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ShipChain SHIP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ShipChain SHIP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SilkChain SILK/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SmartCash SMART/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SmartCash SMART/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SmartCash SMART/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SmartMesh SMT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SmartMesh SMT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SmartMesh SMT/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SwissBorg CHSB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SwissBorg CHSB/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Abyss Token ABYSS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Abyss Token ABYSS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monolith TKN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
U Network UUU/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
U Network UUU/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Unibright UBT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
V.SYSTEMS VSYS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
V.SYSTEMS VSYS/USD $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
All Sports SOC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ARPA Chain ARPA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ARPA Chain ARPA/USD $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BlockStamp BST/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Centrality CENNZ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Centrality CENNZ/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Chronobank TIME/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Chronobank TIME/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cindicator CND/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cindicator CND/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cindicator CND/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crypterium CRPT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crypterium CRPT/USD $ 0.29 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DAObet BET/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DAObet BET/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DAPS Coin DAPS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
district0x DNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gleec Coin GLEEC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HedgeTrade HEDG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HedgeTrade HEDG/USD $ 2.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Hero Token RAISE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Levolution LEVL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MicroMoney AMM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MicroMoney AMM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MicroMoney AMM/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Neurotoken NTK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Neurotoken NTK/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Neurotoken NTK/USD $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ormeus Coin ORMEU/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ormeus Coin ORMEU/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Patientory PTOY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Patientory PTOY/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Solve.Care SOLVE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SpaceChain SPC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SpaceChain SPC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SpaceChain SPC/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
StockChain SCC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Substratum SUB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Substratum SUB/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Substratum SUB/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Swarm City SWT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Swarm City SWT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TrueChain TRUE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Wiki Token WIKI/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Wiki Token WIKI/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Wiki Token WIKI/USD $ 0.61 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zeusshield ZSC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zeusshield ZSC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zeusshield ZSC/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Binance Coin BNB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Binance Coin BNB/ETH $ 0.06 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Binance Coin BNB/USD $ 22.23 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BlockMesh BMH/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Chronologic DAY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Chronologic DAY/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Chronologic DAY/USD $ 0.15 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigitalNote XDN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigitalNote XDN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigitalNote XDN/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dragon Coin DRG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dragon Coin DRG/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dragonchain DRGN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Electroneum ETN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Electroneum ETN/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Eureka Coin ERK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Eureka Coin ERK/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Eureka Coin ERK/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
First Blood 1ST/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
First Blood 1ST/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Huobi Token HT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Huobi Token HT/USD $ 4.87 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Linker Coin LNC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NoLimitCoin NLC2/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OriginTrail TRAC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
POA Network POA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
POA Network POA/DAI $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
POA Network POA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
POA Network POA/USD $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
POA Network POA20/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
POA Network POA20/DAI $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
POA Network POA20/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
POA Network POA20/USD $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
QuarkChain QKC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
QuarkChain QKC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SingularDTV SNGLS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
STASIS EURO EURS/DAI $ 1.14 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
STASIS EURO EURS/USD $ 1.16 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
STASIS EURO EURS/TUSD $ 1.16 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
STASIS EURO EURS/EOSDT $ 1.16 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SunContract SNC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SunContract SNC/USD $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waltonchain WTC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aidos Kuneen ADK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/BTC $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/DAI $ 288.88 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/ETH $ 0.77 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/USD $ 286.96 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/EURS $ 247.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/TUSD $ 295.59 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Gold BTG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Gold BTG/ETH $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Gold BTG/USD $ 10.11 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTorrent BTT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTorrent BTT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTorrent BTT/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BlitzPredict XBP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CashBet Coin CBC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CashBet Coin CBC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CashBet Coin CBC/USD $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Travala.com AVA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Travala.com AVA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Travala.com AVA/USD $ 1.76 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Connect Coin XCON/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decentraland MANA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decentraland MANA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decentraland MANA/USD $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Emirex Token EMRX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lendingblock LND/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Loom Network LOOM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Loom Network LOOM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MaidSafeCoin MAID/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MaidSafeCoin MAID/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MaidSafeCoin MAID/USD $ 0.11 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Power Ledger POWR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Power Ledger POWR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Rupiah Token IDRT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Signal Token SIG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BetterBetting BETR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BetterBetting BETR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BetterBetting BETR/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Celer Network CELR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crowd Machine CMCT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crowd Machine CMCT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crowd Machine CMCT/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Hubii Network HBT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Insolar XNS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Insolar XNS/USD $ 0.60 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kyber Network KNC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kyber Network KNC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kyber Network KNC/USD $ 1.39 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin Cash LCC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Matic Network MATIC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Metaverse ETP ETP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Metaverse ETP ETP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Metaverse ETP ETP/USD $ 0.21 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Morpheus Labs MITX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Morpheus Labs MITX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Steem Dollars SBD/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Steem Dollars SBD/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Steem Dollars SBD/USD $ 0.49 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Super Bitcoin SBTC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Super Bitcoin SBTC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DubaiCoin-DBIX DBIX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Electrify.Asia ELEC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Electrify.Asia ELEC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Electrify.Asia ELEC/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Exchange Union XUC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Exchange Union XUC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Exchange Union XUC/USD $ 1.16 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Genaro Network GNX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Genaro Network GNX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Genesis Vision GVT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kind Ads Token KIND/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kind Ads Token KIND/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Sentinel SENT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Sentinel SENT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Sentinel SENT/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SingularityNET AGI/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin SV BSV/BCH $ 0.77 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin SV BSV/BTC $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin SV BSV/USD $ 225.45 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Diamond BCD/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Diamond BCD/USD $ 0.84 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Rhodium XRC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bridge Protocol BRDG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bridge Protocol BRDG/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bridge Protocol BRDG/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MinerGate Token MG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MinerGate Token MG/EOS $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MinerGate Token MG/USD $ 0.10 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Newscrypto Coin NWC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Newscrypto Coin NWC/USD $ 0.07 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Wrapped Bitcoin WBTC/ETH $ 37.78 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Yuan Chain Coin YCC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitRewards Token BIT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Blackmoon Crypto BMC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Blackmoon Crypto BMC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Blackmoon Crypto BMC/USD $ 0.04 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crypto.com Coin CRO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crypto.com Coin CRO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crypto.com Coin CRO/USD $ 0.16 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum Classic ETC/BCH $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum Classic ETC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum Classic ETC/ETH $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum Classic ETC/USD $ 7.14 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Hedera Hashgraph HBAR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Hedera Hashgraph HBAR/USD $ 0.04 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Molecular Future MOF/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Polymath Network POLY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Polymath Network POLY/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Sirin Labs Token SRN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Sirin Labs Token SRN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Sirin Labs Token SRN/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Streamr DATAcoin DATA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Streamr DATAcoin DATA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Streamr DATAcoin DATA/USD $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Matrix AI Network MAN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Matrix AI Network MAN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Matrix AI Network MAN/USD $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
REN REN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Constellation DAG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Constellation DAG/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monero-Classic XMC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monero-Classic XMC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Celsius Network CEL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Celsius Network CEL/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Moeda Loyalty Points MDA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Native Utility Token NUT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Native Utility Token NUT/USD $ 22.41 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ripio Credit Network RCN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ripio Credit Network RCN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ripio Credit Network RCN/USD $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
United Traders Token UTT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
United Traders Token UTT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
United Traders Token UTT/USD $ 0.16 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/USD $ 0.26 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Invictus Hyperion Fund IHF/USD $ 0.14 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dynamic Trading Rights DTR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dynamic Trading Rights DTR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Santiment Network Token SAN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Digitex Futures Exchange DGTX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Digitex Futures Exchange DGTX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Digitex Futures Exchange DGTX/USD $ 0.07 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IHT Real Estate Protocol IHT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IHT Real Estate Protocol IHT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IHT Real Estate Protocol IHT/USD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Purple Butterfly Trading PBTT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Blockchain Cuties Universe CUTE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Blockchain Cuties Universe CUTE/EOS $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Blockchain Cuties Universe CUTE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Blockchain Cuties Universe CUTE/USD $ 0.13 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BlockMason Credit Protocol BCPT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BlockMason Credit Protocol BCPT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
≥ 0 BTC 0.07% 0.07%
≥ 10 BTC 0.06% 0.07%
≥ 100 BTC 0.05% 0.07%
≥ 500 BTC 0.04% 0.07%
≥ 1000 BTC 0.03% 0.06%
≥ 5000 BTC 0.02% 0.06%
≥ 10000 BTC 0.01% 0.05%
≥ 20000 BTC 0% 0.04%
≥ 50000 BTC -0.01% 0.03%
≥ 100000 BTC -0.01% 0.02%
0 xu
Coin Phí rút tiền Số lượng rút tối thiểu
Comments: 3 / Total Rating:
9
Quis autem vel eum iure reprehenderit, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Quis autem vel eum iure reprehenderit, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Quis autem vel eum iure reprehenderit, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Tổng số đề cập: 1
488

3 điểm nổi bật của Bitcoin Cash so với Bitcoin

Được xem là phiên bản nâng cấp của Bitcoin, Bitcoin Cash sở hữu những đặc điểm nổi bật hơn. Bitcoin...