CoinTiger

Centralized, Singapore, 2017
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$631.74M
Xếp hạng
8
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$631.74M
8
CoinTiger là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Singapore. Sàn này có điểm tin cậy 8.Nhiều hơn 1M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿18 881.15 từ các cặp giao dịch 245 và 270. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn CoinTiger là (). CoinTiger được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch CoinTiger có thể được tìm thấy tại https://www.cointiger.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
Trading fee 0.08% 0.15%