Coinsuper

Centralized, Hong Kong, 2017
Updated less than an hour ago
Khối lượng 24h
$56.30M
Xếp hạng
5
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$56.30M
5
Coinsuper là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Hong Kong. Sàn này có điểm tin cậy 5.Nhiều hơn 24K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿1 462.99 từ các cặp giao dịch 41 và 57. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Coinsuper là (). Coinsuper được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch Coinsuper có thể được tìm thấy tại https://www.coinsuper.com
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
X<50,000 0.14% 0.20%
50,000≤X<100,000 0.12% 0.20%
100,000≤X<250,000 0.10% 0.20%
250,000≤X <500,000 0.08% 0.20%
500,000≤X <1,000,000 0.06% 0.20%
1,000,000≤X <2,500,000 0.04% 0.20%
2,500,000≤X <5,000,000 0.02% 0.20%
5,000,000≤X <10,000,000 0% 0.18%
10,000,000≤X <20,000,000 0% 0.16%
20,000,000≤X <25,000,000 0% 0.14%
25,000,000≤X <30,000,000 0% 0.12%
X≥30,000,000 0% 0.10%

Dự đoán Crypto với tín hiệu Telegram tốt nhất tỉ lệ thắng đến 70%

Tham gia

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!