Coinone

Centralized, South Korea, 2016
Updated less than an 5 minutes ago
Khối lượng 24h
$261.53M
Xếp hạng
7
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$261.53M
7
Coinone là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại South Korea. Sàn này có điểm tin cậy 7.Nhiều hơn 1M khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿5 388.72 từ các cặp giao dịch 167 và 167. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Coinone là (). Coinone được thành lập vào năm 2016. Thông tin thêm về sàn giao dịch Coinone có thể được tìm thấy tại https://coinone.co.kr/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
Under 100,000,000 KRW 0.1% 0.1%
Under 1,000,000,000 KRW 0.08% 0.09%
Under 5,000,000,000 KRW 0.06% 0.08%
Under 10,000,000,000 KRW 0.04% 0.07%
Under 20,000,000,000 KRW 0.02% 0.06%
Under 30,000,000,000 KRW 0% 0.05%
Under 40,000,000,000 KRW 0% 0.04%
Under 50,000,000,000 KRW 0% 0.03%
Over of Equal 50,000,000,000 KRW 0% 0.02%
Fixed fee applied for Growth market 0.05% 0.05%

Dự đoán Crypto với tín hiệu Telegram tốt nhất tỉ lệ thắng đến 70%

Tham gia

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!