Bvnex

Centralized, Vietnam, 2018
Updated at 2021-09-01 23:25:00
Khối lượng 24h
$0.78
Xếp hạng
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$0.78
Bvnex là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại Vietnam. Sàn này có điểm tin cậy .Nhiều hơn 10K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿0.00 từ các cặp giao dịch 14 và 18. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bvnex là (). Bvnex được thành lập vào năm 2018. Thông tin thêm về sàn giao dịch Bvnex có thể được tìm thấy tại https://www.bvnex.com/
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!

Nhận Tín hiệu thị trường, kiến thức và phân tích! Tham gia Telegram ngay hôm nay

Tham gia!