Bibox

CENTRALIZED, China, 2017
Khối lượng 24h
$15 170 390
Xếp hạng
6
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$15 170 390
6
Bibox là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại China. Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 403K khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿1 356.69 từ các cặp giao dịch 99 và 195. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Bibox là BCV/BTC (0%). Bibox được thành lập vào năm 2017. Thông tin thêm về sàn giao dịch Bibox có thể được tìm thấy tại https://www.bibox.com/
178 Cặp tiền giao dịch / 99 Coins
Coin Pair Giá Chênh lệnh +2% Độ sâu -2% Độ sâu Khối lượng 24h Khối lượng giao dịch %
BitCapitalVendor BCV/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/USDT $ 3.04 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FUSION FSN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
FUSION FSN/USDT $ 0.58 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HEX HEX/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Key KEY/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Key KEY/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Machine Xchange Coin MXC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/ETH $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/USDT $ 12.56 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology Gas ONG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology Gas ONG/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology Gas ONG/USDT $ 0.17 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Red RED/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BUMO BU/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BUMO BU/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/ETH $ 0.22 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/USDT $ 86.60 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Grin GRIN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Grin GRIN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Grin GRIN/USDT $ 0.52 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Hyundai DAC HDAC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nest NEST/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nest NEST/USDT $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nuls NULS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nuls NULS/USDT $ 0.45 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qtum QTUM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qtum QTUM/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qtum QTUM/USDT $ 2.85 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Augur REP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Augur REP/ETH $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Augur REP/USDT $ 20.52 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bytom BTM/BIX $ 0.97 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bytom BTM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bytom BTM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bytom BTM/USDT $ 0.09 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Maker MKR/BTC $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Maker MKR/ETH $ 1.50 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Maker MKR/USDT $ 588.49 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Rate3 RTE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cosmos ATOM/BIX $ 44.56 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cosmos ATOM/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cosmos ATOM/USDT $ 4.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
eosDAC EOSDA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
eosDAC EOSDA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Fantom FTM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Fantom FTM/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Jibrel Network JNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kusama KSM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kusama KSM/ETH $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kusama KSM/USDT $ 10.47 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lambda LAMB/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lambda LAMB/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lition LIT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pchain PI/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pchain PI/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/USDT $ 0.30 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tellor TRB/USDT $ 15.53 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/USDT $ 11 200.54 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cyber Physical Chain Foudation CPC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cyber Physical Chain Foudation CPC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cyber Physical Chain Foudation CPC/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aave LEND/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aave LEND/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aave LEND/USDT $ 0.32 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MyToken MT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MyToken MT/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nestree EGG/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OmiseGO OMG/BIX $ 17.26 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OmiseGO OMG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OmiseGO OMG/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OmiseGO OMG/USDT $ 1.59 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
X-Block IX/BIX $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Algorand ALGO/BIX $ 2.95 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Algorand ALGO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Algorand ALGO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Algorand ALGO/USDT $ 0.33 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Arcblock ABT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dogecoin DOGE/BIX $ 0.04 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dogecoin DOGE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dogecoin DOGE/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EosForce EOSC/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/BTC $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/USDT $ 391.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Game Ark GARK/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Hyperion HYN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Hyperion HYN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Hyperion HYN/USDT $ 0.77 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/ETH $ 0.15 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/USDT $ 57.61 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology ONT/BIX $ 7.56 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology ONT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology ONT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology ONT/USDT $ 0.71 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VNT Chain VNT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
VNT Chain VNT/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zynecoin ZYN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zynecoin ZYN/USDT $ 1.50 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChainLink LINK/BIX $ 99.74 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChainLink LINK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChainLink LINK/ETH $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChainLink LINK/USDT $ 9.82 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Hero Node Token HER/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IoT Chain ITC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IoT Chain ITC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
PSC Token PSC/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ravencoin RVN/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
U Network UUU/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CanonChain CZR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CyberMiles CMT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CyberMiles CMT/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DMTC Token DMTC+/USDT $ 0.21 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MarketPeak PEAK/USDT $ 0.14 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ormeus Coin ORMEU/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Resistance RES/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Resistance RES/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Resistance RES/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ABBC ABBC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ABBC ABBC/USDT $ 0.12 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bibox Token BIX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bibox Token BIX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bibox Token BIX/USDT $ 0.09 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Huobi Token HT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Huobi Token HT/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Huobi Token HT/USDT $ 4.91 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/BTC $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/ETH $ 0.74 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/USDT $ 288.75 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTorrent BTT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTorrent BTT/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decentraland MANA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decentraland MANA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decentraland MANA/USDT $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ink Protocol XNK/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IRISnet IRIS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IRISnet IRIS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
IRISnet IRIS/USDT $ 0.07 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cred LBA/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TTC PROTOCOL TTC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TTC PROTOCOL TTC/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Time New Bank TNB/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Force Protocol FOR/USDT $ 0.04 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Genaro Network GNX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
LinkCoin Token LKN/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Raiden Network Token RDN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin SV BSV/BTC $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin SV BSV/ETH $ 0.58 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin SV BSV/USDT $ 226.56 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BlockPool Token BPT/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CryptoWorld.VIP CWV/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crypto.com Coin CRO/USDT $ 0.15 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum Classic ETC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum Classic ETC/ETH $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum Classic ETC/USDT $ 7.12 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
INSTAR INSTA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MTC Mesh Network MTC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/BIX $ 2.99 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/USDT $ 0.26 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
High Performance Blockchain HPB/BIX $ 1.23 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
High Performance Blockchain HPB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
High Performance Blockchain HPB/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
High Performance Blockchain HPB/USDT $ 0.11 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decentralized Data Assets Management DDAM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decentralized Data Assets Management DDAM/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decentralized Vulnerability Platform DVP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decentralized Vulnerability Platform DVP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
Transaction fee 0.02% 0.05%
105 xu
Coin Phí rút tiền Số lượng rút tối thiểu
Bitcoin 0.0006 BTC
Ethereum 0.008 ETH
XRP 0.2 XRP
Tether 4 USDT
Bitcoin Cash 0.008 BCH
Litecoin 0.006 LTC
ChainLink 0.2 LINK
Crypto.com Coin 10 CRO
EOS 0.3 EOS
TRON 5 TRX
Huobi Token 0.2 HT
Cosmos 0.2 ATOM
NEO 0.05 NEO
Ethereum Classic 0.008 ETC
Dash 0.002 DASH
Maker 0.008 MKR
Ontology 0.2 ONT
Dogecoin 8 DOGE
Aave 200 LEND
Batcoin 1.5 BAT
Qtum 0.05 QTUM
Algorand 0.1 ALGO
OmiseGO 0.3 OMG
Hyperion 5 HYN
Bytom 1 BTM
Blocktrade 300 BTT
Decentraland 15 MANA
Augur 0.05 REP
aelf 5 ELF
IRISnet 0.5 IRIS
Lambda 12 LAMB
Fantom 40 FTM
Grin 0.009 GRIN
FUSION 1 FSN
Raiden Network Token 5 RDN
Arcblock 2 ABT
Bibox Token 3 BIX
INSTAR 30 INSTAR
Community 10 CMT
IoT Chain 4 ITC
FOREX 12 FOR
Telcoin 800 TEL
Cred 15 LBA
Time New Bank 200 TNB
Gifto 40 GTO
DAPS Coin 650 DAPS
Sentinel Protocol 200 UPP
CanonChain 100 CZR
Muay Thai Chain 100 MTC
Lium Token 15 LIT
U Network 1000 UUU
Genaro Network 50 GNX
Ontology Gas 0.3 ONG
Jibrel Network 15 JNT
POA Network 20 POA
Pi Network 12 PI
MYKEY 200 KEY
High Performance Blockchain 1 HPB
ProChain 15 PRA
Bezant 100 BZNT
BitCapitalVendor 25 BCV
Cardstack 1000 CARD
Monarch Token 200 MT
Refereum 150 RFR
Bottos 10 BTO
Cashpayz Token 50 CPC
eosDAC 20 EOSDAC
Encocoin 400 XNK
BlockPool Token 100 BPT
Rate3 800 RTE
EosForce 5 EOSC
Health Retail Chain 100 RED
Hera Coin 2000 HER
LinkCoin Token 200 LKN
Bodhi 50 BOT
PSC Token 200 PSC
NPER 15 NPER
CareerCoin 500 CAR
Decentralized Vulnerability Platform 25 DVP
Resfinex Token 15 RES
X-Block 500 IX
Optimal Shelf Availability Token 500 OSA
Xenoverse 400 XENO
Nestree 300 EGG
CryptoWorld.VIP 300 CWV
Tian Tian Ventures 100 TTT
MINDOL 1.5 MIN
TheTimesChainCoin 10 TTC
Karatgold Coin 25 KBC
BUMO 1 BU
Monexcoin 150 MXC
Game Ark 150 GARK
Vanta Network 100 VNT
Hyundai DAC 0.5 HDAC
Create Breaking News Together 5000 CBNT
DMTC Token 6 DMTC
Decentralized Data Assets Management 0.1 DDAM
eUSDT 3.5 USDT
BCHSV 0.005 BCHSV
ORMEUS 10 ORMEUS
RUB 0.5 RUB
EFOR 2 EFOR
BIX_1 10 BIX_1
CHS 0.2 CHS
QEC 100 QEC
Comments: 3 / Total Rating:
9
Quis autem vel eum iure reprehenderit, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Quis autem vel eum iure reprehenderit, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Quis autem vel eum iure reprehenderit, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Tổng số đề cập: 3

Các công ty blockchain và tiền điện tử Trung Quốc vật lộn ứng phó với dịch coronavirus

Các sàn giao dịch tiền điện tử Trung Quốc và các công ty blockchain khác đang thích ứng với thực...
532

Đây là 5 coin sàn có thể giúp bạn trở nên giàu có

Các coin sàn là công cụ để thu hút các nhà đầu tư. Số phận của coin sàn gắn liền...
520

Lý do coin sàn ngày càng quan trọng với các sàn giao dịch tiền điện tử

Coin sàn là các token được bán bởi các sàn giao dịch tiền điện tử theo hình thức ICO. Mục...