Atomars

CENTRALIZED, 2019
Khối lượng 24h
$14 868 297
Xếp hạng
6
Khối lượng 24h
Xếp hạng
$14 868 297
6
Atomars là sàn giao dịch tiền điện tử tập trung đặt tại . Sàn này có điểm tin cậy 6.Nhiều hơn 0 khách hàng giao dịch trên sàn này.Hiện tại sàn này có khối lượng giao dịch 24 giờ khoảng ₿1 329.67 từ các cặp giao dịch 111 và 270. Cặp giao dịch tích cực nhất trên sàn Atomars là ZRX/BTC (0%). Atomars được thành lập vào năm 2019. Thông tin thêm về sàn giao dịch Atomars có thể được tìm thấy tại https://atomars.com
265 Cặp tiền giao dịch / 111 Coins
Coin Pair Giá Chênh lệnh +2% Độ sâu -2% Độ sâu Khối lượng 24h Khối lượng giao dịch %
0x ZRX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
0x ZRX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
0x ZRX/USDT $ 0.40 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ark ARK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BIP BIP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BIP BIP/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/TUSD $ 3.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/USDC $ 3.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
EOS EOS/USDT $ 3.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gas GAS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEM XEM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEM XEM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/ETH $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/TUSD $ 11.82 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/USDC $ 12.58 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEO NEO/USDT $ 12.55 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology Gas ONG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology Gas ONG/USDT $ 0.17 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
aelf ELF/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
aelf ELF/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aion AION/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aion AION/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aion AION/USDT $ 0.10 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BEAM BEAM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BEAM BEAM/USDT $ 0.41 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/ETH $ 0.22 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dash DASH/USDT $ 86.26 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dent DENT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dent DENT/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lisk LSK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lisk LSK/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Lisk LSK/USDT $ 1.28 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nano NANO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nano NANO/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nano NANO/USDT $ 1.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
NEXO NEXO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nuls NULS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nuls NULS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nuls NULS/USDT $ 0.46 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qtum QTUM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qtum QTUM/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qtum QTUM/USDT $ 2.81 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SALT SALT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Tokoin TOKO/USDT $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/PAX $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/TUSD $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/USDC $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TRON TRX/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ardor ARDR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ardor ARDR/USDT $ 0.06 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Augur REP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Augur REP/ETH $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bytom BTM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethos VGX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethos VGX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Golem GNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Golem GNT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Maker MKR/BTC $ 0.05 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Maker MKR/ETH $ 1.51 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Steem STEEM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Steem STEEM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Swipe SXP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Swipe SXP/USDT $ 1.97 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Verge XVG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Verge XVG/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waves WAVES/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waves WAVES/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waves WAVES/USDT $ 1.67 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcash ZEC/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcash ZEC/ETH $ 0.21 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcash ZEC/USDC $ 82.43 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcash ZEC/USDT $ 82.43 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcoin XZC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcoin XZC/ETH $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zcoin XZC/USDT $ 6.40 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Banano BAN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Banano BAN/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decred DCR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Enigma ENG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Enigma ENG/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Everex EVX/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Everex EVX/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gnosis GNO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HyperCash HC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
HyperCash HC/USDT $ 1.47 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MCO MCO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MCO MCO/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
MCO MCO/USDT $ 5.12 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monero XMR/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monero XMR/ETH $ 0.22 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Monero XMR/USDT $ 86.49 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Qredit XQR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/PAX $ 0.30 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/TUSD $ 0.30 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/USDC $ 0.30 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
XRP XRP/USDT $ 0.30 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Roobee Platform ROOBE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Status SNT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Status SNT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/DAI $ 11 247.46 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/PAX $ 11 235.20 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/TUSD $ 11 228.23 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/USDC $ 11 243.52 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin BTC/USDT $ 11 236.56 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cardano ADA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cardano ADA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cardano ADA/TUSD $ 0.14 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cardano ADA/USDC $ 0.14 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Cardano ADA/USDT $ 0.14 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Elastos ELA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Elastos ELA/ETH $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aave LEND/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aave LEND/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aave LEND/USDT $ 0.32 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Jetcoin JET/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nebulas NAS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Nebulas NAS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OmiseGO OMG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OmiseGO OMG/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
OmiseGO OMG/USDT $ 1.58 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pundi X NPXS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Pundi X NPXS/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Siacoin SC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Siacoin SC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stellar XLM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stellar XLM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Stellar XLM/USDT $ 0.11 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Horizen ZEN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Horizen ZEN/ETH $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zilliqa ZIL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zilliqa ZIL/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Zilliqa ZIL/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Algorand ALGO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Algorand ALGO/TUSD $ 0.32 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Algorand ALGO/USDT $ 0.32 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bytecoin BCN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Callisto Network CLO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Callisto Network CLO/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigiByte DGB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
DigiByte DGB/USDT $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dogecoin DOGE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Dogecoin DOGE/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/BTC $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/PAX $ 387.63 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/TUSD $ 387.95 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/USDC $ 388.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum ETH/USDT $ 386.45 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Fetch.AI FET/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Fetch.AI FET/USDT $ 0.07 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Jobchain JOB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Jobchain JOB/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Jobchain JOB/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/BTC $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/ETH $ 0.15 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/PAX $ 57.49 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/TUSD $ 57.42 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/USDC $ 57.40 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Litecoin LTC/USDT $ 57.37 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Loopring LRC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Loopring LRC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Loopring LRC/USDT $ 0.13 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology ONT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology ONT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ontology ONT/USDT $ 0.70 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Populous PPT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TrueUSD TUSD/USDT $ 1.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
USD Coin USDC/USDT $ 1.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Wanchain WAN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Wanchain WAN/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Wanchain WAN/USDT $ 0.27 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aeternity AE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Aeternity AE/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitShares BTS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChainLink LINK/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChainLink LINK/ETH $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChainLink LINK/TUSD $ 9.48 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChainLink LINK/USDC $ 9.46 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ChainLink LINK/USDT $ 9.45 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Enjin Coin ENJ/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Enjin Coin ENJ/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Enjin Coin ENJ/USDT $ 0.19 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Holo HOT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Holo HOT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Holo HOT/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
iExec RLC RLC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
iExec RLC RLC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
iExec RLC RLC/USDT $ 1.18 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ravencoin RVN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ravencoin RVN/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TomoChain TOMO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
TomoChain TOMO/USDT $ 0.94 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
V.SYSTEMS VSYS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
V.SYSTEMS VSYS/USDT $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Everipedia IQ/EOS $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Gleec Coin GLEEC/BTC $ 0.10 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Solve.Care SOLVE/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Theta Fuel TFUEL/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Theta Fuel TFUEL/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Binance Coin BNB/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Binance Coin BNB/ETH $ 0.06 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Binance Coin BNB/PAX $ 21.94 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Binance Coin BNB/TUSD $ 21.94 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Binance Coin BNB/USDC $ 21.90 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Binance Coin BNB/USDT $ 22.09 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Theta Network THETA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Theta Network THETA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Theta Network THETA/USDT $ 0.33 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waltonchain WTC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waltonchain WTC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Waltonchain WTC/USDT $ 0.44 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/BTC $ 0.03 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/ETH $ 0.74 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/PAX $ 288.16 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/TUSD $ 286.95 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/USDC $ 286.77 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Cash BCH/USDT $ 287.48 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Gold BTG/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTorrent BTT/PAX $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTorrent BTT/TUSD $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTorrent BTT/USDC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
BitTorrent BTT/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CREA CREA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
CREA CREA/USDT $ 0.04 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decentraland MANA/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Decentraland MANA/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Loom Network LOOM/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Loom Network LOOM/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Power Ledger POWR/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Power Ledger POWR/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Band Protocol BAND/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Band Protocol BAND/USDT $ 4.86 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kyber Network KNC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Kyber Network KNC/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Matic Network MATIC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Matic Network MATIC/USDT $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Metaverse ETP ETP/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Metaverse ETP ETP/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Metaverse ETP ETP/USDT $ 0.21 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Paxos Standard PAX/USDT $ 1.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
SingularityNET AGI/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Bitcoin Diamond BCD/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Helios Protocol HLS/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Helios Protocol HLS/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Helios Protocol HLS/USDT $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crypto.com Coin CRO/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Crypto.com Coin CRO/USDT $ 0.16 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum Classic ETC/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum Classic ETC/ETH $ 0.02 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Ethereum Classic ETC/USDT $ 7.13 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Polymath Network POLY/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
ADAMANT Messenger ADM/USDT $ 0.01 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
REN REN/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
REN REN/USDT $ 0.21 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/BTC $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/ETH $ 0.00 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/USDC $ 0.26 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Basic Attention Token BAT/USDT $ 0.26 0% $ 0 $ 0 $ 0 0%
Khối lượng 30 ngày / Coin Phí Maker Phí Taker
0 xu
Coin Phí rút tiền Số lượng rút tối thiểu
Comments: 3 / Total Rating:
9
Quis autem vel eum iure reprehenderit, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Quis autem vel eum iure reprehenderit, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Quis autem vel eum iure reprehenderit, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.
Tổng số đề cập: 0