Người sử dụng Ethereum Classic có thể tiếp cận Ethereum nhờ WETC

Share Article

Ethereum Classic Labs (ECL) vừa công bố Wrapped ETC (WETC), một token kết nối người sử dụng Ethereum Classic (ETC) với Ethereum. 

Công ty này cho biết, WETC sử dụng một cơ chế liên kết làm cho ETC có thể vận hành một cách hiệu quả trên Ethereum. ECL thực hiện bước chuyển biến này nhằm giúp người dùng ETC tiếp cận được với một nguồn lực DeFi rộng lớn trên Ethereum. 

Việc công bố WETC diễn ra theo sau một công bố liên kết DAI-ETC. Liên kết này cho phép người sử dụng ETC khả năng tiếp cận với stablecoin DAI trên Ethereum. Nó cũng theo sau một cơ chế kết nối liên chuỗi tương tự do ChainSafe Systems phát triển. 

Cơ chế kết nối ETC-ETH cho WETC

Theo ETC Labs, giải pháp liên kết chuỗi sử dụng ChainBridge, một ứng dụng phi tập trung được phát triển bởi ChainSafe Systems. ChainBridge là một giao diện hợp đồng thông minh trên blockchain của ETC và ETH. Nó đúc và đốt các token WETC trên blockchain Ethereum để cân bằng với số ETC được chuyển vào hoặc rút khỏi hợp đồng thông minh.

Các token WETC có khả năng tương thích với tất cả các loại ví sử dụng tiêu chuẩn ERC-20. Giống như các token ERC-20 khác, WETC hoạt động với tất cả các sàn giao dịch dự trên DeFi của Ethereum, các nền tảng cho vay, các nền tảng cá cược và các nền tảng game. 


Giải thích về sự cần thiết đằng sau việc cấp cho người dùng ETC quyền truy cập vào các giao thức Ethereum DeFi, người sáng lập và chủ tịch ETC Labs James Wo cho biết:

“Thực tế của đại dịch toàn cầu và khủng hoảng kinh tế đang củng cố thêm cho DeFi như một bộ phận không thể thiếu của nền kinh tế số đang mở rộng với tốc độ nhanh chóng. Đặc biệt, khi khả năng tiếp cận với các dịch vụ tài chính như giao dịch, tiết kiệm, cho vay và vay không thể thực hiện được. Do khoảng cách hoặc không có khả năng thiết lập một tài khoản ngân hàng. DeFi sẽ là một lực lượng quan trọng đáng kể mang lại những thay đổi tích cực.”

ETC trên blockchain ETH – Một hiện tượng đang phát triển

Về mặt lý thuyết, Ethereum là một bản fork của Ethereum Classic theo sau một vụ hack vào DAO trong tháng 3/2016. Điều này lẽ ra phải làm cho những blockchain trở nên đối địch nhau. Tuy nhiên, trong tháng 11, ETC Labs đã công bố một liên kết DAI-ETC. Kết nối này cho phép người sử dụng ETC sử dụng token của mình trên giao thức MakerDAO dựa trên Ethereum. Giống như WETC, liên kết ETC-DAI sử dụng giao diện hợp đồng thông minh ChainBridge để làm cho các blockchain có thể tương tác. 

Một số người tin tưởng rằng, động thái này thực sự là một nhượng bộ đối với bị trí của Ethereum trong cuộc chiến giành ưu thế trên DeFi. ETC Labs đã tự thừa nhận nhu cầu để làm cho hệ sinh thái Ethereum có thể tiếp cận với ETC. Điều này là bởi vì Ethereum hiện nay lưu trữ phần lớn các giao thức DeFi. Một trích dẫn từ công ty cho biết:

 

“Tài chính phi tập trung (DeFi) đã tăng trưởng hơn 1 nửa triệu người sử dụng. Với hơn 13 tỷ USD được khóa trong các giao thức DeFi. Dựa trên phần lớn giao thức DeFi nằm trên Ethereum, WETC sẽ cung cấp cho người sử dụng ETC một cách dễ dàng để tiếp cận với DeFi trên blockchain Ethereum.”

Theo công ty này cho biết, mọi nỗ lực hiện đang được tiến hành để có thể đưa WETC được niêm yết trên các sàn giao dịch.

Share Article

I first got into crypto at the University of Hull in 2010 when my friend Jacky and I ironically bought a few bitcoin thinking of it as some kind of internet-joke-thing. We both got rid of it soon after, but while I totally forgot about it and focused on building a career in television, he kept an eye on the crypto scene and a few years later back home in Hong Kong, he made a small fortune investing in Ethereum. That showed me! These days in addition to my writing and television career, I am now a busy crypto advocate because I believe cryptocurrencies and blockchain technology are a key driver of Nigeria's technological transformation, contributing in no small measure to Africa's unique leapfrogging phenomenon. <a href="mailto:editorinchief@beincrypto.com">Email me!</a>

Theo tác giả

Daily signals, Bitcoin analytics and traders chat. Join our Telegram today!

Let’s Go

Daily signals, Bitcoin analytics and traders chat. Join our Telegram today!

Let’s Go