Số lượng người sử dụng tiền điện tử trên phạm vi toàn cầu đang tăng với tốc độ cấp số nhân. Hiện tại, có hơn 100 triệu người đang sử dụng Bitcoin và các loại tài sản số, mức tăng từ 35 triệu người của 2 năm về trước, theo các nhà nghiên cứu tại Trung tâm thay đổi tài chính Cambridge.

Nghiên cứu mới nhất của trung tâm này cho thấy, số lượng người sử dụng Bitcoin và các tài sản tiền điện tử được nhận dạng đã tăng từ 35 triệu lên 101 triệu người với 191 triệu tài khoản trên toàn cầu.

Ước tính số lượng người sử dụng tiền điện tử trên toàn cầu. Theo Cambridge Centre for Alternative Finance

Tác giả của báo cáo Blandin et all cho rằng, số lượng người sử dụng ẩn danh giảm đã giúp cho các nhà nghiên cứu dễ dàng hơn trong việc xác định người sử dụng tiền điện tử.

“Mức tăng trưởng 189% số lượng người sử dụng có thể được lý giải bởi sự gia tăng số lượng các tài khoản (tăng 37%), cũng như một tỷ lệ lớn hơn các tài khoản đang được kết nối một cách có hệ thống với danh tính của một cá nhân. Điều đó cho phép chúng tôi gia tăng ước tính số lượng người sử dụng tối thiểu liên kết với các tài khoản trên mỗi nhà cung cấp dịch vụ.”

Họ cũng cho biết, các kết quả nghiên cứu phù hợp với những gì mà các nhà nghiên cứu khác đưa ra. Theo nghiên cứu của các nhà quản lý tài chính Anh thì mức tăng trưởng này ở vào 78%.

Khu vực Châu Âu và Bắc Mỹ có số lượng người sử dụng tích cực cao hơn

Nhận định về con số này, Nic Carter, quản lý tại Castke Island Ventures và đồng sáng lập của công ty phân tích thị trường tiền điện tử Coin Metrics cho đó là một con số tròn rất đẹp. Số liệu năm 2018 của đơn vị này cũng đã được dẫn chứng rộng rãi như một ước tính đáng tin cậy nhất về số lượng người sử dụng Bitcoin và tài sản số trên thế giới.

Tuy nhiên, có vẻ như có một số lượng lớn người sử dụng tiền điện tử không hoạt động, đặc biệt là ở khu vực ngoài Châu Âu và Bắc Mỹ.

“Các nhà cung cấp dịch vụ ở Châu Âu và Bắc Mỹ nhìn chung cho biết mức độ hoạt động của người sử dụng cao hơn, với 40% số người sử dụng tích cực.”