Hai đề xuất đã được mong chờ từ lâu Schnorr và Taproot đã được triển khai cho Bitcoin Core ngày hôm qua (15/10), theo lịch sử thực thi hiện hữu trên nền tảng mã nguồn mở GitHub.

Khi được kích hoạt, chúng sẽ mang lại khả năng thực hiện các giao dịch tốt hơn cho Bitcoin, trong khi cũng gia tăng tính năng bảo mật của mạng lưới.

Pull request của cập nhật này với yêu cầu các nhà phát triển Bitcoin xem xét, đánh giá code trước đó đã được công bố đầy đủ. Lần đầu tiên được nhà phát triển Bitcoin Pieter Wuille đăng vào tháng 9 và kể từ đó đã trải qua hơn 1 tháng thử nghiệm.

“PR đã được nhập từ Pieter Wuille: triển khai xác thực BIP 340-342 (Schnorr/taproot/tapscript)”

@BitcoinMerges

Schnorr signature và Taproot, chính thức là các đề xuất cải tiến Bitcoin (BIP) 340 và 341, là 2 trong số những thay đổi lớn nhất đối với Bitcoin kể từ khi kích hoạt Segregated Witness (SegWit). Đây là một bổ sung làm gia tăng giới hạn kích thước khối của Bitcoin vào năm 2017. Bản thân Schorr cũng được dựa trên cơ chế SegWit.

Chặng đường còn dài

Cơ chế kích hoạt cho 3 BIP này vẫn chưa được quyết định. Phụ thuộc vào cơ chế được lựa chọn, có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian, có khi là 1 năm trước khi mã có thể được kích hoạt.

Schnorr là một thay thế đối với cơ chế ví tiền điện tử đa chữ ký hiện nay của Bitcoin. Nó sử dụng nhiều khóa riêng để tạo điều kiện cho một giao dịch từ một ví Bitcoin. Tuy nhiên, cập nhật của Schnorr kết hợp nhiều khóa thành 1 khóa duy nhất khi thực hiện giao dịch bằng Schnorr. Điều này làm giảm thiểu đáng kể kích thước dữ liệu của những thanh toán đa chữ ký và giúp khai thông mạng lưới.

Taproot còn tiến xa hơn khi đưa vào một phiên bản đầu ra giao dịch mới và những cách mới để người dùng xác định điều kiện khi nào thì chi tiêu Bitcoin. Một ưu điểm là thậm chí cho phép người dùng trong những điều kiện nhất định lấy lại quyền truy cập vào số tiền đã mất của họ. Điều này cải thiện tính linh hoạt của Bitcoin như một mạng lưới tiền tệ.