Franklin Noll

Franklin Noll có thẩm quyền được công nhận về lịch sử tiền tệ, bao gồm tiền giấy và tiền điện tử. Ông đã viết và nói nhiều về các chủ đề này, bao gồm cả việc xuất hiện trên phim và đài phát thanh, viết blog cho Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Bloomberg News. Ông là Chủ tịch của Công ty Tư vấn Lịch sử Noll.

×

Nhận tín hiệu giao dịch chất lượng và tin tức thị trường hằng ngày tại Telegram của chúng tôi

Tham gia