Alpha Finance (ALPHA) leo lên tới mức cao mọi thời gian, hướng đến mục tiêu 1 USD

Share Article

Alpha Finance Lab (ALPHA) đang tăng trưởng với một tốc độ nhanh chóng kể từ tháng 12/2020. Nó đã tiếp tục đạt được mốc giá cao lịch sử tại 0,80 USD vào hôm 21/1. Sau một sụt giảm tiềm tàng trong ngắn hạn, ALPHA được kỳ vọng lấy lại động lực đi lên, hướng tới 1,08 USD, thậm chí là có thể chạm đến 1,31 USD. 

Nến Doji báo hiệu về một đỉnh của ALPHA?

ALPHA đã nằm trong một xu hướng đi cực mạnh mẽ theo hình parabol kể từ nó được bắt đầu giao dịch vào ngày 10/10/2020. Tốc độ tăng trưởng được đẩy mạnh và ALPHA đã có thể chạm đến mức giá cao mọi thời gian vào ngày 21/1. Tuy nhiên, điều này đã tạo ra một dây nến trên dài. Phụ thuộc vào lúc đóng, nó có thể tạo ra một DoJi hoặc một nến Nhật shooting star (mô hình nến bắn sao). 

Tuy nhiên, xu hướng này vẫn còn rất tích cực, miễn sao ALPHA được giao dịch trên đường hỗ trợ parabol này. 

Biểu đồ ALPHA. Theo TradingView

Do thiếu hỗ trợ dưới ngưỡng giá hiện tại, một đột phá đi xuống có thể gây ra một sụt giảm đáng kể. Nó có khả năng tiềm tàng rơi trở lại các cấp độ thoái lui của Fib 0,5 hoặc 0,618 lần lượt tại các mức giá 0,41 USD và 0,31 USD. 

Tuy nhiên, các chỉ báo kỹ thuật vẫn còn nằm ở phía giá tăng và đã không thể tạo ra bất kỳ yếu kém đáng kể nào. 

Biểu đồ ALPHA. Theo TradingView

Chuyển động trong ngắn hạn

Biểu đồ ngắn hạn cho thấy một phân kỳ giá giảm rõ ràng ở cả RSI và MACD. Phân kỳ này đã diễn ra trước sụt giảm hiện tại. 

Thêm vào đó, nó cũng mang đến một khu vực hỗ trợ tại 0,64 USD, mà đã từng đạt được và bắt đầu cho một hồi phục. 

Hơn nữa, có một đường hỗ trợ tăng dần tại 0,60 USD. Do đó, miễn sao ALPHA được giao dịch phía trên đương hỗ trợ tăng dần thì chúng ta có thể coi xu hướng ngắn hạn là thị trường giá tăng. 

Một đột phá xuống dưới đường hỗ trợ này cũng sẽ kéo theo một sự đổ vỡ từ đường hỗ trợ parablol đã được chỉ ra trong mục trước. Điều này sẽ có khả năng xác nhận một đảo ngược xu hướng giá giảm. 

Đếm sóng

Nhà giao dịch tiền điện tử @CryptoNTez đã phác thảo ra một biểu đồ ALPHA, mà cho thấy một chuyển động đi lên gần 80% trong 3 ngày qua. Tuy nhiên, ông không cung cấp bất kỳ mục tiêu có thể nào cho di chuyển đi lên sắp tới. 

Theo @CryptoNTez 

Việc đếm sóng có khả năng nhất cho thấy AlPHA đang nằm ở sóng 3 mở rộng (được chỉ ra bằng màu trắng bên dưới) của một đợt đi lên bắt đầu từ tháng 10/2020. Số lượng sóng phụ được chỉ ra bằng màu cam. 

Mục tiêu có khả năng nhất nằm phía trên của sóng 3 được tìm thấy tại 1,08 USD ( mở rộng của sóng 1 tại Fib 3,61). Một mục tiêu có thể nằm ở phía trên của toàn bộ xung lực đi lên được tìm thấy tại 1,37 USD (mở rộng của sóng tương tự tại Fib 4,61). 

Một sự sụt giảm xuống dưới sóng phụ 1 tại đỉnh 0,51 USD sẽ vô hiệu việc đếm sóng cụ thể này. Nó cũng sẽ kéo theo một phá vỡ xuống dưới từ cả đường parabol và đường hỗ trợ tăng dần bình thường. Do đó, nó xác nhận xu hướng khi đó là giá giảm. 

Biểu đồ ALPHA. Theo TradingView

Kết luận

Trong khi xu hướng dài hạn của ALPHA dường như vẫn nằm trong thị trường giá tăng thì một sự sụt giảm để xác nhận đường hỗ trợ tăng dần gần 0,60 USD có thể xảy ra trước khi bắt đầu lại xu hướng đi lên.

Tất cả thông tin có trên trang web của chúng tôi được xuất bản với thiện chí và chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Bất kỳ hành động nào người đọc thực hiện đối với thông tin được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, họ cần phải đánh giá lại và hoàn toàn chịu rủi ro từ quyết định của chính họ.
Share Article

Valdrin is a cryptocurrency enthusiast and financial trader. After obtaining a masters degree in Financial Markets at the Barcelona Graduate School of Economics he began working at the Ministry of Economic Development in his native country of Kosovo. In 2019, he decided to focus full-time on cryptocurrencies and trading.

Theo tác giả

×

Nhận tín hiệu giao dịch chất lượng và tin tức thị trường hằng ngày tại Telegram của chúng tôi

Tham gia